پایاننامه مدیریت صنعتی مالی ارزیابی تامین‌کنندگان تکنیک MADM

115 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت صنعتی مالی ارزیابی تامین‌کنندگان تکنیک MADM با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مالی ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM


پایاننامه مدیریت صنعتی مالی ارزیابی تامین‌کنندگان تکنیک MADM


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل 1: کلیات    6
1-1: مقدمه    7
1-2:بیان مسئله    8
1-3: اهميت و ضرورت پژوهش    9
1-4: اهداف پژوهش    10
1-4-1-  اهداف كلي    10
1-4-2- اهداف فرعی    10
1-5: سؤالات پژوهش    10
1-6: سازمانهاي استفاده كننده از نتايج پژوهش    11
1-7: قلمرو مكاني پژوهش    11
1-8: قلمرو زماني پژوهش    11
1-9: شرح واژههاي كليدي پژوهش    12
1-10: محدوديتهاي پژوهش    13
1-11: ساختار نگارش پژوهش    13
فصل 2: ادبیات موضوع    15
2-1: مقدمه    15
2-2: مبانی نظری    16
2-2-1 تامينكنندگان    16
2-2-1-1: تامينكنندگان در زنجيره تامين    16
2-2-1-2: تامين كنندگان در فرايند خريد    17
2-2-1-3: مراحل انتخاب تامينكنندگان    18
2-2-1-4: تعيين شاخصهاي انتخاب تامينكننده    19
2-2-1-5:  پيش ارزيابي تامينكنندگان    24
2-2-1-6 : انتخاب تامينكنندگان نهايي    27
2-2-2: تصميمگيري    34
2-2-3 تصميمگيري با معیار‌های چند‌گانه ]3 و 11[    36
2-2-3-1- تصمیمگیری چند هدفه (MODM)    36
2-2-3-2- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)    37
2-2-3-2-1- روشهاي غيرجبراني    37
2-2-3-2-2- روش‌هاي جبراني    38
2-3 پیشینه پژوهش    40
2-4 نتیجه‌گیری    42
فصل سوم: روش پژوهش و گرد‌آوری داده‌ها    43
3-1- مقدمه    44
3-2 روش پژوهش    44
3-3-جامعه آماري    45
3-4-1- مطالعات كتابخانهاي    48
3-4-2- روش میدانی    48
3-5- تفکیک سوالات پرسشنامه    48
3-6 اعتبار يا روايي پرسشنامه    48
3-7 پايايي پرسشنامه    49
3-8 روش‌های تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات    50
3-9 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    51
3-9-1- تشکیل سلسله مراتب    51
3-9-2- الویت بندی    51
3-9-3-  گام‌های روش AHP برای محاسبه ضریب اهمیت شاخص‌ها:    52
3-9-4-محاسبه نرخ سازگاري    56
3-10-مدل ELECTRE    57
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج    62
4-1 مقدمه    63
4-2- تعریف شاخص‌های ارزیابی و محاسبه میزان ارجحیت هریک    63
4-2-1- تعریف شاخص‌ها    63
4-2-2-محاسبه وزن شاخصهاي اصلي    67
4-2-3-محاسبه وزن شاخص‌های فرعی    70
1-4 تحليل الكتره    76
1-4-1 تحليل براي تامین‌کنندگان ماسه سيليس    77
1-4-2 تحلیل تامینکنندگان چسب سیلیکات سدیم    79
1-4-3  تحليل تامین‌کنندگان فرومنگنز    81
1-4-4 تحلیل تامین‌کنندگان قراضه‌های آلیاژی و منگنزی و کربنی    83
1-4-5 تحلیل تامین‌کنندگان آجر نسوز کوره و پاتیل    87
فصل 5: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    89
5-1-مقدمه    90
5-2- مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار    90
5-3- نتيجه‌گيري    91
5-4- برای پژوهش‌های آینده    93
منابع    94


تعاریف پایاننامه مدیریت صنعتی مالی ارزیابی تامین‌کنندگان تکنیک MADM


تامين‌كنندگان

تامين‌كنندگان در زنجيره تامين

با تغيير بازارها، تغيير روز افزون نيازها و سليقه مشتريان و تبديل شدن محيط كسب و كار به محيطي كه در آن سازمان‌ها بايد از كمترين فرصت بيشترين بهره را بگيرند و براي بقا و موفقيت خود بجنگند، توجه به عوامل موفقيت‌زا كه توجه به آن سازمان‌ها را در مسير موفقيت و پيشگامي قرار مي‌دهد، سخت مورد توجه قرار گرفته است. سازمان‌ها مي‌دانند كه حيات آنها وابسته به مشتري است و بايد در مقابل تغييرات حاكم انعطاف‌پذيري لازم را داشته باشند. در اين مسير سازمان‌ها به شيوه‌هاي مختلف به بازبيني و بازنگري استراتژي‌هاي خود پرداخته‌اند و رمز بقا را در رضايت‌مندي هر چه بيشتر مشتريان خود يافتند. بنابراین شرايط رقابت‌پذيري، انعطاف‌پذيري و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌ها و به ويژه سازمان‌هاي توليدي قرار گرفته است. در اين راستا يكي از فلسفه‌هايي كه مورد توجه قرار گرفت، فلسفه‌ي مديريت زنجيره تامين بوده است. در اين نگرش ارضاي نيازهاي مشتري، تنها، وظيفه سازمان نيست بلكه اعضاي زنجيره نيز بايد به شكلي موثر در اين امر دخيل باشند. هم چنين نه يك تامينكننده بلكه مجموعهاي از تامين‌كنندگان به منظور مشاركت مد نظر قرار مي‌گيرند در يك زنجيره تامين حضور تامين‌كنندگان در راس هرم و به عنوان سر‌آغاز توليد و ارائه خدمات حائز اهميت است. با توجه به نقش كليدي تامين‌كنندگان در فرايند پشتيباني از توليد، توزيع و ارائه خدمات به متقاضيان كالا فرايندهايي مانند: تدارك، تامين به موقع كالا يا خدمات، دستيابي به كيفيت بيشتر و هزينه تمام شده كمتر، رضايت مشتريان و… تنها در سايه انتخاب تامين‌كنندگان مناسب كه بتوانند همگام با سازمان در جهت دستيابي به اهداف ذكر شده تلاش كنند، امكان پذير خواهد بود. آنچه امروزه مشاهده مي‌شود رقابت بين سازمان‌ها در حال تبديل به رقابت بين زنجيره‌هاي تامين است كه اين به معني همكاري نزديك‌تر اعضاي زنجيره‌تامين براي به دست آوردن مزيت رقابتي مي‌باشد. در اين حالت ارتباط يا به عبارتي به اشتراك گذاري اطلاعات يك معيار كليدي براي شركت هاي خريدار در انتخاب تامين‌كنندگان مي‌باشد و سازمان‌ها مي‌بايست يك ارتباط بلند‌مدت با تامين‌كنندگان اصلي خود را جايگزين ارتباط كوتاه‌مدت كنند.

تامين كنندگان در فرايند خريد

در دنياي تجارت دو نوع خريد وجود دارد كه از انواع اصلي آن به شمار مي‌رود. خريد براي فروش و خريد براي مصرف يا تبديل. خريد براي فروش مجدد توسط دلالان و بازرگانان صورت مي‌گيرد، اما خريد براي مصرف توسط مامورين خريد صنعتي صورت مي‌گيرد. در ادبيات مربوط به ارزيابي تامين‌كنندگان منظور از خريد، خريد صنعتي بوده كه براي مصرف در راستاي توليد صورت مي‌گيرد. در اغلب صنايع، هزينه خريد مواد اوليه و لوازم جانبي به بيش از 70 درصد قيمت تمام شده يك محصول مي‌رسد. همچنين در صنايع با تكنولوژي بالا هزينه مواد خريده شده و خدمات يك محصول، بيش از 80 درصد قيمت تمام شده يك محصول را تشكيل مي‌دهد.

تصميم‌گيري

همه ما در زندگي فردي و سازماني خود، آگاهانه و ناآگاهانه، تصميمات مختلفي اتخاذ ميكنيم. يعني از بين چند راهكار، يك راهكار را انتخاب ميكنيم. براي مثال در مورد اين كه پول خود را در بانك پس انداز كنيم يا سهام بخريم، تصميم ميگيريم. درمورد خريد يك نوع اتومبيل خاص يا گذران اوقات فراغت و غیره تصميم ميگيريم. براين اساس ميتوان گفت زندگي مملو از تصميمگيريهاي مختلف است. در قلمروي مديريت نيز تصميم‌گيري، از اركان مهم و اصلي است، بطوريكه هربرت سايمون  ، تصميم‌گيري را با مديريت يكي مي‌داند. علاوه بر سايمون، گروه ديگري از صاحب نظران نيز مديريت و تصميم‌گيري را يكي دانسته و هم معني تعريف كرده اند. اينان مديريت را چيزي جز تصميم‌گيري ندانسته‌اند و معتقدند كانون اصلي مديريت را تصميم‌گيري تشكيل مي‌دهد. در واقع آنها انجام وظايفي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را چيزي جز تصميم‌گيري نمي‌دانند. نيومن نيز كيفيت مديريت را تابع كيفيت تصميم‌گيري مي‌داند. بنابراين از ديدگاه اين صاحب نظران، اساس مديريت سازمان‌ها، تصميم‌گيري است. تصميم‌گيري را در واقع مي‌توان طريقه‌ي عمل و يا حركت در مسير خاصي تعريف كرد كه با تامل و به صورت آگاهانه، از بين روش‌هاي مختلف براي نيل به يك هدف مطلوب، انتخاب شده است. بنابراين تصميم‌گيري، مستلزم انتخاب راهي از ميان راه هاست. يعني اگر تنها يك راهكار وجود داشته باشد، ديگر تصميم‌گيري معنا ندارد. هر چند تجزيه و تحليل كه منجر به انتخاب راهي از ميان راه‌ها مي‌شود، امري عقلايي است، ولي عوامل ناخود آگاه و همچنين جنبه هاي احساسي و عاطفي نيز در تصميم‌گيري، نقش مهمي ايفا ميكنند. به طور كلي، تصميم‌گيري عبارت است از انتخاب يك يا چند راه حل از راه حلهاي مختلف ممكن.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.