پایان نامه کارشناسی ارشد عمران زلزله

180 هزار تومان 100 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران زلزله ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران زلزله


ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران


چکیده:
هر چند در طول سالهای متمادی، روش های ساخت و طراحی سازه ها گسترش یافته است اما همچنان اثر زلزله از مهمترین مشکلات طراحی ساختمان ها در مناطق لرزه خیز می باشد. بادبندهای معمولی در مقابل بارهای جانبی زمین لرزه یا نیروی باد دچار تغییرشکل های جانبی زیاد می شوند و در صورتی که این تغییرشکل ها از حد معینی زیادتر شود موجب بروز خرابی سازه ای و غیر سازه ای شده و ایمنی و یکپارچگی سازه به خطر می افتد. برای غلبه بر مشکلات ذکر شده، انواع جدید از بادبندها از حدود 30 سال پیش و برای اولین بار در ژاپن گسترش یافته است. این بادبندها طوری طراحی می شوند که در برابر کمانش مقاوم بوده و در نتیجه دارای منحنی های متقارن تحت بارگذاریهای چرخه ای کششی و فشاری حاصل از تاثیر نیروهای زلزله می باشند، همچنین رفتار سازه را از لحاظ پایداری و قابلیت جذب انرژی بهبود می بخشند.
سازه های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذیر از جمله معدود سازه های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصیت سختی بالا و استهلاک انرژی را به طور همزمان دارند. این سازه ها علاوه بر ساختمان های جدید در بهسازی سازه های فولادی و بتنی موجود نیز کاربرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خیزی کشور و کاربرد روز افزون این سازه ها در جهان، استفاده و بومی سازی این نوع سیستم مهاربندی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و زمینه ورود این سیستم باربر جانبی به آئین نامه های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران (2800) الزامی است. در این میان تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه ها به منظور طراحی این سیستم ها امری ضروری می نماید.
کلمات کلیدی: مهاربندهای کمانش تاب,مقاومت نهایی,تغییرمکان نهایی,شکل پذیری,ضریب رفتار


فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه 2
1-2 انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها 3
1-2-1- انواع قاب های خمشی بتن مسلح 3
1-2-2-1 قاب خمشی معمولی 3
1-2-2-2 قاب خمشی متوسط 3
1-2-2-3 قاب خمشی ویژه 3
1-3 انواع مهاربندي 3
1-3-1- مهاربندهاي هم مركز 4
1-3-2- مهاربندهاي خارج از مركز (EBF ) 6
1-3-2-1 انواع مهاربندهاي خارج از مركز 7
1-3-2-2مهاربندهاي دروازه اي (مهاربند ی با اعضا کششی خارج از محور ( OBF )) 8
1-3-2-3 مهاربندهاي زانويي (KBF ) 8
1-4 مهاربند های کمانش تاب BRB 9
1-4-1- مقدمه و پیشزمینه BRB 9
1-4-2-تاریخچه BRB 10
1-4-3- ساختمان BRB 12
1-4-4- اجزای تشکیل دهنده BRB 14
1-4-4-1- بخش جاری شونده محصور شده 14
1-4-4-2- بخش الاستیک محصور شده 14
1-4-4-3- بخش الاستیک محصور نشده 14
1-4-4-4- مصالح جدا کننده و انبساطی 15
1-4-4-5- مکانیزم محصور شدگی 16
1-4-5- مزایا ومعایب بادبند BRB 16
1-4-6-تقویت لرزهای سازهها با بادبندهای BRB 17
1-4-7-نتایج آزمایش بر روی BRBها با مقیاس بزرگ، در ایالات متحده آمریکا 19
1-4-8-نتایج آزمایشات BRB در تایوان 21
1-5 ضریب رفتار سازه 26
1-5-1- ضريب كاهش در اثر شكل‌پذيري 21
1-6 عوامل مؤثر بر در سيستم‌هاي يك درجه آزادي 26
1-6-1-نوع مصالح 26
1-6-2-زمان تناوب سیستم 27
1-6-3-میرایی 27
1-6-4-بارگذاری 27
1-6-5- اثر P-∆ 28
1-6-6-مدل نیرو تغییرشکل 28
1-6-7- خاک منطقه 28
1-7 عوامل مؤثر بر در سيستم‌هاي چند درجه آزادي 29
1-7-1- نوع سازه مقاوم 29
1-7-2- هندسه سازه 29
1-7-3- مشارکت مد های بالاتر 29
1-8 ارزيابي روابط ارائه شده براي 30
1-9 روابط براي سيستم‌هاي يك درجه آزادي 30
1-9-1- ریدل، هیدالگو و کروز 30
1-9-2- اریاس و هیدالگو 31
1-9-3- نصر و گراوینگلر 32
1-9-4- رابطه میراندا 33
1-9-5- رابطه فایر، ویدیک و فیشینگر 34
1-10 روابط µR برای سیستم‌های چند درجه آزادی 35
1-10-1- رابطه تاکاوا، هوانگ و شینوزوکا 35
1-11 ضریب اضافه مقاومت 35
1-11-1- عوامل موثر بر مقاومت افزون 36
1-11-1-1- مقاومت واقعی مصالح در مقابل مقاومت اسمی 36
1-11-1-2- بیشتر بودن ابعاد اعضا از مقادیر مورد نیاز طراحی 36
1-11-1-3- در نظر نگرفتن اثر مقاومت اجزا غیر سازه ای 36
1-11-1-4- استفاده از مدل های ساده شده و محافظه کارانه در تحلیل ها 36
1-11-1-5- باز توزیع نیروهای جانبی 37
1-11-1-6- توزیع بار واقعی در مقابل توزیع بار آئین نامه 37
1-11-2- روش های محاسبه ضریب اضافه مقاومت 37
1-11-2-1- روش محاسبه ضریب اضافه مقاومت با استفاده از انالیز غیرخطی 37
1-11-2-1-1- نحوه ترسیم منحنی SPO 37
1-11-2-1-2- تعریف نقاط حدی 38
1-12 روش استاتیکی افزایشی غیرخطی 38
1-12-1- تغییرمکان هدف 38
1-12-1-1- تعیین تغییرمکان هدف 40
1-12-2- الگوی توزیع بار جانبی 42
1-12-2-1- توزیع بار ثابت 42
1-12-2-2- توزیع بار متغیر 43
1-12-3- نحوه محاسبه ضریب رفتار 43
1-12-3-1- تحلیل استاتیکی افزایشی غیرخطی مدلها و رسم منحنی ظرفیت 43
1-12-3-2- محاسبه مقاومت افزون 43
1-12-3-3- محاسبه ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری 43
1-12-3-4- محاسبه ضریب تنش مجاز 43
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
2-1- پیشینه تحقیق ومروری برکارهای گذشتگان 48
فصل سوم: معرفی نرم افزار
3-1- معرفی نرم افزار opensees 54
3-2- امکانات نرم افزار opensees 55
3-3- مدلسازی رفتار غیر خطی اعضای بتن مسلح 55
3-4- انواع المان هاي اجزاي محدود در نرم افزار openSees 56
3-5- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees 57
3-6- معرفی مصالح بتنی موجود در opensees 61
3-7- نحوه مدل سازی اعضای سازه ای 64
3-7-1- تعریف مقاطع اعضا 64
3-7-2- تعریف تیر ها وستون ها 65
3-7-3- تعریف بادبندها 65
فصل چهارم: معرفی مدل ها، محاسبات و ارائه خروجی نتایج
4-1- معرفی مدل 67
4-2- مشخصات مصالح مورد استفاده 67
4-3 بارگذاری ثقلی 68
4-4 آیین نامه های مورد استفاده 68
4-5 معرفی پارامترهای لرزه ای 69
4-6 پلان ساختمان 69
4-7 قاب های مورد استفاده در مدل سازه 69
4-7-1 قاب سه طبقه A و E 69
4-7-2 قاب شش طبقه A,E 71
4-7-3 قاب دوازده طبقه A و E 71
4-7-4 قاب سه طبقه 1و5 73
4-7-5 قاب شش طبقه 1و5 73
4-7-6 قاب دوازده طبقه 1و5 74
4-8 مقاطع تیر، ستون و بادبند 76
4-9- نمودار Push over قاب های بدون مهاربند(قاب خمشی متوسط) 80
4-9-1 مدل های 3XMF و 3YMF 80
4-9-2 نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E و 1,5 بدون مهاربند BRB 81
4-9-3 نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E و 1,5 بدون مهاربند BRB 82
4-10- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قاب ها با تغییر در مشخصات هندسی بادبند 83
4-10-1- نمودار پوش آور قابهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع A 83
4-10-1-1- قاب های سه طبقه با مهاربند (3X1 و 3Y1) 84
4-10-1-2- قاب های شش طبقه با مهاربند (6X1 و 6Y1) 85
4-10-1-3- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (12X1 و 12Y1) 87
4-10-1-4 نتایج و مقایسه نمودارها 88
4-10-2- نمودار Push over قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع B 91
4-10-2-1- قاب های سه طبقه با مهاربند (3X2 و 3Y2) 91
4-10-2-2- قاب های شش طبقه با مهاربند (6X2 و 6Y2) 92
4-10-2-3- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (12X2 و 12Y2) 94
4-10-2-4 نتایج و مقایسه نمودار ها 95
4-10-3- مقایسه نمودار Push over قابهای با بادبندهای دارای مقطع A و با مقطعB 98
4-11- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قابها با تغییر در مشخصات مکانیکی بادبند BRB 100
4-11-1- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E و 1,5 101
4-11-2- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E و 1,5 102
4-11-3- نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E و 1,5 104
4-11-4 مقایسه نمودارها 105
4-12- محاسبه ضریب رفتار 105
4-12-1- محاسبه ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری 106
4-12-2 محاسبه ضریب مقاومت افزون 106
4-12-3- جدول ضریب رفتار سازه 107
4-12-3-1- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E 107
4-12-3-2- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 108
4-12-3-3- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E با مقطع B 109
4-12-3-4- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 با مقطع B 109
4-12-3-5- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E برای بادبند با Fy=3200 111
4-12-3-6- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 برای بادبند با Fy=3200 111
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 115
5-2- پیشنهادات 116
مراجع


کلید واژه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران زلزله,مهاربندهای کمانش تاب,مقاومت نهایی,تغییرمکان نهایی,شکل پذیری,ضریب رفتار,دانلود پایان نامه ارشد عمران زلزله

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.