پایاننامه کارشناسی ارشد کامپیوتر مسیریابی روترها روش فازی

90 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد کامپیوتر مسیریابی روترها روش فازی روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر بهبود کارایی مسیریابی روترها با استفاده از روش فازی


خرید محصول پایاننامه کارشناسی ارشد کامپیوتر مسیریابی روترها روش فازی


چکیده:

رشد و توسعه شبکه هاي کامپیوتري بر ای هیچ شخصی نهان نیست سالهاست که جمع آوري و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام میشود. علاوه بر این کامپیوتر در توزیع اطلاعات و برقراري ارتباطات بوسیله شبکه هاي کامپیوتري نقش مهمی را ایفا می کند. براي برقراري ارتباط بین شبکه ها نیازمند یک ستون فقرات می باشیم. این شبکه زیر بنایی که از تعداد زیادي مسیریاب تشکیل شده است وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. بر روي این مسیریاب ها باید الگوریتم هایی اجرا شوند تا بتوانند بهترین مسیر را براي انتقال اطلاعات در این شبکه گسنرده را انتخاب کنند. ما در رابطه با شبکه هاي کامپیوتري و مسیریابی در این شبکه ها و بررسی کیفیت الگوریتم هاي مسیریابی متفاوت، تجزیه و تحلیل و نحوه پیاده سازي این الگوریتم ها به صورت کاربردي مطالعه می کنیم.و مقایسه ای انجام خواهیم داد در مورد نحوه
مسیریابی الگوریتم های مسیریابی گوناگون و و بصورت ویژه الگو.ریتم OSPF و نیز روش فازی این الگوریتم را بررسی کرده و نشان خواهیم داد که روش فازی پیشنهادی OSPF چگونه باعث بهبود کارایی شبکه و مسیریا بی در روتر ها میشود.

کلمات کلیدي: پروتکل ،روتینگ، فازی ، طول صف ، تأخیر لینک ، پهنای باند آزاد، تصادم، موازنه بار، توپولوژی، اینترفیس ، سوئیچینگ


فهرست مطالب
فصل اول
آشنایی با مسیریابی در شبکه
1-1-مقدمه 8
1-2بررسی ساختار روتر ها و سوئیچ ها 9
1-2-1-روتر (مسیریاب) 9
1-2-1-1- روترهای سخت افزاری .10
1-2-1-2- روترهای نرم افزاری 10
1-2-1-3- مهمترین ویژگی یک روتر 11
1-2-1-4- نحوه عملکرد یک روتر در اینترنت 11
1-2-1-5- عناصر داخلی روتر 11
1-2-1-5-1 پرازنده cpu 12
1-2-1-5-2- حافظه اصلی RAM .12
1-2-1-5-3- حافظه فلش 12
1-2-1-5-4-حافظه NVRAM 12
1-2-1-5-5 گذرگاهها Buses 13
1-2-1-5-6 حافظه RAM .13
1-2-1-5-7 اینترفیس ها 13
1-2-1-5-8 منبع تغذیه 14
1-3 سوییج (Switch) 14
1-5-1 نحوه ارسال پیام 16
1-5-2 Broadcast .18
1-6 آگاهی از مقصد یک پیام 18
1-7- پروتکل ها .19
1-8- ردیابی یک پیام 20
1-9- ستون فقرات اینترنت .21
1-10- مبانی شبکه .21
1-10-1 شبکه .21
1-10-2- گره 22
1-10-3- توپولوژی 22
1-10-3-1- توپولوژی Bus .22
1-10-3-2- توپولوژی Star .23
1-10-3-3- توپولوژی Mesh .23
1-10-3-4- توپولوژی Ring 23
1-10-3-5- توپولوژی Wireless 24
1-11- اصطلاحات تخصصی شبکه 24
1-11-1- Scalability .24
1-11-2- Latency 24
1-11-3- Network faiure 25
1-11-4- Colisions 25
1-4- منطق فازی .26
1-4-1- منطق فازی و کاربردهای آن 27
1-4-2- سیستم فازی 27
1-4-2-1 کاربردهای سیستم فازی 27
فصل 2 – الگوریتمهای مسیریابی
2-1- طراحی الگوریتم 28
2-1-1- الگوریتم های Distance Vector 28
2-1-2-الگوریتم های Link State (LS) 30
2-1-3- مسیریابی سلسله مراتبی 32
2-2- الگوریتم های مسیریابی .33
2-2-1- انواع الگوریتمهای مسیریابی .33
2-3- شبکه های خود مختارAS .34
2-4- اینترنت 35
2-4-1- مسیریابی درونی 36
2-4-2- مسیریابی بیرونی .36
2-5- مبانی پروتکل BGP 37
2-5-1- شبکه Stub .38
2-5-2-شبکه های Multihome .39
2-5-3- شبکه های ترانزیت .39
2-5-4-IBGP 40
2-5-5- EBGP .40
2-5-6- ارتباط پیکربندی EBGP 41
2-6- پیام های پروتکل BGP 41
2-6-1- پیام open 42
2-6-2- پیام KeepAlive 42
2-6-3- پیام Notification 42
2-6-4- Update 42
2-7- مسیر صفت های BGP(BGP Path Atrribute) .44
2-7-1-AS-Path 45
2-7-2- Origion 45
2-7-3- Local Preference 46
2-7-4 MEP- Multi Exit Disriminator 46
2-8- انتخاب بهترین مسیر در پروتکل BGP .47
فصل سوم
بررسی و مقایسه پروتکل های مختلف مسیریابی
3-1- پروتکل RIP .48
3-2- پروتکل های روتینگ ترکیبی ویا EIGRP .49
3-3- پروتکل Ospf .50
3-4-مقایسه پروتکل های مختلف در ارسال پیام 51
3-4-1- پیاده سازی پروتکل های Rip , Eigrp,ospf 51
3-4-2-همسایه یابی در Ospf .54
3-4-3 بررسی عملکرد Ospf 55
3-4-4- تایمرهای Ospf 55
فصل چهارم
ارائه مدل پیشنهادی فازی
4-1- مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس (QOS) .56
4-1-1- هدف از مسیریابی بر پایه کیفیت سرویس (QOS) 56
4-2- معایب پروتکل های فعلی مسیریابی نظیر BGP,RIP,OSPF 57
4-3- سیستم فازی .58
4-3-1- الگوریتم فازی 59
4-4- الگوریتم فازی پیشنهادی 60
4-4-1- پهنای باند آزاد (free bandwidth) 61
4-4-2- نمودار قوانین الگوریتمم فازی پیشنهادی .62
4-4-3- شبیه سازی و عملکرد 64
5- نتیجه گیری 67
منابع و مآخذ .68


فصل اول: آشنایی با مسیریابی در شبکه
مقدمه

استفاده از شبکه هاي کامپیوتري در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده و سازمان ها ومؤسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند .شبکه هاي کامپیوتري زیر ساخت هاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در حالی که این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش آمده و باید هزینه هاي زیادي به منظور نگهداري شبکه وتطبیق آن با خواسته هاي مورد نظر صرف شود. پس قبل از طراحی یک شبکه باید هدف ایجاد آن شبکه ،حجم ترافیکی که در شبکه عبور خواهد کرد و بسیاری مسائل دیگر را درنظر داشت به همین منظور باید آشنایی کافی با شبکه های مختلف و تجهیزات مورد استفاده در زیر ساخت شبکه را داشته باشیم .
در طول دهه اخیر، اینترنت از پروژه هاي تحقیقاتی ارتباطات که دنیاي ما را براي همیشه دچار تحول ساخته اند فراتر رفته است.پیام هاي کوتاه ،ام ام اس،تلفن ip،فیلم و موسیقی هاي درخواستی،بانکداري؛تنها بخشی از کاربرد هاي فراوانی هستند که زندگی ما را راحت تر کرده اند،اما تکنولوژي و فناوري که ما را قادر به استفاده از این امکانات می کند شبکه هاي کامپیوتري و نحوه ي ارتباط بین این شبکه ها میباشد.اینترنت که بزرگترین ابزار براي ارائه خدمات فوق می باشد از چندین هزار شبکه کوچک تشکیل شده است که براي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعت بین این شبکه ها به یک شبکه گسترده دیگر نیاز دارد که backbone نامیده می شود، و داراي device هاي مختلف از جمله router است ،نحوه ي رد و بدل شدن پیام ها بین router ها اساس کار این backbone میباشد، به دلیل اهمیتی که این تکنیک ارسال و دریافت پیام از یک نقطه به نقطه دیگر دارد روش هاي مختلف انجام این کار بررسی می شوند و در نهایت بهترین و مناسب ترین روش انجام کار به صورت کامل بررسی می شود.


1-2-بررسی ساختار روترها و سوییچ ها:
1-2-1-مسیریاب (روتر) :

محیطهاي شبکه پیچیده می توانند از چندین قسمت که از پروتکلهاي مختلف با معماريهاي متفاوت هستند، تشکیل شده باشند. در این حالت ممکن است استفاده از پل براي حفظ سرعت ارتباطات بین قسمتهاي شبکه مناسب نباشد. در این محیط هاي شبکه اي پیچیده و گسترده به دستگاهی نیاز است که علاوه بر دارا بودن خواص پل و قابلیتهاي تفکیک یک شبکه به بخشهاي کوچکتر، قادر به تعیین بهترین مسیر ارسال داده از میان قسمتها نیز باشد. چنین دستگاهی روتر یا مسیریاب نام دارد. مسیریابها در لایه شبکه مدل OSI عمل می کنند.
مسیریابها به اطلاعات مربوط به آدرس دهی شبکه دسترسی دارند و در نتیجه قابلیت هدایت بسته هاي داده را از میان چندین شبکه دسترسی دارا هستند. این عمل از طریق تعویض اطلاعات مربوط به پروتکلها بین شبکه هاي مجزا در مسیریاب ها صورت می گیرد. در مسیریاب از یک جدول مسیریابی براي تعیین آدرسهاي داده هاي ورودي استفاده می شود. در لایه هاي مختلف سویچینگ داریم اما سویچینگ لایه سوم را مسیر یابی می گویند. فرآیند مسیریابی همانند فرآیند انتقال نامه در دفاتر پستی می باشد.
مسیریابها بر اساس اطلاعات موجود در جداول مسیریابی، بهترین مسیر عبور بسته هاي داده را تعیین می کنند. به این ترتیب ارتباط میان کامپیوترهاي فرستنده و گیرنده مدیریت می شود. مسیریابها فقط نسبت به عبور حجم زیادي از بسته هاي دادهاي معروف به پدیده طوفان انتشار یا Broadcaste Storm را به شبکه نمی دهند.

مسیریابها بر خلاف پلها می توانند چند مسیر را بین قسمتهاي شبکه LAN انتخاب کنند، به علاوه قابلیت اتصال قسمتهایی که از شکلهاي بسته بندي داده ها متفاوت استفاده می کنند، را نیز دارند. مسیریابها می توانند بخشهایی از شبکه را که داراي ترافیک سنگین هستند، شناسایی کرده و از این اطلاعات براي تعیین مسیر مناسب بسته ها استفاده کنند. انتخاب مسیر مناسب بر اساس تعداد پرشهایی که یک بسته داده باید انجام دهد تا به مقصد برسد و مقایسه تعداد پرشها، انجام می گیرد. پرش (hop) به حرکت داده از یک مسیریاب به مسیریاب بعدي اطلاق می شود. مسیریابها بر خلاف پل هادر لایه شبکه (مدل OSI) کار می کنند و در نتیجه قادر به هدایت بسته هاي داده به شکل مؤثري هستند. آنها قابلیت هدایت بسته هاي داده را به مسیریابهاي دیگر که آدرس آنها را خود شناسایی می کنند، نیز دارند. همچنین مسیریابها برخلاف پل ها که فقط از یک مسیر براي هدایت داده استفاده می کنند، می توانند بهترین مسیر را از بین چند مسیر موجود انتخاب کنند.

Brouler دستگاهی است که خواص پل و مسیریاب را با هم ترکیب کرده است . Brouler در برابر پروتکلهاي با قابلیت مسیریابی به صورت یک مسیریاب عمل می کند و در دیگر موارد در نقش یک پل ظاهر میشود. فرآیند دریافت یک واحد داده داراي هویت ،از یکی از کانال هاي ورودي و هدایت آن بر روي کانال خروجی مناسب، به نحوي که بسوي مقصد نهایی خود نزدیک و رهنمون شود را سویچینگ می نامند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.