پایاننامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی الگوریتم تکاملی جهت مکان‏یابی

110 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی الگوریتم تکاملی جهت مكان‏یابی روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان‏نامه کارشناسی ارشد هوش‏مصنوعی استفاده از یک الگوریتم تکاملی جهت مكان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پيشخوان در یک شهر


خرید محصول پایاننامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی الگوریتم تکاملی جهت مكان‏یابی


چکیده:

با توجه به اینکه جمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز به‎دسترسی به تسهیلات مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برای انتخاب مکان‏ها جهت قرار¬گیری مناسب تسهیلات گوناگون شهری مانند ایستگاه‏های آتش‏نشانی و مترو، مدارس و کتابخانه‏ها، جایگاه‏های عرضه سوخت، مراکز درمانی و غیره، به یک سامانه مکان‏یابی صحیح تسهیلات مختلف شهری نیاز است. یکی از این تسهیلات، اداره ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت است که برای مکان‏یابی آنها به یک روش با کارآیی بالا نیاز است. در این پایان¬¬نامه برای مکان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت از ترکیب الگوریتم ژنتیک و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. برای مکان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، معیارهای پراکندگی جمعیت، مخابرات، ازدحام شهری، شعاع دسترسی، نزدیکی به مترو یا ایستگاه اتوبوس، پارکینگ، نزدیکی به اداراتی چون پست، بیمارستان، بانک و قیمت اراضی مؤثر هستند که در این پایان¬نامه به وسیله کارشناسان تعیین شده¬ است. هر یک از این معیارها دارای اولویتی متمایز هستند که باید وزن نسبی آنها نسبت به معیارهای دیگر محاسبه شوند. برای این منظور در این پایان¬نامه از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. جهت ارزیابی در حالت¬های مختلف، قابلیت اطمینان، همگرایی وپایداری روش پیشنهادی بررسی شده است. برای اطمینان از بهبود پاسخ‏ها نسبت به وضعیت فعلی قرارگیری ‏مراکز ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز آزمایش‏های بیشتری انجام شده است. نتایج آزمایش¬ها نشان می¬دهد که میانگین برازش مکان¬های یافته شده با این روش نسبت به حالت فعلی و روش سنتی، بهتر است.
واژگان كلیدی: مکان‏یابی تسهیلات، ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، الگوریتم ژنتیک و تحلیل سلسله مراتبی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1
فصل دوم: پیشینه 5
2-1 مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی 6
2-2 مکان‏یابی جایگاه‏های عرضه سوخت 9
2-3 مکان‏یابی مدارس 12
2-3-1 مکان‏یابی دبیرستان‏ها 13
2-3-2 مکان‏یابی مدارس ابتدایی 16
2-4 مکان‏یابی ایستگاه‏های آتش‏نشانی 19
2-5 مکان‏یابی ایستگاه راه‏آهن 23
2-6 مکان‏یابی واحدهای خدمات بیمارستانی 25
2-7 مکان‏یابی محل دفن مواد زاید 27
2-8 جمع‏بندی 28
2-9 خلاصه فصل 28
فصل سوم: راه‏کار پیشنهادی و ارزیابی نتایج 32
3-1 راه¬کار پیشنهادی 33
3-1-1 معرفی معیارهای مورد استفاده در مسأله 33
3-1-2 تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 36
3-1-3 طراحی الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله 37
3-1-4 نمای کلی الگوریتم 47
3-2 ارزیابی نتایج 47
3-2-1 آزمایش بررسی تاثیر نرخ آمیزش و جهش در یافتن پاسخ برتر 47
3-2-2 قابلیت اطمینان و همگرایی 48
3-2-3 پایداری 60
3-2-4 نمونه موردی شهر تبریز 62
3-3 بحث 75
3-4 خلاصه فصل 75
فصل چهارم: نتیجه¬گیری و راه¬کارهای آتی 76
4-1 نتیجه گیری 77
4-2 راه¬کارهای آتی 78
مراجع 80


پیشگفتار
مکان‏یابی تسهیلات مختلف شهری یک مسأله بهینه¬سازی است. از بین تسهیلات شهری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت را می‏توان نام برد. از کارهایی که در اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت انجام می‏گیرد ثبت وقایع مختلف مانند مرگ و میر و ازدواج است. لذا برای استفاده از کاربردهای این اداره‏ها لازم است که دسترسی به این اداره‏ها آسان‎تر شود. استفاده از این اداره‏ها زمانی آسان‎تر می‏شود که مکان این اداره‏ها و محل زندگی شهروندان نزدیک¬تر باشد. برای دسترسی راحت¬تر به این اداره‏ها بهتر است مکان این اداره‏ها به ایستگاه‏های مترو و اتوبوس نزدیک¬تر باشد. برخی افراد که با خودرو شخصی به این اداره‏ها رجوع می‏کنند برای پارک خودروی خود نیازمند وجود پارکینگی مناسب در اطراف این اداره‏ها هستند. بنابراین برای یافتن مکان‏های مناسب جهت قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت باید مکان¬یابی بهینه براساس تعدادی معیار مرتبط انجام گیرد. برای انجام مکان¬یابی مناسب و با دقت بالا نیازمند وجود برنامه‏ای خودکار است. در این پایان¬نامه روشی پیشنهاد شده است که با استفاده از آن بتوان براساس معیارهای تعریف شده، مکان‏های مناسب و مورد نیاز برای قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر انتخاب شوند. برای ارزیابی و استفاده کاربردی از روش پیشنهادی، برنامه طراحی شده، بر روی شهر تبریز اعمال شده است. 


مقدمه:

یکی از مسایل مهم در زمینه بهینه‏سازی، مکان‏یابی تسهیلات است. منظور از مکان‏یابی تسهیلات، یافتن نقطه‏هایی نزدیک به بهینه جهت قرارگیری تسهیلات است. تسهیلات می‏تواند شامل اداره‏ها، مدارس [1]، دبیرستان¬ها [2]، کتابخانه¬ها ]3[، پایانه¬های اتوبوس¬رانی [4] و [5]، خدمات بیمارستانی [6]، آتش¬نشانی [7]، جایگاه¬های عرضه سوخت [8] و غیره باشد. یکی از تسهیلات مهم شهری مراجعه به اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت است. اداره ثبت احوال سازمانی است که در آن خدماتی همچون ثبت وقایع هویتی انجام می¬گیرد. از آنجا که تعداد ادارات در سطح شهر محدود است، برای سهولت در کار شهروندان برخی از وظایف این اداره را دفاتر پیشخوان انجام می¬دهند. کم بودن ادارات ثبت احوال و نامناسب بودن مکان آنها به دلیل مشکلات مالی سازمان، باعث مشکلاتی از قبیل عدم هماهنگی نهادهای اجرایی و عدم پاسخ¬گویی مناسب به نیازهای جمعیتی شده است. از این رو افزایش ادارات و دفاتر و مکان¬یابی مناسب آنها باعث رفع مشکلات فوق می¬شود. برای یافتن مکان‏های مناسب جهت قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت تعدادی محدودیت وجود دارد. این محدودیت‏ها به دو دسته محدودیت‏های سخت و محدودیت‏های نرم تقسیم می‏شوند. محدودیت‏های سخت برای اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت این است که در مناطق ممنوعه از شهر قرار نگیرند و فاصله دفاتر پیشخوان دولت از یکدیگر بیشتر از 1 کیلومتر باشد. در انتخاب هر مکان باید دقت شود که همه محدودیت‏های سخت رعایت شوند. در صورت عدم رعایت هر یک از محدودیت‏های سخت پاسخی غیر قابل قبول یا نادرست تولید می‏شود. محدودیت‏های نرم یا به طور کلی معیارهای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت شامل پراکندگی جمعیت، مخابرات، ازدحام شهری، شعاع دسترسی، نزدیکی به مترو یا ایستگاه اتوبوس، پارکینگ، نزدیکی به اداراتی چون پست، بیمارستان، بانک و قیمت اراضی است. تا حد ممکن محدودیت‏های نرم باید رعایت شوند. برای مقایسه دو پاسخ یا دو مکان، پاسخ یا مکانی بهتر است که درآن محدودیت‏های نرم بیشتری ارضا شده باشد.
با توجه به اینکه جمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز به‎دسترسی به اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برای انتخاب مکان‏ها جهت قرار‏گیری مناسب اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، به یک برنامه مکان‏یابی صحیح تسهیلات نیاز است. برای انتخاب مکان تسهیلات معیارهای مختلفی وجود دارد. یکی از شرایط، حفظ فاصله دفاتر پیشخوان دولت نسبت به یکدیگر است. این شرط یکی از مهمترین شرایط لازم جهت ایجاد پراکندگی کافی مکان قرارگیری دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر است. منظور از این شرط حفظ فاصله مناسب بین دفاتر پیشخوان دولت است. برای مثال اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد کم باشد، هزینه به کارگیری مکان و کارکنان بیهوده اتلاف می‏شود و اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد زیاد باشد، دسترسی شهروندان به مکان دفتر پیشخوان دولت با مشکل مواجه خواهد شد. از شرایط دیگر انتخاب مکان اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، توجه به تراکم جمعیت ناحیه‏ها است. مناطقی از شهر که دارای جمعیت بیشتری نسبت به مناطق دیگری هستند، بیشتر مستلزم وجود اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت هستند. همچنین تا حد امکان باید سعی شود که مکان این اداره‏ها و دفاتر به مناطق مسکونی نزدیکتر باشد. بررسی ازدحام شهری در انتخاب مکان‏ها نیز ضروری است. شرط دیگری که باید مدنظر باشد فاصله مکان‏ها نسبت به دیگر ادارات دولتی است به این ترتیب که فاصله مکان نسبت به ادارات دولتی مرتبط مانند پست، بانک و بیمارستان نزدیکتر باشد. انتخاب مکان‏هایی که از لحاظ اقتصادی برای سازمان به‏صرفه باشند از شرایط دیگر است. روشن است که مکان‏های مختلف موجود در شهر از لحاظ اقتصادی با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت مکان‏های ارزانتر شهر انتخاب شوند.
روش‏ها و الگوریتم‏های مختلفی برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات مختلف، پیشنهاد و به کار گرفته شده‏اند. از مهمترین این الگوریتم‏ها و روش‏ها می‏توان به الگوریتم ژنتیک، تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) و روش‏های چند شاخصه مانند TOPSIS و SAW اشاره کرد. اما برای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت تاکنون روش یا الگوریتمی پیشنهاد نشده است.
هدف از این پایان‏نامه استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان است. فرض بر این است که در یک شهر m دفتر پیشخوان و n اداره وجود دارد. هدف این است که رویکردی ارایه شود تا با استفاده از آن بتوان تعداد ساختمان¬ها را افزایش داد و مکان مناسبی برای قرارگیری آنها انتخاب نمود. برای ارزیابی و استفاده کاربردی از برنامه تهیه شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز انتخاب شده است. نتایج این پایان‏نامه می‏تواند برای جابه¬جایی یا تعیین مکان‏های جدید برای قرارگیری بهتر اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز مورد استفاده قرار گیرد. براساس تحقیقات صورت گرفته، شهر تبریز در حال حاضر دارای 3 اداره ثبت احوال و 10 دفتر پیشخوان دولت است. مکان‏های مرتبط با قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها به صورت دستی تعیین شده است. لذا مکان‏های فعلی به طور کامل بهینه نیست. همچنین در آینده ممکن است نیاز به افزایش تعداد اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت باشد. بنابراین می‏توان از نتایج این پایان نامه برای یافتن مکان‏های بهینه برای قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها استفاده نمود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.