پایاننامه کارشناسی ارشد معماری طراحی دهکده گردشگری وارش معماری اکولوژیک

130 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد معماری طراحی دهکده گردشگری وارش معماری اکولوژیک روی لینک خرید پایان نامه یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی دهکده گردشگری وارش با رویکردی بر معماری اکولوژیک


لینک خرید پایاننامه کارشناسی ارشد معماری طراحی دهکده گردشگری وارش معماری اکولوژیک


چکيده

رشد شتابان صنعت گردشگري در ايران مسائل و مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات، طراحی مناسب جهت فضاها و امكانات گردشگري؛ از جمله دهكده‌هاي گردشگري است. دهكده هاي گردشگري مكان هايي از يك استان هستند که چه در خود مكان چه در فواصل نزديك به آن از لحاظ جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي قابليت هاي لازم براي جذب گردشگران وجود دارد و نيازمند ايجاد تأسيسات و امكانات گردشگري و اطلاع رساني مناسب هستند در سایت مورد نظر رودخانه نقش جاذبه طبیعی را دارد. اين دهكده ها معمولا با هدف يك اقامتگاه يا استراحتگاه و محل تمركز گردشگران داخلي و خارجي به منظور گسترش سفرهاي فراغتي، تعطيلاتي و اقامتي ايجاد مي شوند و داراي فضاهاي تفريحي، ورزشي، اقامتي، خدماتي، رفاهي و… درحد استانداردهاي جهان امروز هستند و طراحی بهينه‌ي اين فضاها، از جمله وظايف طراحان گردشگري است. در اين رساله که با عنوان طراحی دهكده‌ گردشگري با رویکرد اکولوژیک است به طراحی فضاهای مناسب برای دهكده‌ گردشگري در شهرستان آمل پرداختیم.
بدين منظور به شناخت مبانی نظری و ضوابطي که در ارتباط با گردشگری و طراحی اکولوژیک است مورد مطالعه قرار گرفت و براساس آنها به تشخیص ریز فضاها و عملکرد های مورد نیاز رسیدیم. پس از آن با استفاده از رویکرد اکولوژیک به طراحی سایت و ساختمان های مورد نیاز در دهكده‌ گردشگري پرداختیم.

واژه هاي كليدي: گردشگری، طراحی، دهکده گردشگري، اکولوژیک، رودخانه، آمل


فهرست مطالب

چکيده 10
فصل اول 11
کلیات طرح 11
1-1 مقدمه 12
1-2 کلیات 12
1-2-1 بیان مسـأله 12
1-2-2 اهميت موضوع تحقيق 15
1-2-3 هدف‌هاي تحقيق 16
1-2-3-1 اهداف زيست محيطي 16
1-2-3-2 اهداف عملكردي 16
1-2-3-3 اهداف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 17
1-2-4 پيشينه تحقيق يا ادبيات مربوطه 18
1-3 فرضیات و سوالات تحقيق 18
1-4 روش تحقيق 19
1-5 جمع بندی 19
فصل دوم 20
کلیات و مبانی نظری طرح 20
2-1 مقدمه 21
2-2-1 تفریح 21
2-2-2 تفرج 22
2-2-3 تفرجگاه 22
2-2-4 گردش 22
2-2-5 فضای سبز و اهمیت آن 23
2-2-6 پارک 23
2-2-7 آب و معماری 24
2-3 نظریه ها 25
2-3-1 گردشگری (توریسم و انواع آن) 25
2-3-2 نوع شناسی گردشگری (تورسیم) 26
2-3-2-1 توریسم انبوه 26
2-3-2-2 توريسم فام يا توريسم فرهنگي،اكوتوريسم و ماجراجويانه 26
2-3-2-3 توریسم عادی و توریسم طبیعت گرا 27
2-3-2-3-1 توريسم عادي 27
الف. توريسم تاريخي و باستاني 27
ب. توريسم زيارتي 28
ج. توريسم فرهنگي 28
د. توريسم ورزشي 28
ه. ديدار از بستگان و دوستان 28
2-3-2-3-2 توريسم طبيت‌گرا 28
الف. توريسم ساحلي يا ماسه‌ای 29
ب. توريسم ماجراجويانه 29
ج. توريسم مصرفي 29
د. توريسم محصور 30
ه.توريسم سلامتي 30
و. اكوتوريسم 30
2-4 کلیات و تعاریف دهکده گردشگری 31
2-4-1 تعریف دهکده گردشگری 31
2-2-4 ا نواع دهکده گردشگری 32
2-4-2-1 شهرک ها و دهکده های سلامت 33
2-4-2-2 دهکده ساحلی 33
2-4-2-3 دهکده کوهستانی 34
2-4-2-4 دهكده‌هاي بياباني: 34
2-5 گردشگری و توریسم 34
2-5-1 جايگاه و عملكرد گردشگري در حيات شهري 34
2-5-2 اکوتوریسم 35
2-5-3 اكوتوريسم پايدار 36
2-6 ایران ودهکده های گردشگری 37
2-7 ارائه الگوها و نمونه هاي مشابه در سطح كل، جزء و خرد فضاهاي مجموعه 38
2-7-1 ارائه الگوهاي مشابه در سطح كل فضا 39
2-7-1-1 پارك مركزي شاتين(central park) 39
2-7-1-2 پارك سیتروئن پاریس 44
2-7-1-3 مجتمع تفریحی توریستی باری ارومیه 46
2-7-2 ارائه الگوهاي مشابه در سطح خرد فضا 47
2-7-2-1 مسیرجاری آب (آبگذر) و حوض 47
2-7-2-2 رستورانها 49
2-7-2-3 سالن هاي اجتماعات روباز و سرپوشیده 50
2-7-2-4 باغ پرندگان 51
2-7-2-5 فضاهاي استراحت خانواده و گروه هاي بازديدكننده(فضاهاي پيك نيك) 52
2-7-2-6 سرويس هاي بهداشتي 53
2-7-2-7 فضاهاي بازي 54
2-7-2-8 مسيرهاي پياده 54
2-7-2-9 منظر سازي و محوطه آرائي 55
2-7-2-10 بازارچه هاي محلی 56
2-7-2-11 كتابخانه 57
2-7-2-12 ورودی 57
2-7-2-13 محوطه هاي توقف خودروها (پاركينگ ها) 58
2-7-2-14 مكان هاي استقرار نگهباني و حراست از سطح پارك 59
2-7-3 نمونه هاي مشابه در نسبت با مبلمان دهکده گردشگري 60
2-7-3-1 مبلمان شرب آبخوري 60
2-7-3-2 مبلمان منظر سازي آبنما، آبشار(آبريز)، آبگذر(نهر) 61
2-7-3-3 مبلمان استراحت، داربست، چادر، سايه بان، توقفگاه سرپوشيده 63
توقفگاههاي سرپوشيده 63
سايه بان ها 63
2-7-3-4 مبلمان استراحت نيمكت و سكو 64
2-7-3-5 مبلمان منظر سازي و كف سازي 65
2-7-4 نتیجه گیری 66
فصل سوم 67
بررسی وضع موجود 67
3-1 مقدمه 68
3-2 ضرورت ها و مزيت هاي انجام طرح 68
3-3 لزوم حفظ و صيانت ازمنابع طبيعي 69
3-4 ماهيت پژوهش 69
3-5 فرآيند انجام پروژه 71
3-5-1 نوع اطلاعات موردنياز 71
3-5-2 روش گردآوري اطلاعات 71
3-5-3 روش بكارگيري و تجزيه و تحليل اطلاعات 71
3-6 ارزش ها و پتانسيل هاي سايت پروژه 71
3-6-1 ارزش ها و پتانسيل هاي محيطي- زيست محيطي بستر طرح 73
3-6-2 ارزش ها و پتانسيل هاي تفريحي- فراغتي بستر طرح 73
3-6-3 ارزش ها و پتانسيل هاي گردشگري و اكوتوريستي بستر طرح 74
3-6-4 ارزش ها و پتانسيل هاي زيبايي شناختي بستر طرح 74
3-7 تحليل ويژگي هاي محيطي و زيست محيطي بستر طرح و ارائه تحليل SWOT 75
3-8 تحليل ويژ گي هاي اجتماعي و فرهنگي بستر طرح و ارائه تحليل SWOT 77
3-9 توسعه جاذبه ها، امکانات، و خدمات بخش گردشگري 79
3-10 توسعه و ساماندهي زيرساختهاي مورد نياز بخش گردشگري 80
3-11 نتیجه گیری 80
فصل چهارم 82
بررسی اقیمی 82
4-1 مقدمه 83
4-2 ويژگيهاي محيطي و جغرافيايي آمل 83
4-2-1 موقعيت شهري آمل در نظام شبكه شهري استان 83
4-3 ويژگيهاي اقليمي منطقه آمل 84
4-3-1 توپوگرافي 84
4-3-2 ارتفاع 85
4-3-3 نزديكي به دريا 85
4-3-4 جريانهاي مؤثر آب و هوايي 85
4-4 شرایط اقلیمی آمل و آسایش انسان 86
4-5 آب و هواي معتدل و مرطوب منطقه جلگه‌اي 87
4-6 عملکرد اقلیمی عناصر معماری 89
4-7 عناصر اقلیمی 89
4-7-1 رطوبت هوا 90
4-7-2 بارندگی 90
4-7-3 دما 92
4-7-4 وزش باد 93
4-8 معماری بومی آمل 95
4-9 ویژگی های انسانی و اقتصادی آمل 96
4-9-1- گذری بر جغرافیای تاریخی آمل 96
4-9-2 جمعیت 97
4-10 سیمای شهر آمل 98
4-10-1 سیمای کهن شهر آمل 99
4-10-2 سیمای جدید شهر آمل 102
4-11 نتیحه گیری 104
فصل پنجم 106
تحلیل سایت و روند طراحی 106
5-1 مقدمه 107
5-2 معرفی بافت آمل 107
5-3 دلایل انتخاب سایت 107
5-4 تحلیل سایت 108
5-4-1 دسترسی سواره و پیاده به سایت 108
5-4-2 نقاط تأثیرگذار بر سایت 110
5-4-3 مسیر و جهت نور و باد در سایت 110
5-5 طراحی سایت 113
5-5-1 کانسپت 113
5-5-2 چیدمان فضاها 113
5-5-3 سلسله مراتب فضایی 113
5-5-4 چیدمان فضاها کنار هم 114
5-5-4-1 کتابخانه 115
5-5-4-2 آمفی تئاتر 116
5-5-4-3 رستوران 116
5-5-5 کوران 117
5-6 راهکارهای اقلیمی طراحی 117
5-6-1 رطوبت 117
5-6-2 بررسی جهات اصلی 118
5-6-3 جهت استقرار 118
5-6-3 نوع مصالح 121
منابع و مأخذ 122


1-1 مقدمه

نگاهي به مراحل توسعه تاريخي بسياري از شهرهاي كشور مان، ما را به اين واقعيت رهنمون مي سازد كه هرچند توسعة شهري در آنها از نظر كمي با توسعة سطحي شهر و افزايش ساخت و سازها در كنار افزايش درآمدهاي شهري همراه بوده ، ليكن از نظر كيفيت محيطي ، اين توسعه با چالش هاي فراواني همراه بوده است .از جمله معضلات هميشگي شهر هاي امروزي كشورمان، كمبود فضاهاي تفريحي و گردشگري درآن است.
گردشگري بصورت مبنايي براي ايده پردازي ، تفريح و تفرج ، اشتغالزايي و كارآفريني در آمده و در حالت مدرن تر به صورت شبكه اي به هم پيوسته از زيرساختها ي اقتصادي ، اجتماعي ، عمراني و فرهنگي تبديل شده است اين در حالي است كه كشور پهناور ايران، با دارا بودن جاذبه هاي گسترده فرهنگي، ميراثي و طبيعي، جزءكشورهای برتر جهان از نظر جاذبه هاي گردشگري محسوب گرديده و داراي توانهاي بالقوه بسياري در جهت توسعه صنعت توريسم، گردشگري و تفريح و تفرج در سطح ملي و بين المللي مي باشد .
استان مازندران با دارا بودن عرصه هاي بكر و طبيعي فراوان و نعمت فراوان خدادادي و آب و هواي منحصر به فرد در سطح كشور، و همجواري با دریای خزر و دامنه هاي البرز خود، از جمله بديع و مفرح ترين مناطق گردشگري در سطح كشور و حتي كشورهاي همجوار ايران بوده و مراجعت ساليانه ميليون ها مسافر به اين استان خود گوياي جايگاه رفيع اين استان در نظام گردشگري كشور و ميزان توجه هم ميهنان به اين استان و قابليت هاي آن است .
سايت مورد نظر اين پروژه، با استقرار درشهرستان آمل و نيز استقرار در جوار رودخانه هراز تمامي قابليت ها و پتانسيل هاي خطه سرسبز مازندران، از جمله بهره مندي از آب و هواي مطلوب، سرسبزي و تراكم پوشش گياهي، مجاورت با درياي خزر، استقبال مسافران و … برخوردار است.


1-2 کلیات
1-2-1 بیان مسـأله

پاسخگويي مناسب به نيازهاي جسمي، ذهني و روحي انسان ، از ضرورياتي است كه مي بايد فضاهاي عمومي درقالب عملكردهاي متعدد و خاص دراين جهت ساماندهي گردند . فقدان يا ضعف عملكردهاي اجتماعي دراين زمينه منجر به عدم تعا لي بخشي در انسان شده و عواقب منفي آن متوجه جمع و جامعه خواهد گرديد . رشد وتوسعه زندگي شهري و افزايش ميزان تقاضا براي مسكن و ساختمان باعث گرديده كه ارزش كيفي محيطي باناديده گرفتن و تخريب فضاهاي با ارزش طبيعي و محيطي ، بويژه فضاهاي سبز شهري همراه گرديده و عملاً فضاهاي درون شهري بيشتر به عرصه تعاملات مالي و اقتصادي بدل گردند.
بشر امروزه با درك اهميت و جايگاه فضاها و عرصه هاي عمومي تفريح و تفرج در زندگي روزمره و انواع كاركردهاي اين فضاها در ميان ساختار تجمعگاه هاي بشري، تلاش در جهت حفظ و احياء و بهره برداري بهي نهاز منابع موجود را در دستور برنامه ريزي ها و سياستهاي خود قرارداده است . ازسوي ديگر ، عدم توجه به رويكرداجتماعي- فرهنگي درطراحي اينگونه فضاها باعث شده كه نقش توسعه اي آن ها، جنبه فردي به خود گرفته وتعاملات اجتماعي را تضعيف نمايد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.