پایاننامه معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی رویکرد معماری پایدار

180 هزار تومان 140 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی رویکرد معماری پایدار روی لینک افزودن به سبد خرید یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد معماری پایدار


پایاننامه معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی رویکرد معماری پایدار


چکیده:

در حوزه ایمنی شهری، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش، پیشگیری ومقابله ( اطفاء، امداد، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می ورزند. از این رو طراحی وساخت مراکز ایمنی ونجات یعنی تربیت نیروی انسانی، وبکارگیری ماشین آلات و بهینه سازی کارکرد آنها به معنی کارکرد مطلوب وافزایش بهره وری ایستگاه های امداد ونجات می باشد. تنوع حوادث در کشور ما بسیار گسترده است، به گونه ای که از میان 41 نوع حادثه طبیعی وغیر طبیعی شناخته شده در جهان 31 نوع آن در ایران به وقوع پیوسته است. این موضوع موید وجود خطرات بالقوه در پهنه جغرافیایی کشور می باشد، که لزوم ساخت مرکز آموزش ایمنی ونجات را برای پرسنل امداد ونجات کشور ومهندسان ساختمان جهت بررسی وتحلیل ضروری می نماید. در سال های اخیر پس از بحران انرژی وایجاد نقطه نظرات جدید در معماری وتغییر رویکرد معماران به محیط وانرژی، معماری پایدار نگاهی متفاوت به معماری ومنابع داشته است. لذا طراحی مرکز آموزش بارویکرد معماری پایدار نقش مهمی در تحقق اصولی، از توسعه پایدار چون کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر وکاهش آلودگی هوا داشت وبه شناخت روشهای پایدار در استفاده از منابع وکاهش هزینه های ساخت وساز ونگهداری ساختمان پرداخته است. هدف اين پروژه شناخت و بررسي ميزان شاخص‌هاي آسایش حرارتي و برنامه ریزی، توسعه پایدارطراحی اقليمی معماری واستفاده از منابع تجدید پذیر در طراحی مرکز آموزش با داشتن داده های اقلیمی است.

واژه کلیدی: ایمنی، توسعه پایدار، منابع تجدید ناپذیر وعناصر اقلیمی


فهرست مطالب

عنوان شماره صحفه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسئله 3
1-2-اهداف تحقیق 4
1-3-فرضیه ها وسوالات پژوهش 5
1-4-اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-5-روش تحقیق 6
1-6-ادبیات تحقیق 7
1-7-پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش 8
1-8-روش تجزیه وتحلیل داده ها 8
فصل دوم : یافته ها
2-1-آموزش 9
2-2-نظام آموزش 10
2-3-آموزش کارکنان 10
2-4 از چه هنگام نخستين اداره آتش‌نشاني آغاز به كار كرد؟ 11
٢ـ 5-تاريخچه آتش نشاني در ايران 13
٢-6-تاريخچه آتش‌نشاني در تهران 15
٢-6-1-تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران قبل از انقلا 19
٢-6-2-تاريخچه آموزش در آتش نشاني تهران در دهه 60 20
٢-6-3-تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران در دهه 70 21
٢-6-4-تاريخچه آموزش در آتش‌نشاني تهران در دهه 80 تا كنون 28
2-7-مرکز آموزش 33
2-7-1-ساختار مرکز آموزش 33
2-7-2-مولفه های یک مرکز آموزش 34
2-7-2-1-مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی 34
2-7-2-2-مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی 35
2-7-2-2-1-مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه 36
2-8-2-3-مولفه های تسهیلات خارجی 36
2-7-2-4-مولفه های زیربنایی 37
2-7-3-ساختمان های مرکز آموزش 38
2-7-3-1-دفاتر 38
2-7-3-2-تالار سخنرانی 38
2-7-3-3-برج تمرین 38
2-7-3-3-1-پلکان اضطراری برج تمرین 39
2-7-3-4-ساختار آموزشی Live Fire 39
2-8-ایستگاه آتش نشانی 40
2-8-1-ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی 41
2-8-1-1-ساختمان اصلی ایستگاه 41
2-8-1-2-اتاق اطلاعات ومخابرات 41
2-8-1-3-آشیانه 41
2-8-1-3-1-ابعاد 42
2-8-1-3-2-فضاهای جانبی 42
2-8-1-3-3-موادومصالح 43
2-8-1-3-4-تهویه و نور 43
2-8-1-3-5-شیب 44
2-8-1-4-آسایشگاه 44
2-8-1-5-آشپزخانه 44
2-8-1-6-غذاخوری 45
2-8-1-7-اتاق فرمانده 45
2-8-1-8-اتاق سخنرانی وکلاس درس 45
2-8-1-9-ورزش 45
2-8-1-10-کمد خانه رختکن خشک کن شستشو 45
2-8-1-11-انبارعمومی 46
2-8-1-12-میله فرود 46
2-8-1-13-محوطه تمرینات 47
2-8-1-14-موارد خاص 47

فصل سوم : مطالعات نظری
3-1-مبانی نظری معماری پایدار 49
3-1-1-فرایند طراحی پایدار 51
3-1-1-1-مفهوم طراحی پایدار 51
3-1-1-2-اصول طراحی پایدار در معماری 53
3-1-1-2-1-مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) 53
3-1-1-2-2-طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) 54
3-1-1-2-3-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) 55
3-1-1-2-4-طراحی انسانی 55
3-1-1-3-مولفه های پایداری طرح 56
3-1-1-3-1-بناومحیط زیست 57
3-1-1-3-2-بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر) 57
3-2-مبنای علمی معماری پایدار 59
3-2-1-منابع انرژی 60
3-2-1-1-انرژی های تجدید پذیر (پایدار) 62
3-2-1-1-1-انرژی خورشیدی 62
3-2-1-1-1-1 کاربرد های انرژی خورشید 63
3-2-1-1-2-انرژی باد 66
3-2-1-1-3-انرژی زمین گرمایی 67
3-2-1-1-4-انرژی زیست توده 68
3-2-1-1-5-هیدروژن 69
3-2-1-1-6-پیل سوختی 69
3-2-2-راهکارهای علمی معماری پایدار 71
3-2-2-1-گرم نگهداشتن وخنک ماندن 72
3-2-2-1-1-راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن 74
3-2-2-1-1-1-رنگ وبافت 75
3-2-2-1-1-2-نسبت فشردگی سطح به حجم 75
3-2-2-1-1-3-چیدمان فضایی وجهت گیری 75
3-2-2-1-1-4-عایق 76
3-2-2-1-1-5-عایق وجرم حرارتی 79
3-2-2-1-1-6-پنجره 81
3-2-2-1-1-7-اکران باز تاب 83
3-2-2-1-1-8-نفوذ وتهویه 84
3-2-2-2-سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال) 85
3-2-2-2-1-سامانه گرمایش خورشیدی ایستا 85
3-2-2-2-1-1-سامانه های جذب مستقیم 86
3-2-2-1-2-سامانه دیوار ترومپ 88
3-2-2-1-3-فضای خورشیدی 91
3-2-2-2-2-سامانه سرمایش ایستا 94
3-2-2-2-3-1-معماری سبز 96
3-2-2-2-3-1-2-بام سبز 96
3-2-2-2-3-2-آتریم 98
3-2-2-2-3-3-نمای دو پوسته 99
3-2-2-3-سامانه خورشیدی پویا فعال 102
3-2-2-3-1-منبع انرژی تقریبا ایده آل 102
3-2-2-3-2-سلول فتو ولتائیک 104
3-2-2-3-3-سامانه های خورشیدی آب گرم 105
3-2-2-3-4-گردآوری های خورشیدی هوای گرم 107
3-2-2-4-سامانه های هوشمند 107
3-2-2-4-1-معماری هوشمند 108
3-2-2-4-2-تعاریف ساختمان هوشمند 109
3-2-2-4-2-1-سیستم مدیریت ساختمان (BMS) 109
3-2-2-4-2-2-سيستم اعلام حريق 111
3-2-2-4-2-2-1-شستی اعلام حريق آدرس پذير 113
3-2-2-4-2-3-دتكتورهاي ترکیبی دود و حرارتي آدرس پذير 113
3-2-2-4-2-4-دتکتورهای گاز شهری 113
3-2-2-4-2-5-آژیرها 114
3-2-2-4-2-6-ماجولهای ورودی/ خروجی 114
3-2-2-4-2-7-شبكه كامپيوتر 114
3-2-2-4-3-نماهای هوشمند 115
3-2-2-4-4-پوسته های هوشمند 115
3-2-2-4-5-ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند 115
فصل چهارم : گرد آوری های داده ها
4-1-نمونه موردی 117
4-1-1-مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان 117
4-1-2-مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن 120
4-1-3-ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن 122
فصل پنجم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری
5-2-شرایط آب و هوای تهران 125
5-2-1 ساختار کالبدی شهر تهران 125
5-2-2 سیمای شهری 126
5-3 مکان یابی سایت 127
5-3-1-عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی 128
5-4-معرفی سایت 129
5-4-1 آنالیز اقلیمی سایت 130
5-4-1-1-دما 131
5-4-1-2-رطوبت 133
5-4-1-3-بارش 133
5-4-1-4-باد 134
5-4-1-5-تابش 139
5-5-اهداف طراحی اقلیمی 136
5-5-1-تعیین اقلیم به روش دمارتن 136
5-5-2-تعیین اقلیم به روش آمبرژه 136
5-6-طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان 136
5-6-1-رابطه فرم ساختمان واقلیم 137
5-6-2-جهت گیری نسبت به تابش آفتاب 137
5-7-نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی 138
5-7-1-موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی 139
5-7-2-جلوگیری از اتلاف حرارت 139
5-7-3-بهره گیری از انرژی خورشید 140
5-7-4-جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس 140
5-7-5-محافظت در برابر بارندگی 141
5-7-6-جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا 141
5-8-ایده های طرح (معرفی طرح نهایی) 143
5-9-نتیجه آنالیز سایت 144
5-9-1-جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت 144
5-9-2-محور های طراحی 146
5-9-3-زون بندی 146
5-10-شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 147
5-10-1-کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی 147
5-10-1-1 اتاق دستگاه تنفسی 149
5-10-1-2 سوله آموزشی 152
5-10-1-3 نهار خوری وآشپزخانه 152
5-10-2-زمین های عملیاتی آموزشی 154
5-10-2-1 زمین عملیات کثیف Dirty Area
5-10-2-2 زمین عملیات تمیز Clean Area
5-10-3 سالن ورزشی چند منظوره 155
5-10-4 ساختمان اقامتی 156
5-10-5 ایستگاه آتش نشانی 156
5-10-6 برج کنترل عملیاتی 159
5-10-7-باند فرودگاه 160
5-11-دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 161
5-12-ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح 161
5-12-1-نمای دوپوسته 161
5-12-2-آتریوم 161
5-12-3-کلکتورها وسلول های فتوولتائیک 162
5-12-4-فضای خورشیدی 162
5-12-5-بام سبز 163
5-13-سازه 164
5-14-تاسیسات 164
5-14-1-اصول كلي طراحي 165
5-14-2-فهرست سيستم هاي تأسيسات الكتريكي 166
5-14-3-سيستمهاي تأسيسات الكتريكي 167
5-14-4-تاسیسات مکانیکی 167
5-14-4-1-سيستم هاي تأمين سرمايش، گرمايش و تخليه هوا 168
5-14-4-1-1-شرايط محيط داخل 168
5-14-5-سرمایش و گرمایش 169
5-14-6-ميزان آب باران و چگونگي دفع آن 170
5-14-6-1-مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران 170
نتیجه گیری 171


تاريخچه آتش نشاني در ايران

تاريخ آتش سوزي در ايران به 1200 سال پيش از ميلاد برمي‌گردد به شهر سوخته در 67 كيلومتري جنوب زابل در استان سيستان و بلوچستان كه چندين بار در آتش سوخت و دوباره بازسازي شد. شهري كه حداقل در روزگار ما كاوش‌هاي باستان‌شناسي انجام شده در آن ثابت كرده است حداقل چهار دوره مشخص آباداني به خود ديده و ظاهراً در چهارمين دوره حياتش بر اثر آتش‌سوزي به كلي ويران شده و از بين رفته است. همچنين در واپسين سال‌هاي سلطنت هخامنشيان نيز آتش‌سوزي در تخت جمشيد باعث از ميان رفتن بخش عظيمي از ثروت ملي شده است و در سال 325 هجري قمري، بغداد كه در آن زمان جزو قلمرو ايران به شمار مي‌آمد، به كام حريقي فرو رفت كه دو شبانه روز ادامه داشت و شهر را به كلي ويران كرد. مغولان هم قسمت‌هاي وسيعي از ايران را به آتش كشيدند و در شب سه شنبه دوازدهم ماه شوال 1098 هجري قمري، آتشي كه در يكي از خانه‌هاي ساري برافروخته شده بود، منجر به آتش‌سوزي مهيبي شد كه پس از ساعتي، دامنه‌اش تمام شهر را در بر گرفت و…. اميركبير، كه برنامه‌هاي اصلاحي متعددي براي تغيير سيماي كشور داشت و بر اساس ديده‌ها و شنيده‌هايش از زندگي مردم كشورهاي ديگر، بيش از همه بر اساس مطالعات و انديشه‌هايش علاقمند و مشتاق به ايجاد تغييرات دلخواهش در نظام سياسي و اجتماعي كشور بود از جمله توجه خاص به ايجاد امنيت و رفاه در شهر و در بين مردم داشت در اين ميان تبريز، اولين شهري بود كه در آن سال‌ها در آن بلديه تأسيس شده بود و «قاسم خان والي» كه در تاريخ آن شهر نماد خدمت به مردم در سال‌هاي اوليه قرن 13 شمسي محسوب مي‌شد، ١٠ سال بعد از تولد بلديه، در گوشه ديگري از شهر، در خيابان خاقاني، نبش خيابان بهادري امروز، بنيان تشكيلاتي را گذاشت كه در ارديبهشت ماه سال 1296 شمسي افتتاح شد و به دليل وظيفه خاصي كه براي آن تعريف شده بود، از همان ابتدا به اطفائيه شهرت يافت. پيش از آن، در سال 1221 شمسي مأموران روسيه تزاري براي تأمين امنيت و حفظ منافعي كه در تبريز داشتند امكاناتي را به امر آتش‌نشاني اختصاص داده بودند، كه از چند پمپ دستي دو طرفه، از جنس برنز ومس براي پمپاژ آب تشكيل مي‌شد، اقدامات روس‌ها در تبريز، اگرچه حكم نخستين سند دوباره تأسيس نهادي رسمي براي مبارزه با آتش در ايران را از 165 سال پيش دارد، ولي اسناد تاريخي گواهي مي‌دهد كه از آن امكانات فقط براي اطفاء حريق استفاده مي‌شد و براي مقابله با ساير حوادث كارايي نداشت. در حالي كه قاسم خان والي، وقتي اداره اطفائيه تبريز را بنيان گذاشت، رسيدگي به ساير حوادث غيرمترقبه از سيل و زلزله گرفته تا آوار، سقوط از بلندي و… را هم جزو وظايف اطفائيه قرار داد و كوشيد ابزار و ادوات مقابله با آن سوانح نيز تهيه شود و در اختيار، مأموران شاغل در اداره اطفائيه قرار گيرد.

تاريخچه آموزش در آتش‌نشاني تهران در دهه 80 تا كنون
از سال 1380 به بعد به نظر مي‌آمد كه مركز آموزش در ايستگاه 34 جوابگوي كار آموزش نبود زيرا از ساير شهرستان‌ها و كارخانجات و شركت‌ها درخواست‌هاي زيادي براي آموزش مي‌آمد و مركز آموزش 34 امكانات آن را نداشت لذا آموزش برون سازماني در طبقه دوم ايستگاه ٤٤ كه فضاي كافي براي اين كار را داشت فراهم گرديد و از اين سال سازمان نيز طرح سرباز آتش‌نشان را به اجراء درآورد و تعداد زيادي سرباز وارد سازمان شد و مقرر شد پس از آموزش در كنار آتش‌نشانان در كار حريق و نجات خدمت نمايند. در سال 1380 كه معاونت آموزش آقاي رزميانفر بودند در مركز آموزش ايستگاه ٣٤، كادر آموزشي شامل ١٧ تا ٢٠ نفر مي‌شد و دوره‌هاي آموزشي 6 ماه بود كه ٣ ماه آن در مركز آموزش ايستگاه ٣٤ برگزار مي‌گرديد و ٣ ماه ديگر هم باستي در ايستگاه‌هاي عمليات كارورزي مي‌نمودند، تعداد كارآموزان در هر دوره كه سه ماه بود 100 نفر مي‌شد كه در سه گروه ٣٠ يا 36 نفره خلاصه مي‌شدند كه براي آموزش هر گروه وارد و پس از پايان دوره‌ مجدداً گروه بعدي براي آموزش دعوت مي‌شد (مصاحبه). در اين ميان سطح آموزش با گذشته تغيير زيادي نكرده بود و آتش‌نشان مي‌توانست پس از گذراندن ٣ ماه آموزش و ٣ ماه دوره كارورزي در ايستگاه‌ها به عنوان يك نيروي حرفه‌اي سريعاً در شيفت و ايستگاه‌ها به كار گرفته شود، مطالب ارائه شده در آن زمان با آموزش فعلي تغيير چنداني نداشته است (مصاحبه با آقاي اسدي).

مرکز آموزش

دراین پروژه طرح وساختار تسهیلات آموزش آتش نشانی را نشان می دهد. وجوانبی را تحت پوشش قرار می دهد که بایستی موقع برنامه ریزی یک مرکز آموزش آتش نشانی آنرا مورد توجه قرارداد.بنابراین اجزاء اصلی یک مرکز آموزش بایستی ضرورتا در آموزش مامورین آتش نشانی موثر، کارآمد وایمن باشند.یک محیط مناسب برای آموزش نیز بسیار مهم است. این مرکز آموزش تجهیزات وتسهیلات لازم برای آموزش وارتقاء رفاهی جامعه را با بهترین روش های ممانعت از آتش وخنثی نمودن آن فراهم می آورد.

طراحی ایستگاه آتش نشانی

هنگام طراحی یک ایستگاه آتش نشانی مهمترین نگرش راهبردی این است که بخش های مختلف عملیاتی ایستگاه به صورت مجتمع ودرمجاروت یکدیگرپیش بینی شوند تادوعامل موثرزمان یعنی زمان دسترسی به وسایل نقلیه عملیاتی وزمان اعزام به مأموریت به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. درطراحی ایستگاه آتش نشانی عنصرکلیدی درنظرگرفتن مدت زمان انجام عملیات است. برای این منظورکلیه بخشها باید به طریقی طراحی گردندکه مدت زمان حرکتها و جابجایی هادرقسمتهای مختلف ایستگاه ضمن حفظ ایمنی کامل کلیه کارکنان عملیاتی به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. در کنار این عناصر موثر، وجود یک مر کز آموزش کارآمد میتواند کمک شایانی به آموزش عملیاتی وشبیه سازی محیط واقعی برای کارآموزان وفراگیران فراهم نماید.

مبانی نظری معماری پایدار

نخستین جرقه های اندیشه توسعه پایدار در سال 1972 شکل گرفت. در این سال گروهی تحت عنوان باشگاه رم گزارشی به نام محدودیت های رشد اقتصادی ارائه داد که زنگ خطر تاثیرات نا مطلوب شیوه تولید ومصرف جهان سرمایه داری بروضعیت کره زمین را به صدا در آورد. در همین سال کنفرانس استکهلم تشکیل شد که اولین گام ها را برای یک توافق بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست در کنار توسعه اقتصادی برداشت. گرد همایی سران کشورهای عضو سازمان ملل تحت عنوان نشت زمین در شهر ریودوژانیرو برزیل در سال 1992 به وجود آورنده دو سند بسیار مهم در زمینه توسعه پایدار بود. سند اول بیانیه ریو است که جهت گیری نیازهای مردم جهان برای توسعه در قرن بیست ویکم را در اصل 27 نشان می دهد. دومین دستاورد این گردهمایی دستور کار 21 بود که در بیش از 300 صفحه اهداف، رویکردها وراهکارهای توسعه پایدار را شرح می دهد. (–، 1392، 23)

فرایند طراحی پایدار

با استناد به دست یافت های بخش اول، تفکر پایدار در معماری، برخورداری از نگرش جامع وفرانگر و یکپارچه را نسبت به مسائل محیط ضروری می نماید واین جامعیت ویکپارچگی در عمل، یعنی در نحوه تصمیم سازی های فرایند معماری نیز می بایست لحاظ شود. از این رو بررسی پاسخ در سه قسمت انجام می گیرد:
الف) مفهوم طراحی پایدار
ب) اصول طراحی پایدار
در این قسمت با استناد به مجموعه مفاهیم، موضوعات وملاحظات مورد بررسی در بخش قبل، مجموعه ای از اصول در راستای تحقق طراحی پایدار، ارائه می گردد. این اصول در حقیقت شالوده اهداف وراهبردهای اصلی وبه تبع آن، تعیین کننده رویکردهایی هستند که درراستای نیل به پایداری طرح دنبال می شود.
ج) مولفه های پایدار طرح
به دلیل تنوع وپیچیدگی مسائل پیش رو در طراحی پایدار، دراین قسمت با هدف نیل به نگرش یکپارچه در برخورد با مسائل محیطی طرح، مجموعه مولفه های دخیل در پایداری طرح به کمک نگرش سیستمی تعیین می گردد. به کمک این مولفه ها تعریف اهداف پایداری طرح معماری وجهت گیری های اصلی در راستای نیل بدان اهداف، میسر می شود.

اصول طراحی پایدار در معماری

نیل به یک طرح پایدار معماری با پیروی از مجموعه ای اصول در طراحی میسر می شود. این اصول عبارتند از:
– مقیاس محیط، نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط
– طراحی با طبیعت یا طبیعت به عنوان الگوی طراحی
– مقیاس زمان در طراحی، طراحی چرخه حیاط اثر معماری
– طراحی انسانی
– در ادامه هریک ازاین اصول مورد بررسی قرار می گیرند.

انرژی های تجدیدپذیر پایدار

هرچند بشر از دیر باز از انرژی های تجدید پذیر نظیر باد وخورشید در زندگی خود استفاده کرد، ولی با کشف منابع سوخت های فسیلی نظیر زغال سنگ ونفت وجذابیت های آن، استفاده از انرژی های تجدید پذیر به تدریج به فراموشی سپرده شده است. سرمایه گذاری های جهانی در انرژی پایدار در سال 2008 بیش از 155 میلیون دلار وسرمایه گذاری در زمینه ی تولید انرژی جدید (به عنوان مثال باد، خورشید، سوخت های زیستی و…) در سراسر جهان 9/116 میلیون دلار بوده است. در گزارش — (2009) جدیدترین جذب سرمایه گذاری از انرژی های تجدید پذیر به صورت زیر می باشد: انرژی باد43%، انرژی خورشید 28% وسوخت های زیستی 14%، زیست توده وفن آوری زباله 7%. در سال 2008 سرمایه گذاری در انرژی باد نیز سریعترین رشد (123%) را بین سال های 2007 و2008 تجربه کرده است (–،2010، 12)

سامانه دیوار ترومپ

جرم حرارتی در این سامانه ایستا از یک دیوار، درست در سمت داخل شیشه های رو به جنوب تشکیل می شود. درست همانند سامانه پیشین، اثر گلخانه ای، امواج تابشی را محبوس می سازد. از آنجا که سطحی از دیوار که رو به خورشید قرار گرفته است، یا با یک پوشش انتخابگر (ورقه سیاه رنگ ) پوشانده شده و یا با رنگی تیره، رنگ می شود این سطح در طول روز نسبتا گرم شده وباعث جریان گرما به سمت دیوار می گردد از آنجا که دیوار ترومپ نسبتا ضخیم می باشد، اغلب 12 اینچ (30 سانتی متر) وتاخیر زمانی گرما در آن نسبتا طولانی است گرما تا هنگام عصر به سطح داخلی دیوار می رسد. اگر جرم حرارتی کافی وجود داشته باشد دیوار می تواند در تمامی طول شب به صورت یک گرمایشگر تابشی عمل کند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.