پایاننامه معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی اکوتوریسم پایدار

175 هزار تومان 135 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی اکوتوریسم پایدار روی لینک افزودن به سبد خرید یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار


پایاننامه معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی اکوتوریسم پایدار


چکیده:

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است. چرا که از یک سو، توسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است و با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ، هنر، محیط طبیعی، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه، شهر، کشور و… ضرورت توجه به معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی توریسم پایدار احساس می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارائه ی راهکارهایی است که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی و اثرات زیست محیطی موثر واقع شود. نتایج حاصله نشان می هد، به کارگیری شیوه های مختلف معماری، خصوصاً بهره گیری از اصول جدید معماری پایدار و چگونگی طراحی چنین مجموعه هایی به طور مستقیم در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی موثر است و ارائه ی طرح های سازگار با طبیعت می تواند به طور عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با طبیعت و منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های آینده شود.

کلمات کلیدی: توریسم (اکوتوریسم) پایدار، معماری، مجموعه تفریحی توریستی، محیط زیست


فهرست مطالب

بیان مسئله و رویکرد تحقیق    1
اهمیت و ضرورت موضوع     2
اهداف     3
پیشینه موضوع     3
روش تحقیق     6
فصل اول : ادبیات تحقیق    7
1-1واژه شناسی توریسم    8
1-2 تعریف توریسم     8
1-3 اهمیت توریسم     10
1-4 اهداف توریسم     10
1-5 مکاتب توریسم    11
1-6 کارکرد توریسم    12
1-7 توریسم در بستر تاریخ     15
 1-7-1تحولات تاریخی توریسم    15
 1-7-2 نقش جاده ی ابریشم در رونق توریسم    15
1-8 آثار و ابعاد توریسم     16
 1-8-1 آثار فرهنگی توریسم    16
 1-8-2 توریسم و ارزش های زیست محیطی     16
 1-8-2-1 آلودگی های زیست محیطی    17
 1-8-2-2 تقلیل منابع طبیعی    17
 1-8-2-3 نتایج فیزیکی سفرهای گردشگری    18
 1-8-3 آثار اجتماعی توریسم    19
 1-8-4 آثار اقتصادی توریسم    21
 1-8-5 ابعاد سیاسی توریسم    22
1-9 اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم    23
 1-9-1 مقدمه    23
 1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم    24
1-10 اهمیت اکوتوریسم     27
1-11 اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن     27
1-12 اصول اکوتوریسم     28
1-13فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم     30
 1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم    30
 1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم    38
1-14ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن     40
1-15پایداری محیطی و توسعه پایدار     42
 1-15-1 معماری پایدار     42
 1-15-2 طراحی پایدار     43
 1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار     44
 1-15-3-1 درک محیط     44
 1-15-3-2 ارتباط با طبیعت    44
 1-15-3-3 درک تأثیرات محیطی     44
 1-15-3-4 روند مشارکتی طراحی     44
 1-15-3-5 درک مردم     45
1-16 دو نمونه از فناوری های معماری پایدار     45
 1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/     45
 1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار     47
 1-16-3 سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی     47
 1-16-4 دیوار زنده Living Wall /     50
 1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/     51
 1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/     53
 1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/     54
 1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls     55
 1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده)     55
1-17 اکوتوریسم پایدار    58
1-18 برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم     60
1-19 الگوی اکوتوریسم پایدار     60
1-20 نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران    61
 1-20-1 مقدمه     61
 1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران    64
 1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران    67
 1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران    72
 1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران     73
فصل دوم: تفریح و بررسی فضای اقامتی    75
2-1 تعریف تفریح    76
2-2 فضاهای اقامتی    76
 2-3 نمونه های موردی    77
 2-3 -1 شهرك توريستي و تفريحي نمك آبرود    77
 2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی     78
 2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو     80
 2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا     89
2-4 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی     93
فصل سوم: شرایط اقلیمی    96
3-1 ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران    97
3-2 ویژگی های معماری مازندران    97
3-3راهکار ها و ترفند های کالبدی    102
3-4موقعیت جغرافیایی طرح    104
3-5ساختار زمین شناسی    107
3-6 توپوگرافی و شیب    107
3-7 باد    108
3-8 سکانس بندی    108
3-9برداشت و بررسی نقش محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن    108
3-10مطالعه و بررسی نقش سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها    109
3-11برداشت و مطالعه و بررسی کاربری زمین و بررسی کیفی آن    110
 3-11-1 برداشت، مطالعه و بررسی کاربری زمین    110
 3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در رابطه با اقشار استفاده کننده    111
3-12شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن     112
3-13مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل    113
3-14بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل    114
3-15 مطالعه و بررسی نقش فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار    114
3-16بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل    115
3-17 بررسی مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی     115
 3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه    118
3-18 مطالعه و بررسی پارکینگ در محدوده مورد نظر    118
3-19شناسایی و بررسی نقاط و قلمروها    119
3-20 شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر    121
3-21 تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه    123
3-22مطالعه میزان قابلیت استفاده از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی    124
3-23مطالعه و بررسی استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها    124
3-24 مطالعه و بررسی مشکلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن    125
3-25مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن    125
 3-25-1 سد شهید رجایی    126
 3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن     126
3-26 کیفیت مبلمان شهری    126
3-27 مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود     129
3-28 مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن    130
3-29 مطالعه و بررسی راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری    131
فصل چهار: برنامه ريزي فيزيكي و روند طراحی    136
4-1 مقدمه     137
4-2 برنامه ريزي فيزيكي     137
4-3 معرفي حوزه‌ها     138
 4-3-1 پاركينگ    138
 4-3-2 اقامتگاه (هتل)     138
 4-3-3 رستوران     147
 4-3-4 اداري     148
 4-3-5 نتيجه گيري     149
4-4 روند طراحی    150
 4-4-1 مقدمه     150
 4-4-2 اهداف و عملكردهاي پروژه     150
 4-4-3 حوزه فرهنگي     151
 4-4-3-1 كارگاههاي صنايع دستي     151
 4-4-4 حوزه اقامتي و استراحت     151
 4-4-5 حوزه ورزشي     152
 4-4-6 حوزه تفريحي     152
 4-4-7 حوزه اداري     152
4-5 ايده‌هاي طراحي     153
 4-5-1 ايده‌هاي كلي     153
 4-5-2 منابع و جاذبه‌هاي طبيعي     153
 4-5-3 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاریخی     153
 4-5-4 طراحي فضاي سبز     154
 4-5-5 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه     154
فصل پنجم: سازه    155
5-1 سازه     156
5-2 تاسيسات     156
 5-2-1 سيستم تهويه يكپارچه با كانال     157
 5-2-2 سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي     157
 5-2-3 سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي     158
 5-2-4 سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال     158
فصل ششم : مدارک طراحی     160
منابع    170


فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم

گردشگری عادی در برگیرنده آمیزه ای از فرصتها و تهدیدها برای مناطق حفاظت شده است.این در حالی است که اکوتوریسم میکوشد فرصت ها در این مناطق را افزایش داده و تهدیدها را کاهش دهد.در واقع اگر فرصتی تحقق یابد،این فرصت یک منفعت است و اگر نتوان مانع تهدیدی شد،این تهدید به یک هزینه تبدیل می شود. اکوتوریسم همواره با سود آوری دایمی و حتمی همراه نیست،موففیت آن بستگی به نحوه مدیریت و برنامه ریزی دارد.عدم دقت در برنامه ریزی یا اجرای ضعیف طرح های توسعه اکوتوریسم می تواند آن را به طرح های معمولی گردشگری تبدیل کند که تمام تاثیرات منفی گردشکری را به همراه دارد. (–،1392) از آنجایی که ایران در منطقه خشک و کم آب در ناحیه جنوب غربی آسیا واقع شده است استان مازندران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ویژگی خاص و منحصر بفرد دارد. در این استان مناطق حفاظت شده به دلیل دارا بودن ارزشهای ویژه زیستگاهی متنوع ژئومورفولوژیکی بیوژئوجغرافیایی و علمی و تحقیقاتی فرهنگی و آموزشی سیماهای ویژه وجود گونه های گیاهی و جانوری از ارزش اکوتوریسمی بالایی برخوردارند. واضح است که جهت گیری موضوع اکوتوریسم ضمن بهره گیری معقول طبیعت در حد ظرفیت های مجاز در مناطق تحت مدیریت محیط زیست در قالب طرحها و طبقه بندی مناطق دهگانه سرزمین امکان پذیر خواهد بود. مازندران از جمله استانهای مستعد در زمینه گردشگری است كه متأسفانه با وجود پتانسیل های فراوان و پیگیری های انجام شده، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نكرده و فقدان زیرساخت ها در این بخش به خوبی مشهود است. (–،1392)

تعریف توریسم

در مورد این که صنعت توریسم و جهانگردی در محتوای خود به چه تعاریفی متکی است متذکر می شویم که برخی نهادهای بین المللی و همچنین دانشمندان و محققان دست اندرکار تعاریف ذیل را از توریسم به عمل آورده اند :
1. توریسم عبارت است از : « مجموعه فعالیت های افرادی که به مکان های خارج از محل زندگی دائم خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال در آن مکان نمی مانند ( تعریف سازمان جهانی جهانگردی در سال 1993 که توسط کمیسیون آمار ملل متحد نیز پذیرفته شد )
2. برخی توریسم را به « مجموعه فعالیت های مرتبط با افرادی که به محلی غیر از محل اقامت دائم خود به مدت حداکثر یک سال و با هدفی غیر از کسب درآمد از طریق اشتغال و به منظور تفریح، گذران تعطیلات و… سفر می کنند » اطلاق می نمایند، این تعریف مشخصاً بر سه شرط مکان، زمان و هدف تأکید دارد.
3. برخی به جای تعریف توریسم، شخص سفر کننده ( توریست) را به نقد کشیده اند. از نظر این دسته « توریست کسی است که کشوری غیر از کشور محل اقامت دائم خود را موردبازدید قرار دهد مشروط بر این که بازدید به منظور احراز شغل و درآمد نباشد و حداقل 24 ساعت و حداکثر سه ماه در کشور موردبازدید توقف نموده و مسافرت او به جهات ذیل باشد : گذران تعطیلات، تفریح، استراحت، معالجات پزشکی، زیارت و عبادات مذهبی، ورزش، بازدید از خویشاوندان، مأموریت و شرکت در کنفرانس ها و… »
4. برخی نیز توریسم را سفری موقت و کوتاه مدت به منطقه ای خارج از محل کار و سکونت دائمی خود با هدف سیر و سیاحت تعریف کرده اند.

اهمیت توریسم

صنعت توریسم از تمام ابعاد با دیگر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی متمایز بوده و بیش از همه با بخش خدمات در تعامل می باشد چرا که در این فعالیت عظیم اقتصادی این توریست است که به دنبال یافتن کالا و خدمات از جمله وسایل حمل و نقل با صرفه، امکانات و کیفیت مدیریت سفر است. در عین حال، با منافع گوناگونی مواجه است هم از جهت ارائه دهندگان خدمات و هم شخص گردشگر و طبعاً آثار و تبعات فعالیت های توریستی حوزه های مختلفی را شامل می شود. (–،1392)

آثار فرهنگی توریسم

بدون شک، در تمام جوامع، فرهنگ و گردشگری به صورت مکمل بر هم تأثیر می گذارند. هر کشور با توجه به علائق خاص خود فرهنگ ویژه ای را ترویج می دهد. موسیقی، جشن، نحوه عبادت پیروان ادیان و شعر، بیانگر نظام های ارزشی گوناگونی هستند که یادآور وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت در جوامع انسانی است (–،1392).توریسم برخلاف طرح های توسعه عمومی مناطق بومی که موجب تخریب میراث فرهنگی می گردد از آن حفاظت می کند و در رونق، نگهداری و بهبود اماکن فرهنگی و تاریخی بسیار کارآمد عمل می کند و در نهایت موجب ارتقای اعتماد به نفس به فرهنگ های میزبان می گردد. (–،1388)

تعریف اکوتوریسم

اکوتوریسم کوتاه شده (Ecological Tourism) است که در ادبیات فارسی طبیعت گردی نام گرفته و گرایشی نو و پدیده ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که بخشی از این صنعت را تشکیل می دهد. این گونه از گردشگری فعالیت های فراغتی انسان را بیشتر در طبیعت امکان پذیر می سازد و مبتنی بر مسافرت های هدفمند همراه با دیدار و برداشت های فرهنگی و معنوی از جاذبه های طبیعی و لذت جویی از پدیده های گوناگون آن است.اکوتوریسم دامنه گسترده ای از گزینه های ویژه دارد که از بازدید علمی تا یک بازدید اتفاقی در یک منطقه طبیعی به عنوان فعالیت آخر هفته یا بخش جنبی از یک مسافرت بلندمدت را شامل می شود. چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، جزایر، بیشه زارها و مکان های سرسبز و خرم، گیاهان وحشی، جنگل ها و پارک های ملی، نواحی گردشگاهی، مناطق کوهستانی و ییلاقی، امکانات بالقوه ورزش – تفریحی مانند غارپیمایی، کوهنوردی، کوهپیمایی، کاوش های زمین شناسی، پیاده روی در طبیعت، غواصی و موج سواری، شنا، اسکی روی آب، قایقرانی، ماهیگیری و استفاده از خوراک های دریایی، شکار تفریحی، مکان های آب درمانی مانند چشمه های آب معدنی و حتی مناطق بیابانی و کویری از کانون ها و جاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری است (–، 1378).

اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن

اغلب تصور می شود که اکوتوریسم یکی از زیرمجموعه های گردشگری ماجراجویانه است. سازمان گردشگری کانادا گردشگری ماجراجویانه را فعالیتی می داند که برای گذران اوقات فراغت در مکان های غیرمعمول، دورافتاده ومناطق بکر و وحشی صورت می گیرد.از قبیل مشاهده طبیعت، مشاهده حیات وحش ( تماشای پرندگان، نهنگ ها و… )، تفریحات آبی ( کانو وکایاک )، تفریحات خشکی ( کوهنوردی و صخره نوردی )، تفریحات زمستانی ( سورتمه و اسکی ) و تفریحات هوایی ( بالون سواری، کایت، فرود با چتر ). در نگاه اول شباهت بسیاری بین فعالیت های گردشگری ماجراجویانه و اکوتوریسم در حوزه روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، در این راستا گروهی از صاحب نظران نظیر فنل (1999)، هال (1992) و ایگلز (1990) تمایل به خطرپذیری را وجه اساسی تمایز بین گردشگری ماجراجویانه و اکوتوریسم می دانند. (–، 1392)

مجتمع ساحلی مارینای دبی

این پروژه در منطقه ساحلی دبی قرار دارد که کل مجموعه تشکیل شده است از دو ساختمان بلند مرتبه یک سری خانه های دو طبقه دوبلکس که از نمای پر ارزش آب و محوطه ساحلی می باشد. مجموعه سایت طوری طراحی شده که کلیه خانه های دوبلکس به دریا دید دارند و برای طبقات پایینی ساختمان های برج یک استخر رو باز در مرکز سایت در نظر گرفته شده که منظره زیبایی به وجود آورده است. پارکینگ کل مجموعه در زیر زمین قرار دارد و در کنار سایت نیز فضای پارک اتومبیل در نظر گرفته شده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.