پایاننامه معماری طراحی فضاهای چندعملکردی شهری معماری ایرانی اسلامی

140 هزار تومان 105 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه معماری طراحی فضاهای چندعملکردی شهری معماری ایرانی اسلامی روی لینک خرید پایان نامه یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی- اسلامی


لینک خرید پایاننامه معماری طراحی فضاهای چندعملکردی شهری معماری ایرانی اسلامی


چکیده

از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ريلي درون و برون شهري مستلزم شناخت واقعي از تمام ظريفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه مي باشد . اگر چه بخش حمل و نقل ، بحثي خدماتي به شمار مي آيد لكن به دليل اهميت بنيادي آن ، فعاليتي زير بنايي محسوب گرديده و در صورت عدم توجه كافي به آن ساير بخش ها نيز دچار عقب ماندگي خواهد شد . رشد و گسترش صنعت حمل و نقل ريلي و وجود مزيت هاي نسبي فرآوان آن نسبت به سایر روشهاي عمومي حمل و نقل بيش از هر زمان ديگري مشاهده مي گردد . با پيشرفت تكنولوژي قطارهاي شهري در حال تغيير و تحول بوده و وظيفه حمل و نقل مسافران در اغلب شهرهاي مهم دنيا را به عهده گرفته است . بر اساس آمارها ، همواره تقاضا در اين بخش فزآينده است و با توجه به مزيت هاي ذاتي و منحصر به فرد حمل و نقل ريلي شدن تكنولوژي ساخت قطعات ، وجود سيستم هاي موثر در زمينه نگهداري ، تامين انرژي ، علائم و ارتباطات و تجهيزات ، مستلزم حمايت همه جانبه مي باشد . امروزه ايستگاهها بصورت يك مركز مهم شهري در آمده اند ، جايي كه قابل مكث كردن ، معاشرت كردن ، خريد مايحتاج منزل و همچنين استفاده از تسهيلات متنوع مي باشد . همچنین مترو ها به عنوان فضاهایی مد نظر قرار می گیرند که می توان در مواقع بحرانی نیز از آنها استفاده کرد . همچنین به مترو به عنوان فضایی چند عملکردی نگاه می شود .تا بتواند در شرایط ویژه استفاده های خاص را نیز پاسخگو باشد .

واژگان کلیدی: مترو، حمل و نقل، انعطاف پذیر، چند عملکردی، فضای شهری 


فهرست مطالب

کلیات 23
مقدمه 24
مفاهیم پایه: نیاز، فضا و فرم 26
:بیان مسئله تحقیق و بررسی آن 27
سوال تحقیق .29
مطالعه نمونه ها جهت دستیابی به راهکارها 30
قلمرو مکانی تحقیق 32
-نتیجه گیری و ارائه راهکار .33
مراحل اجرایی تحقیق 34
فصل اول . 35
مقدمه 36
1 تعاریف 36
1-1-بنا و معماری 36
1-2-معماری و تمدن اسلامی 38
1-3-خانه اعتقادات جمعی 38
1-4-فضا .39
1-5-زیبایی معماری اسلامی-ایرانی 40
1-5-1-معماری دوران اسلامی- ایرانی 40
1-6-مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی .42
1-7فضاهای خانه در معماری ایرانی –اسلامی .43
1-8-معماری ایرانی –اسلامی معماری درونگرا .45
1-8-1-خصوصیات معماری درونگرا 46
1-8-1-1-امنیت .47
1-8-1-2-محرمیت .48
1-8-1-3-وحدث و کثرت 48
1-8-1-4-نظم و بی‌نظمی 49
1-8-1-5-گونه‌گونی و یکنواختی 49
1-8-1-6-مرکزیت 49
1-8-1-7-ابهام و ایهام 49
1-8-1-8-تعادل 50
1-8-1-9-تنوع 50
1-8-1-10-چند کارکردی بودن فضاها و عناصر 50
1-8-1-1-11- پرهیز از اسراف .51

1-9-رویکرد ایرانی- اسلامی در شهرسازی 51
1-10- معماری ایرانی –اسلامی (سنتی) و معماری مدرن .53
1-10-1-مهم‌ترین ویژگی‌های معماری ایرانی –اسلامی(سنتی) و تفاوت آن با هنر و معماری مدرن 53
1-10-2- پاسخ به نیاز انسان در یک اثر معماری 54
1-10-3-دنیای جدید و معماری جدید 57
1-11-نتیجه گیری .59
فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری .60
مقدمه .61
2-مبانی نظری 61
2-1-تعاریف .61
2-1-1- فضای شهری 61
2-1-2-انواع تقسیم بندی فضا .62
2-2-2-ارزش اجتماعی فضاهای عمومی 62
2-2-3-فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی .64
2-2-4-فضای عمومی و حیات جمعی .65
2-2-5-فضای عمومی و هویت جمعی 65
2-2-6-فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر 65
2-3-طبقه بندي ابعاد فضاي عمومی در پاسخگویی به نیاز هاي انسان .66
2-3-1-پاسخگویی کالبدي- فضایی .66
2-4-اصول برنامه ريزي شهري 66
2-4-1-معيارهاي برنامه ريزي شهري برای فضاهای عمومی 66
2-5-فضاهای چندمنظوره(چند عملکردی) .67
2-5-1-چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری .67
2-6-انعطاف پذیری .69
2-6-1-تعریف و ماهيت انعطاف پذیری .69
2-6-2-نگاهی به پیشینه طراحی انعطاف پذیر 71
2-6-3-ساختار فضاهای چند منظوره و منعطف 71
2-6-3-1-فضای متغیر .71
2-6-3-2-فضای نیمه ثابت 71
2-6-3-3- فضای ثابت 71
2-7-بررسی عملکرد در حوزه انعطاف پذیری 72
2-7-1بررسی نقش انعطاف پذیری در حفظ و حراست محیط زیست .72
2-8-گونه های انعطاف پذیری .73
2-8-1 -تطبيق پذیری(جابجایی فصلی وروزانه) .73
2-8-2-تغييرپذیری تفکيک و تجميع .73
2-8 -3تنوع پذیری ( فضای چند عملکردی ) .73
2-9-تاريخچه مترو .74
2-9-1تعریف ایستگاه مترو 75
2-9-1-1-فضای تصمیم گیری 76
2-9-1-2-فضاهای فرصت یا مکث 76
2-9-1-3-فضاهای حرکتی 76
2-10-اولین مترو جهان .77
2-10-1-تاریخچه مترو جهان .78
2-10-2-مترو برای غیر مسافر .78
2-10-3-متروِ‍؛ جان پناه .78
2-11-ایستگاه‌های مترو 79
2-11-1-کار مترو .79
2-12- مترو در تهران 79
2-13-تفاوت ساختاری ایستگاه ها و ورودی های مترو .83
2-14-عوامل موثر در تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیرامون ورودی مترو 85
2-14-1- معیارها و ضوابط طراحی موجود در مورد طراحی بخش بیرونی ورودی های مترو 85
2-15-مزاياي فضاها وتونل هاي مترو .88
2-15-1-عملكرد چندگانه فضاها وتونل هاي زيرزميني و مترو ها .88
2-15-1-1-كاركرد ارتباطي وحمل و نقل 89
2-15-1-2-مراكز فرماندهي و كنترل 90
2-15-1-3-مراكز داده .90
2-15-1-4-كاربري مراكز نگهداري اقلام،تجهيزات ،دارو و مراكز صنعتي و توليدي زيرزميني .90
2-15-1-5-كاربري مراكزدرماني 91
2-16-جايگاه ايستگاه هاي مترو در منظر شهري .93
2-17-نتیجه گیری 96
فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی 97
3- نمونه های خارجی 98
3-1-مترو مسکو: موزه زیرزمینی 98
3-1-1-تاریخچه مترو 98
3-1-2-مشخصات 100
3-2- مترو نیویورک سیتی 102
3-3- متروی پکن 103
3-3-1-تاریخچه 103
3-3-2-ساعت کار .104
3-3-3-خطوط مترو .104
3-3-4-بلیط 105
3-3-5-زباله به جای بلیط 105
3-4- ایستگاه متروی امام خمینی .105
3-4-1-مشخصات .105
3-4-2-ورودی‌ها 106
3-4-3- مشخصات عمومي ايستگاه .106
3-5- مترو مفتح 107
3-5-1-مشخصات عمومي ايستگاه 107
فصل چهارم : کلیات جغرافیایی ، تاریخی .109
4-1- :جغرافیای طبیعی 110
4-1-1 موقعیت و حدود شهرتهران و تقسیمات آن .110
4-1-2- شناخت طبیعی ، ناهمواریها 110
4-1-3- آب و هوا .113
4-1-4- بادها 114
4-1-5-منابع تامین آب تهران 115
4-1-6-پوشش گياهي .115
4-1-7-زلزله خیزی در استان 115
4-1-8- جغرافیای اقلیمی 116
4-1-8-1- تاثیر عوامل اقلیمی 117
4-1-8-2- تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان .118
4-1-8-3-عامل باد بر شکل ساختمان 119
4-2-بخش دوم:جغرافیای انسانی 119
4-2-1- ترکیب جمعیت 119
.4-2-2- مذهب .121
4-2-3- زبان 121
4-3-معرفی منطقه 5 تهران .122
4-3-1-محدوده 122
4-3-2-جمعیت 122
4-3-3-تقسمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات ) 124
4-4-معرفی شهرک اکباتان .124
4-4-1-تاریخچه 124
4-4-2-ساختار 125
4-4-3-هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان 127
4-4-4-مکان‌های عمومی شهرک اکباتان 129
4-4-5-ورزشگاه‌ها 130
4-4-6-گرافیتی 131
4-5- تحلیل مترو ارم سبز 132
فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح .136
مقدمه 137
5- استاندارد ها و ضوابط طراحی 137
5-1-جا به جایی درونی 137
5-1-1-گلوگاههای کنترل 137
5-1-2-دسترسی به سکو ها – پله ها . 138
5-2- انواع سکوها 140
5-2-1-حوزه امنیت سکو 142
5-2-2-حوزه ذخیره .142
5-2-3-حوزه امد و شد مسافرین 142
5-2-4-حوزه تجهیزات سکو 142
5-3-فضاهای نشستن 143
5-3-1-فضاهای اداری .143
5-4-عبور و مرور عابران پياده 144
5-5-ملاحظات عملی در طراحی ایستگاه مترو .144
5-5-1-جابجایی بیرونی 144
5-5-2-جابجایی درونی 146
5-6-نواحی اصلی عملکردی ایستگاه در حالت کلی 146
5-6-1-هال اصلی و انتظار 147
5-6-2-بخش فروش بلیط .148
5-6-3-سکوها .149
5-6-4-مراکز تجاری در ایستگاه ها .149
5-6-5-اعلانات و اطلاع رسانی سفر 150
5-6-6-تامین ایمنی و امنیت .151
5-6-7-کنترل صدا 153
5-6-8-تبلیغات 153
5-6-8-1-راه های دسترسی و ورودی ایستگاه 154
5-6-8-2-بخش اطلاع رسانی بلیط 154
5-6-8-3-بخش تجار و انتظار 154
5-6-8-4-سکو و محل سوار شدن .154
5-7- کارهای هنری 155
5-8-تاسیسات 156
5-8-1-تاسیسات برقی 156
5-8-2-تاسیسات تهیویه 157
5-8-3- اتاق های تاسیسات برقی 157
5-8-3-1-برق اضطراری 158
5-8-3-2-تاسیسات مربوط به آتش سوزی 158
5-8-3-3-سیستم اعلام حریق 158
5-8-3-4-سیستم اطفای حریق .159
5-9- سازه بنا .160
5-10-برنامه فیزیکی طرح .161
نتیجه گیری 162
جمع بندی و نتیجه گیری 163
فهرست منابع و مواخذ 173


مقدمه:

از سالیان دور در ایران باستان شاهد هنر آفرینی معمارانی بودیم که به جهت فراهم آوردن رفاه و آسایش فرد ساکن در فضا به توجه و اهمیت دادن کوچکترین نیازهای وی پرداخته و خلاقیت های شگفت انگیزی را ارئه کردند. که این مهم تنها به دلیل فرهنگ غنی ایرانیان است. فرهنگی که بیانگر اهمیت فرد و خانواده در اجتماع می باشد. چنانچه به نیازهای خانواده ( کوچکترین واحد ساختاری جامعه ) پاسخ داده شود و سلامت روحی ایشان تامین گردد، سلامت اجتماع نیز تامین خواهد شد. پاسخگویی به نیازهای خانواده مستلزم ایجاد فضاهای مورد نیاز آنان است. چه بسا هنرمندان و معماران ایرانی که به طول سالیان دراز به خلق این گونه فضاها پرداختند. بنابراین فرایند طراحی، در معماری اصیل اسلامی ایرانی از نیاز آغاز شده و به فرم خاتمه می یابد. (شکل 1 ) و این فرایند نمادی از تبعیت انسان از طبیعت می باشد.
معماری اصیل اسلامی- ایرانی در طول سالیان متمادی با تکیه به مولفه هایی چون فرهنگ و اقلیم، نیازهای انسانی ساکنین را پیش بینی کرده و به شکل هنرمندانه ای آنها را دستمایه شکل گیری فضای بیرونی و اندرونی در معماری اصیل خانه های ایرانی اشاره داشت به نظر می رسد اینگونه فضاها جهت رفع برخی نیازهای فرهنگی شکل گرفته اند.
استاد پیر نیا تحقیقات گسترده ای در خصوص اهمیت و نقش فرهنگ در معماری اصیل اسلمی – ایرانی داشته است که به طرح نظریات نوینی درباره معماری ایرانی انجامید که جملگی در تالیفات متعدد وی منعکس است.
اصول چهارگانه هنرهای ایرانی- اسلامی از جمله معروف ترین نظریات اوست که به زعم وی ملاکی ” اسلامی” بودن هنر به شمار می رود. این چهار اصل که پیرنیا، به تبع تخصص خود، کاربدرد آنها را بیشتر در بخش معماری مورد توجه قرار داده است، عبارتند از: مردم واری یا مردم داری که همان رعایت مقیاس های انسانی به شکل مطلوب و بر اساس رفع نیازهای انسانی است. “خودبسندگی”، به مفهوم حداکثر استفاده از امکانات در دسترس و مصالح “بوم آورد” ، برای نمونه مسجد بسیار کهن “فهرج” در استان یزد، پرهیز از بیهودگی، به معنای دوری از افزوده های غیر ضروری ( به زعم وی، در معماری سلامی، حتی مواد و مصالح تزئینی نیز با هدف تزئین مورد استفاده قرار نگرفته است)، درونگرایی که بیش از سه اصل دیگر، تاثیرات مذهب را نمایان می سازد. به گفته وی ، ” درون گرایی و کشش معماران ایرانی به سوی حیاطها و پادیاوها( جایگاه شستشو )و گودال، باغچه ها و هشتیها و کلاه فرنگی ها که شبستان ها و نهانخانه های عشرت را گرداگرد خود گرفته و محیط های دلکش و خودمانی بوجود آورده، از دیرباز جزو منطق معماری ایران بوده است.” باغها نیز از این امر تبعیت کرده و معمولا دور تا دور آن با دیوار محصور بوده است.”
چهار اصل فوق را، اصل دیگری تکمیل می کند که به زعم پیرنیا، مختص معماری ایرانی- اسلامی است. این اصل که وی آن را ” نیارش و پیمون” می نامید، معماری ایرانی را در هر سه مرحله اساسی معماری یعنی طرح و محاسبه و اجرا، به بهترین نحو یاری می کرد. نیارش به معنای عوامل نگهدارنده بنا، عبارت است از “مجوعه امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و استفاده از مناسبترین و کمترین مصالح”. پیمون ضوابطی است که به منظور تعیین و حفظ تناسب بین اجزای بنا رعایت می شد.. “پیروی از پیمون ، هر گونه نگرانی معمار را درباره نازیبایی یا نااستواری ساختمان از میان می برده است.”
یکی دیگر از عناصر معماری اصیل ایرانی که بر اساس نیازهای اقلیمی شکل گرفته، طاقهای قوسی و گنبدی می باشد. از جمله خصوصیات اقلیمی طاق های قوسی و گنبدی در مناطق گرم و خشک این است که ارتفاع اتاق از کف تا زیر طاق زیر می شود لذا می توان یک تهویه طبیعی در اطاق ایجاد کرد. از آن جایی که هوای گرم سبک تر است و به بالا صعود می کند و هوای خنک تر جایگزین آن می شود، با تعبیه چند دریچه در اطراف و یا نوک طاق ، هوای گرم از دریچه خارج می شود و یک جریان طبیعی از پایین به بالا به وجود می آید. همچنین از عمده مصالح مورد استفاده در این مناطق می توان به گل، خشت و آجر اشاره کرد که به وفور در این مناطق یافت می شود و از نظر اقلیمی عملکرد خوبی دارد زیرا در طی روز دیرتر گرم می شود و شب هنگام نیز، حرارت خود را دیرتر پس می دهد و این باعث تعدیل نوسان حرارت داخل ساختمان در طی شبانه روز می شود.
لکن به رغم ویژگی های شاخص معماری اسلامی-ایرانی، اینگونه معماری از اواخر دوره قاجار تا کنون دستخوش تغییراتی شده است. آیا در معماری نوین ایرانی همچنان فرم و فضا از نیازهای افراد تبعیت می کند؟ از این رو جهت پاسخگویی به این سوال و دستیابی به راهکارهایی به برای خلق فضاهای متناسب با نیازهای فرهنگی و اقلیمی ایرانیان مسلمان به بررسی و مقایسه معماری اصیل ایرانی- اسلامی پرداخته تا به استانداردهایی در زمینه خلق معمارانه فضا در معماری نوین ایرانی دست یابیم.
قابل ذکر است پژوهشگران خارجی نیز به موضوع فرم های طبیعی و استفاده از آن ها در هنر، توجه ویژه ای داشته اند. زیرا از آنجائی که اینگونه فرم ها بر اساس نیازهای طبیعی شکل گرفته اند، در مقایسه با فرم های مصنوعی کار آمد ترند. از آن جمله می توان به پژوهشی از محققین دانشگاه شیکاگو اشاره نمود:
“نخستین مسئله متافیزیکی این است که ما چگونه باید ساختار فرم و فضا را در جهان طبیعت درک کنیم؟ این سوال در واقع ما را به مسئله زیبایی شناختی دیگری رهنمون می نماید: ما چگونه می توانیم به طرز هنرمندانه ای، فرم و فضای خالص را در زمینه های نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و معماری از طریق طبیعت درک و استخراج نماییم؟

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.