پایاننامه مدیریت بازرگانی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی آرمانی

115 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت بازرگانی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی آرمانی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل به صورت word می باشد.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه


پایاننامه مدیریت بازرگانی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی آرمانی


چکیده:

در رقابت های جهانی عصر حاضر، بنگاهای اقتصادی و تولیدی به منظور دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار معطوف به كنترل هزينه هاي مواد اوليه كه قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بر مي گيرد ، در دستور كار خود قرار داده اند . از اين رو تامين كنندگان نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان در کاهش هزینه ها، كيفيت ، سودآوری و انعطاف پذیری و … ايفا مي نمايند . توجه سازمانها از درون (فرایند داخلی سازمان) به برون و تحلیل اعضای بالایی و پایینی زنجیره تامین جلب شد به نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به سمت مدیریت زنجیره تامین روی آورده اند. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت هاست. در زنجیره تامین به سازمانها به صورت شبکه ای از شرکتهای مختلف نگریسته شده به نحوي که با همکاری هم سعی می کنند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری نهایی یا مصرف کننده ایجاد کنند. افزایش ارزش افزوده به وسیله بالا بردن کیفیت به همراه کاهش دادن هزینه ها امکان پذیر است و تامین کنندگان می توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد شرکت ها در مقوله های قیمت، کیفیت، تکنولوژی و تحویل داشته باشند. علاوه بر آن با افزایش رقابت و فشار جهانی سازی و تحولات بازار، روشهای تامین اقلام و ارتباط با خریداران و تامین کنندگان تغییر کرده است. در شرایط جدید انتخاب تامین کنندگان، افزایش روابط با تامین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار بر آنها برای کاهش هزینه ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است. از این رو کسب رضایت مشتری و کاهش هزینه ها مستلزم انتخاب بموقع و مناسب تامین کنندگان است. در این پژوهش معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان، از طریق مشاهده، مطالعه، مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه، شناسایی شده اند. سپس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی می شوند. با توجه به محدودیت های آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی آرمانی (GP) با فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود.
دراین پژوهش جهت تعیین مقادیر بهینه تامین کنندگان، از تلفیق AHP با GP استفاده شده است و مشخص شده خریدار برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، مطابق ظرفیت تامین کنندگان چقدر باید خریداری کند. نتایج این تحقیق رویکرد مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی و استراتژیک می‌باشد.

واژگان کلیدی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه ریزی آرمانی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، مدیریت زنجیره تامین


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-  مقدمه  2
1-2-  ساختار فصل های پژوهش  3
1-3-  شرح و بیان مسئله پژوهشی  3
1-4-  اهمیت و ارزش پژوهش  5
1-5-  نوآوری پژوهش  7
1-6-  کاربرد نتایج پژوهش  8
1-7-  اهداف پژوهش  8
1-7-1- هدف اصلی   8
1-7-2- اهداف فرعی  9
1-8-  سوالات پژوهش  9
1-8-1- سوال اصلی  9
1-8-2- سوالات فرعی  9
1-9-  روش پژوهش  9
1-9-1- نوع پژوهش  9
1-9-2- ابزار گردآوری داده ها  9
1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل  10
1-10-  قلمرو پژوهش  10
1-10-1- قلمرو موضوعی  10
1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش  10
1-10-3- قلمرو زمانی پژوهش  10
1-11-  تعریف واژگان  10
1-12-  خلاصه فصل  11

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
2-1-   مقدمه  13
2-2-  تصمیم گیری و فرایند های آن  14
2-2-1- تصمیم گیری با معیارهای چند گانه  16
2-3-  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  19
2-3-1- ویژگیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  20
2-3-2- ساختار مسئله انتخاب گزینه ها یا رده بندی معیارها  21
2-3-2-1- فاز اول: تشکیل درخت سلسله مراتبی  22
2-3-2-2- فاز دوم: مقایسات زوجی  23
2-3-2-3- فاز سوم: استخراج وزن ها از ماتریس تصمیم  24
2-3-2-4- فاز چهارم: محاسبه نرخ ناسازگاری  25
2-4-  برنامه ریزی آرمانی  26
2-4-1- ساختار برنامه ریزی آرمانی  28
2-4-2- مدل سازی برنامه ریزی آرمانی  29
2-4-3- کاربردهای برنامه ریزی آرمانی  30
2-4-4- شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ريزي آرماني و AHP  31
2-5-  مفهوم مدیریت زنجیره تامین  32
2-5-1- مدیریت زنجیره تامین  32
2-5-2- موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین  33
2-6-  انتخاب تامین کننده  35
2-6-1- تاریخچه  35
2-6-2- معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده  37
2-6-2-1- معیارهای تامین کننده  44
2-6-2-2- معیارهای عملکرد محصول  45
2-6-2-3- معیارهای عملکرد خدمت  46
2-6-2-4- معیارهای هزینه  46
2-6-3- رویکردهای مختلف برای انتخاب تامین کنندگان  46
2-7-  پيشينه پژوهش  49
2-7-1- پژوهش هاي خارجی  49
2-7-2- پژوهش هاي داخلی  51
2-8-  شرکت اسنوا اصفهان   53
2-8-1- ماموریت شرکت اسنوا اصفهان  53
2-8-2- تولیدات شرکت اسنوا اصفهان  53
2-9-  خلاصه  53

فصل سوم: روش پژوهش
3-1-  مقدمه  56
3-2-  نوع پژوهش  56
3-3-  روش پژوهش  56
3-4-  نمونه آماری  58
3-5-  روش گردآوری اطلاعات  58
3-6-  ابزار گردآوری اطلاعات  58
3-7-  ابزار تجزیه و تحلیل  58
3-8-  طبقه بندی مواد اولیه مورد استفاده در اسنوا اصفهان  59
3-9-  مدل ترکیبی AHP-GP برای تخصیص سفارشات به تامین کنندگان  59
3-9-1- شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان  60
3-9-2- شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان  60
3-9-3- تعریف متغیرها و پارامترهای مدل  61
3-9-4- فرموله کردن مدل  62
3-10-  اعتبار ابزار پژوهش (سازگاری قضاوت ها)  65
3-11-  قلمرو پژوهش  65
3-11-1- قلمرو موضوعی  65
3-11-2- قلمرو مکانی پژوهش  66
3-11-3- قلمرو زمانی پژوهش  66
3-12-  معرفی نرم افزار Expert choice  66
3-13-  خلاصه  67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-  مقدمه  69
4-2-   شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا   69
4-3-  اولویت بندی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا با استفاده از روش AHP  69
4-3-1- تعین اهمین نسبی معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان  70
4-3-2- تعيين اهميت نسبي زير معيارهاي انعطاف پذيري  71
4-4-  رتبه بندی تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا  72
4-4-1- وزن گزینه ها نسبت به معیار قیمت مواد اولیه  73
4-4-2- وزن گزینه ها نسبت به معیار تحویل به موقع  73
4-4-3- وزن گزینه ها نسبت به معیار انعطاف پذیری  74
4-4-4- وزن گزینه ها نسبت به معیار هزینه حمل و نقل  75
4-4-5- وزن گزینه ها نسبت به معیار کیفیت  75
4-5-  تخصیص مقدار بهینه سفارش به تامین کنندگان بااستفاده ازمدل ترکیبی AHP-GP  76
4-6- خلاصه  80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-   مقدمه  82
5-2-  خلاصه پژوهش  82
5-3-   نتايج پژوهش  83
5-4-  محدوديت هاي پژوهش  87
5-5-  پيشنهادها  87
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش  87
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی  88
5-6-  خلاصه  89
پیوست ها91
منابع و مآخذ  98


تصمیم گیری و فرآیندهای آن

تصمیم گیری مسئله ای است که بشر از زمان خلقتش تا کنون با آن مواجه بوده است. با گذشت زمان همراه با پیشرفت علوم و تکنولوژی نیازهای بشر هم تغییرات شگرفی نمود. به طوری که مشخص است، هر فرد در طول شبانه روز با مسائل گوناگونی روبه رو است که باید در مورد آنها بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. این مسائل ممکن است در زندگی روزمره و موارد شخصی مطرح شود و یا در تصمیم گیریهای کلان مانند تنظیم بودجه سالانه کشور یا در احداث یک سد و یا در مدیریت تولید یک کارخانه باشد.
از طرف دیگر، جهان سیستم پیچییده ای از عناصر است که بر هم اثر متقابل دارند. برای نمونه، اقتصاد به انرژی و دیگر منابع وابسته است. دستیابی به انرژی بستگی به موقعیت سیاسی و جغرافیایی دارد، موقعیت سیاسی به قدرت نظامی وابستگی دارد و قدرت نظامی هم تا حد زیادی به تکنولوژی، دانش و منابع وابسته است. در چنین شبکه پیچیده ای از عوامل، تشخیص اولین علت و آخرین معلول کار ساده ای نیست. ذهن تصمیم گیرنده همیشه نمی تواند این روابط متقابل را به طور همزمان در نظر گرفته و در مورد موضوعات مختلف تصمیم گیری نماید (قدسی پور،1384). مسئله دیگری که مطرح است، نقش تصمیم گیری در مدیریت است. واضح است، تصمیماتی که مدیران اتخاذ می نمایند، اثرات اساسی در سازمان مربوطه و گاهی در سطح یک صنعت و حتی کشور دارد.شاید بتوان تصمیم گیری را مترادف با مدیریت دانست، به عبارت دیگر هر یک از وظایف مدیر به وسیله تصمیم گیری از قوه، به فعل در می آید (اصغرپور،1377). در بعضی از مواقع نتیجه تصمیم گیری ها به اندازه ای مهم است که بروز خطا ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را بر سیستم تحمیل کند و در نتیجه روش های قدیمی و غیر علمی جوابگوی نیاز انسانها نمی باشد. علوم مدیریت، کامپیوتر، آمار، شبیه سازی، بهینه سازی سیستمهای صف، تحقیق در عملیات و روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند شاخصه جملگی از روشهایی هستند که به تصمیم گیری انسان کمک می کنند.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

زندگی فردی و اجتماعی انسانها امروزه بسیار وابسته به نحوه تصمیم گیری آنها و اتخاذ تصمیم مناسب می باشد. بسیاری از مسائلی که تصمیم گیرندگان با آن مواجه هستند، مسائل ارزشیابی چند معیاره خصوصا با معیارهای کیفی می باشد، یعنی مسائلی که بایستی از میان چند گزینه یا انتخاب با توجه به معیارهای موثر در دستیابی به هدف، ترتیب اولویت آنها را مشخص کنند. یکی از کارامدترین روش ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است، که امکان ارزشیابی، رده بندی یا انتخاب گزینه ها را با توجه به معیارهای کمی و کیفی موثر در گزینش فراهم می کند (ساعتی،1985).
فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترین روش های طراحی شده برای تصمیم گیری با شاخص های چندگانه است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص هایی که توسط تصمیم گیرنده تعیین می گردد به کار برده می شود كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع گرديد. تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس توانایی ذاتی انسان، در برآوردهای ذهنی مسائل خرد، بنا شده است. این تکنیک، تصمیم گیری را از طریق سازماندهی احساسات، ادراکات،برآوردها و قضاوت ها تسهیل می نماید و نیروهای اثرگذار بر تصمیم را شناسایی می کند. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شامل سازماندهی مسئله در یک نظام سلسله مراتبی به منظور دستیابی به اهداف بیان شده در مسئله است. فرآیند AHP ترکیب معیارهای کمی و کیفی را به طور همزمان امکان پذیر می سازد. این فرآیند از مقایسه دو به دوئی متغیرها و معیارهای تصمیم گیری استفاده می نماید. مقایسات زوجی به تصمیم گیرنده این امکان را می دهد که فارغ از هر گونه نفوذ و مزاحمتهای خارجی تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند. به علاوه اطلاعات ارزشمندی در مورد مسئله تحت بررسی فراهم می آورد و باعث بهبود عامل منطقی بودن فرآیند تصمیم گیری می شود (مشیری،1380).

برنامه ریزی آرمانی

اگرچه برنامه ریزی آرمانی یک شکل توسعه یافته از برنامه ریزی خطی است که در سال 1950 معرفی شده اما از اواسط 1970 مورد توجه گسترده و قابل توجهی قرار گرفت. دلیل عمده چنین توجهی، توانایی استفاده از آن به عنوان یک ابزار کارآمد و موثر جهت مدل سازی، حل و تجزیه و تحلیل مدل های ریاضی که شامل اهداف متعدد ودر بعضی موارد متضاد است که به مسائل دنیای واقعی نزدیک تر است. دلیل دیگر علاقه به برنامه ریزی آرمانی این است که روش های برنامه ریزی ریاضی مرسوم (برای مثال تک هدفه) همیشه جواب های قابل قبولی برای مسائل دنیای واقعی تولید نمی کنند. در ادامه یک توضیح مختصر اما جامع از برنامه ریزی چند هدفه با عنوان برنامه ریزی آرمانی ارائه می شود. دلایل استفاده از برنامه ریزی آرمانی در این پژوهش عبارتند از:
1)  وجود اهداف غیر قابل جمع در بخش ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
2)  تغییر در اهداف با گذشت زمان و امکان لحاظ آن در مدل
3)  امکان اولویت گذاری اهداف و آرمانها در مدل

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها را شامل می شود. مدیریت زنجیره تامین از طریق بهبود در روابط زنجیره در جهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام صورت می گیرد (کریستوفر،1998). این امر به معنای جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم های حمل و نقل می باشد. اصطلاح مدیریت زنجیره تامین توسط دو مشاور، اولیور و وبر در سال 1982 ابداع شد. در دیدگاه آنها هماهنگ سازی جریان های مواد، اطلاعات و مالی در داخل یک شرکت بزرگ چند ملیتی یک وظیفه مهم است. هاگ (2003) در کتاب ضروریات زنجیره تامین یک زنجیره تامین ساده را شامل یک تامین کننده، یک شرکت تولیدی و یک مشتری نهایی می داند.

موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین

تحولات اخیر کشورهای منطقه آنها را ناگزیر به بکارگیری مدیریت زنجیره تامین در حوزه صنایع می سازد. به لحاظ ساختاری مهم ترین مشکلی که زنجیره تامین با آن روبه روست، مشکل تعدد مراکز تصمیم گیری برای تولید، تبدیل و جریان کالاست. این امر موجب تشدید نوسانات تقاضا در طول زنجیره می شود. هر چقدر از انتهای زنجیره به سمت ابتدای زنجیره (اولین تامین کننده) حرکت کنید، نوسانات تقاضا تشدید می گردد. این پدیده به اثر شلاقی معروف است. این مسئله موجب افزایش موجودی انباشته میان اعضای زنجیره می گردد که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه و قیمت نهایی کالا شده و قدرت رقابتی زنجیره کاهش خواهد یافت. فناوری اطلاعات از طریق تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات سازمان، تامین کننده را قادر به آگاهی و تامین به موقع احتیاجات یکدیگر می کند و این فلسفه تولید به هنگام را قوت می بخشد. در سال های آتی با رشد صنعت نرم افزار پیش بینی می شود که محصول در صنایع مونتاژ قطعات الکترونیکی نیز نفوذ داشته باشد. پیش بینی می شود با رواج بکارگیری فن آوری اطلاعات در صنایع و آماده سازی زیر ساختارها و بستر پیاده سازی سیستم های مدیریت زنجیره تامین حجم تقاضا به طور فزاینده ای افزایش یابد. هدف از اجرای مدیریت زنجیره تامین در سازمان کاهش هزینه ها با حداکثر تولید، افزایش کارایی، حداقل موجودی،کاهش خواب سرمایه، افزایش سرعت، انعطاف پذیری،کیفیت و کسب مزیت رقابتی است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.