پایاننامه علوم اجتماعی هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک

130 هزار تومان 100 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه علوم اجتماعی هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی


پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک در دانشجویان


پایاننامه علوم اجتماعی هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک


چکیده

انقلاب اجتماعی ارتباطات علاوه برافزایش رسانه هاي ارتباط جمعی و فناوریهای نوین ارتباطی، دگرگونی فرهنگ، اعتقادات و رفتارهای اجتماعی را نیز به ارمغان داشته است و بیش از پیش ارتباطاتِ انسانی و اجتماعی را متکی به فضای مجازی کرده است. رسانه های ارتباط جمعی نقش بسیار موثری در شکل گیری هویت افراد جامعه ایفا میکنند. یکی از مهمترین این فناوریهای نوین ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی است. شبکه های اجتماعی، امروزه به یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی ما، حداقل در بعد مجازی آن تبدیل شده است و تصور  دنیای وب بدون حضور پررنگ این پدیده همه گیر، تقریبا غیر ممکن است. بسیاری از کاربران اینترنت، بیشتر فعالیت های خود از جمله مرور اخبار، دریافت اطلاعات و پرداختن به سرگرمیها را از طریق شبکه های اجتماعی انجام می دهند و اینترنت برای آنها، معادلی بجز شبکه های اجتماعی ندارد.
با رشد استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در ایران، نگرانی هایی در مورد فضای نسبتا باز حاکم بر آنها و تقابل احتمالی این فضا با بنیانهای و مولفه های سازنده هویت فرهنگی مطرح میشود. شبکه های اجتماعی هم مثل سایر فناوری های وارداتی دیگر هنجارها و ناهنجاری های خاص خود را دارند شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری روابط فرهنگی و اجتماعی در قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای كسب و تبادل اطلاعات  و نیز فضای برای بروز و نشان دادن هویت فرهنگی اعضای آن است می‌توانند مخرب نیز باشند؛ به بيان ديگر، شبکه های اجتماعی ابزار قدرتمندی است که هم می‌تواند باعث فساد و عدم پایبندی به ارزشها و هنجارهای جامعه  گردد و هم ابزار آموزش، تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعیِ دانشجویان را فراهم آورد. با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی به ویژه دانشجویان از شبکه های اجتماعی، بررسی مسائل پیرامون این شبکه ها و نیز برنامه ریزی برای بهره برداری از امکانات شبکه های اجتماعی ضروری می باشد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران در قالب پنج بخش پرداخته شود.    

فهرست مطالب

عنوان  صفحه
چکیده: 3
فصل اول: کلیات 4
1-1- بیان مسئله: 4
1-2- طرح و تحدید موضوع 10
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق 10
1-4- اهداف تحقیق 11
1-5- سوالات و فرضیات تحقیق: 11
1-5-1- سوالات تحقیق 11
1-5-2- فرضیات تحقیق 12
1-6- تعریف نظری برخي مفاهیم 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 13
مقدمه 13
گفتار اول‏:‏ مبانی نظری پژوهش 14
1-1-2- فرهنگ 14
2-1-2- هویت 15
3-1-2- هویت فرهنگی 15
4-1-2- ابعاد هویت فرهنگی: 16
گفتار دوم:  مفهوم شبکه های اجتماعی 17
1-2-2- شکل‏گیری و ‏تحول شبكه‏هاي اجتماعي در ‏جهان 17
2-2-2- ایران و شبكه‏هاي اجتماعي مجازی 18
3-2-2- آشنایی با رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی 19
4-2-2- ویژگی های رسانه های اجتماعی 21
5-5-2-ویژگی های انحصاری شبکه های اجتماعی 22
1- خرد جمعی در شبکه های اجتماعی 22
2- مطالعه خروجی شبکه های اجتماعی 22
3-شبکه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین 23
4-کاربران گزینش گر 23
5-انتقال فرهنگ های مختلف 23
6- اعتماد و صداقت 23
اعتماد و صمیمیت 24
6-2-2- ویژگی های شبکه اجتماعی فیس بوک(facebook) 24
7-2-2- کارکرد‏های منفی شبكه‏هاي اجتماعي 26
8-2-2- کارکردهای مثبت شبكه‏هاي اجتماعي 28
امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ‏های مختلف 28
شکل‏گیری و تقویت خرد جمعی 28
ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان 28
تبلیغ و توسعه ارزش‏های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی 29
9-2-2- انگیزه های مخاطبان برای پیوستن به شبکه های اجتماعی 29
10-2-2- انواع شبکه های اجتماعی 30
1- فیس بوک: 30
2- یوتیوب: 30
3- مای اسپیس: 31
4-  توییتر: 31
5 – لینکد این: (Linkedin.com) 31
11-2-2- شبکه اجتماعی فيس بوک 31
گفتار سوم: بررسی پژوهش های پیشین 32
1-3-2- پژوهش‌هاي پيشين خارجي 32
2-3-2- پژوهش‏های پیشین داخلی 34
3-3-2- نقد محقق به پژوهش‏هاي پيشين داخلي و خارجي 39
گفتار چهارم : نظریه ها و چارچوب نظری 40
4-2- مبانی نظری 40
1-4-2- نظریه بازنمایی: 40
2-4-2- مفهوم هویت و فرهنگ در نظریه بازنمایی هال: 41
3-4-2- مکتب ساخت- کارکرد: 44
4-4-2- مفهوم كاركرد 44
5-4-2- ساختار گرایی 45
6-4-2- مفاهيم و اصول ساخت گرايي 45
7-4-2- نظریه ساخت گرایی و کارکردگرایی ساختاری 45
8-4-2- مفهوم هویت در دیدگاه گیدنز: 46
9-4-2- نظریه حوزه عمومی هابرماس 49
10-4-2- چارچوب نظری 50
فصل سوم: روش تحقیق 53
مقدمه: 53
1-3- نوع و روش تحقیق 53
2-3- واحد تحليل 54
3-3- جامعه آماری 54
4-3-حجم نمونه و روش نمونه گيري 54
1-4-3- روش نمونه گیری 54
5-3- تکنيک گردآوري اطلاعات 55
6-3- تکنيک پردازش داده ها 56
7-3- اعتبار 56
8-3- اعتماد 56
9-3- قلمرو زمانی 57
10-3-تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 60
مقدمه 60
4-1 : نتایج 60
4-2- جداول دو بعدی: 100
4-3-بررسی یافته های سطح تحليلي 107
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 109
مقدمه 109
5.1. نتيجه‏گيري 110
5-2- نتیجه گیری 117
5-3- پیشنهادها 118
فهرست منابع 120
ضمایم 122


فرهنگ

درباره فرهنگ تعاریف متفاوت و گوناگونی آمده است؛ اما می توان به دو تعریف زیر اشاره کرد:
فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده ای از علوم، دانش، هنر، افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنت ها و به طور خلاصه، کلیه آموخته های و عادت هایی که انسان در حکم مهمترین عناصر جامعه اخذ می کند. و در تعریف دیگر، فرهنگ را شیوه زندگی برخاسته از اندیشه(عقل نظری) و نظام ارزشی(عقل عملی) نیز تعریف کرده اند. لذا این فرهنگ چند لایه دارد.
1- لایه اول و عمیق ترین لایه هر فرهنگ، لایه معرفتی یا جهان بینی آن است که از سنخ تفکر، باور و اندیشه است.
2- لایه دوم، لایه ارزشهاست که برآمده از لایه اول است، یعنی الگوهای داوری و قضاوت از خوبی، بدی، زشتی وزیبایی.
3- لایه سوم، الگوهای رفتاری، هنجارها و قالب های رفتاری است. یعنی قالب هایی که در نهادهای گوناگون شکل می گیرند. نهادهایی چون خانواده، مدرسه، آموزش و پرورش، اقتصاد و اوضاع دین و سیاست.
4- لایه چهارم، نمادها هستند که هم کلامی اند و هم غیرکلامی اند؛ به معنای دیگر، هم نوشتاری است و هم زبان گفتاری و حرکات و عادات رفتاری، هنر، موسیقی و طراحی را نیز در بر می گیرد (…، 1382: 84)
پس فرهنگ، لایه ها، سطوح و ابعادی دارد که آرمان ها و اهداف در عمیق ترین لایه آن قرار دارند؛ شناخت انسان از خود و جهان و معرفت او از هستی و تصویری که از آغاز و انجام خود دارد، در مرکز این لایه واقع شده است. این شناخت می تواند هویت دینی، اساطیری، معنوی، دنیوی، توحیدی و یا الحادی داشته باشند. همچنین شناخت مزبور، به لحاظ روش شناختی می تواند و حیانی، شهودی، عقلانی و حسی باشد (پارسانیا، 1385 :8 ).

هویت

هویت یک عنصر مبارز در افراد است. حال باید بدانیم عناصر تشکیل دهنده هویت چیست و آیا این عناصر ذهنی هستند و یا داراي نمود عینی و خارجی؟ همچنین آیا عناصر ثابتی هستند مثل سرزمین، دین یا اسطوره و یا متغیریند. مثل فناوري، وقایع و حوادث تاریخ ساز و…؟ و نیز آیا این عناصر اکتسابی هستند نظیر علوم وفنون، هنر و یا موروثی مثل میراث هاي فرهنگی مادي و معنوي؟
هویت می تواند به وسیله عوامل مختلفی به وجود بیاید. مثلاً جنگ ها و حوادث ناگوار که در یک جامعه رخ می دهد. می تواند در سرنوشت جامعه و نسل هاي آینده آن سرزمین دخیل باشد و فرهنگ هایی که از یک تمدن یا جامعه به تمدن و یا جامعه دیگري وارد می شوند، می توانند هویت ساز باشند. عموماً ملت هایی که داراي فرهنگ غالب هستند با استفاده از قدرت و یا غلبه سیاسی سعی در تحمیل فرهنگ خود می نمایند که این را تهاجم فرهنگی می گویند. فرهنگ هاي مغلوب عموماً متعلق به جوامع ضعیفی هستند که از رشد لازم برخوردار نمی باشند.
هویت یکی از مفاهیم پیچیده اي در حوزه علوم اجتماعی و روان شناسی است. هویت نوعی چیستی و کیستی فرد را مطرح می کند. هویت هاي مختلفی از جمله؛ هويت تاريخي، سياسي، ملي، اجتماعي، قومي، ديني، خودي و فرهنگي مطرح هستند که در این جا منظور از هویت همان هویت فرهنگی  است که در حوزه هایی از قبیل فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد نقش تعیین کننده اي دارد.

هویت فرهنگی

فرهنگ، به عنوان شناسنامه یک ملت است وهویت فرهنگی، به عنوان سند تاریخی تلاشها و خلاقیتها، افتخارات و در مجموع فراز و فرودهاي افتخارآمیز یا عبرت آموز گذشته و حال یک ملت محسوب می شود. حفظ هویت فرهنگی هر ملتی در تعامل با سایر فرهنگها، دغدغه وطن دوستانی است که از آبشخور آن فرهنگ سیراب شده اند و با لالایی آرامبخش و جان نواز مام میهن در بستر آن فرهنگ رشد و تکامل فکري و معنوي پیداکرده اند(…، .23:1385)
آنچه که هر جامعه را از جوامع دیگر تمیز می دهد، خصوصیاتی است که شناسنامه فرهنگی آن جامعه به حساب می آید.  مجموعه مناسك عام، سنت ها، اعياد، اسطوره ها، عرف ها، شيوه هاي معماري، تاریخ و گذشته تاریخی، وطن و سرزمین، نیاکان، باورها، زبان، عقاید، دین و اسطورههاي مذهبی، حماسه ها، هنر و ادبیات کهن، نژاد، قومیت و سنن قومی عناصري هستند که ”هویت فرهنگی“ هر جامعه را میسازند (…، 111:1382).

مفهوم شبکه اجتماعی

نخستین بار مفهومی با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با قالب امروزی در سال 1960 اولین بار در دانشگاه ایلی نویز در ایالت متحده امریکا مطرح شد. پس از آن در 1997 نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس SixDegrees.com راه‌اندازی شد. این سایت به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آنها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند. البته این سایت در آن موفق نشد و بعد از سه سال متوقف شد.
بعد از آن، انفجار تجارت در وب سایت‌های اجتماعی در سال 2002 باعث به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی فرنداستر ، اورکات  و لینکداین  شد و باعث شکوفایی قارچ گونه وب سایت‌های شبکه‌های اجتماعی در اینترنت شد.
در سال 2004، سایت های شبکه اجتماعی فرنداستر با 7 میلیون کاربر و مای اسپیس   با 2 میلیون کاربر صاحب بیشترین کاربران در این حوزه بودند. در همین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک   توسط مارک زوکربرگ  در خوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد (…،53:1391).

ایران و شبكه‏ اجتماعي مجازی

برای اولین بار نام ایرانی ها در رتبه بندی فناوری های اینترنتی با نام وبلاگ عجین شد. ایرانی توانستند در سالهای 1383و 1384 رتبه چهارم وبلاگ های جهان را بدست آورند. البته به دلایل متعدد این رتبه در سال2009 به جایگاه دهم تنزل پیدا کرد. اگرچه هیچ یک از مراجع رسمی، گزارشی درباره آمار وبلاگ های فارسی منتشر نکرده است، اما با جمع بندی آمار وبلاگ های ثبت شده و وبلاگ های فعال بلاگ سرویس های ایرانی می توان تخمین زد که در سال 1388جمعا حدود 6 میلیون وبلاگ ثبت شده فارسی در فضای اینترنت وجود داشت که از این رقم، 10درصد، یعنی 600 هزار وبلاگ فعال محسوب میشوند. براین اساس میتوان گفت:(( وبلاگستان فارسی یکی از بزرگترین اجتماعات مجازی و شبکه های اجتماعی ایرانیان محسوب می شود)) ( …، 30:1389).

ویژگی رسانه های اجتماعی

1- محتوای این رسانه ها توسط مردم ایجاد می شود و مردم به بیان دیدگاه ها و عقاید خود می پردازند. این رسانه ها به مردم این امکان را می دهند تا در جوامع برخط و از طریق وب گاه ها، وب نوشت ها و… مشارکت داشته باشند.
2- رسانه های اجتماعی باعث ارتباط مردم با یکدیگر می شوند. مردم از فضای مجازی با هم در ارتباط قرار گرفته و روابط خود را تنظیم و گسترش می دهند و از این منظر، این رسانه ها جنبه ای پویا پیدا می کنند.
3- همکاری و هم افزایی از ویژگی های رسانه های اجتماعی است. این هم افزایی سبب پیشبرد و توسعه امور و اقدام در موارد مقتضی است. مردم از طریق این رسانه ها داشته های خود را به اشتراک می گذارند و داشته های دیگران را ارزیابی و به کار می گیرند.

ویژگی شبکه اجتماعی فیس بوک (Facebook)

شبکه اجتماعی فیس بوک مانند سایر شبکه های اجتماعی دارای ویژگی های است که برخی از مهمترین ویژگی های این شبکه به شرح زیر می باشند:
1- هويت
هويت در فیس بوک به سمت واقعي‏تر شدن پيش مي‏رود چون هيچ‏كس مايل نيست فرد ناشناس را به ليست دوستان خودش اضافه كند، شما در ليست دوستانتان در فيس‏بوك با افراد واقعي طرف هستيد.
2- به اشتراک گذاشتن متن، صدا ، عکس، فيلم
فيس بوک اين امکان را دارد که فرد بتواند مطلب را که در صفحه هاي ديگران دارد، فرد در صفحه شخصي    خود نيز آن را به اشتراک گذارد و دوستاني را که در صفحه او قرار دارند مي توانند از صفحه او اين مطلب را ببينند.
3- گروه ايجاد کردن
اين امکان وجود دارد که بتوان در فيس بوک براي هر موضوعي يک گروه ايجاد کرد و علاقمندان آن موضوع خاص مي‌تواند در آن گروه عضو شوند و مطالب جديدي را که در آن زمينه در سايت منتشر مي‌شود را دريافت کنند.
4- دوستي
تعميق دوستي‏ها بين جنس مخالف، بين همكلاسي‏ها، همكاران، هم‏عقيده‏ها، دوستي با دوستان دوستان.
5- چند رسانه‏اي
استفاده از چند رسانه‏اي‏ها در فیس بوک، قابليت جديدي است كه قدرت اين نوع رسانه‏ها را بالا برده است. فيلم، صوت، عكس، انيميشن، متن و گرافيك و لينك.
6- ايجاد صفحه براي افراد معروف
سايت فيس بوک اين امکان را دارد که در آن افراد معروفي مانند هنرپيشگان، اساتيد و… براي خود صفحه اختصاصي ايجاد کنند و کاربران به صورت مستقيم با کساني که طرفدار آنها هستند ارتباط برقرار کنند (….،1391).
8 – جهاني بودن (مترجم گوگل)
حذف مرزهاي زباني مهمترين اتفاقي است كه در فضاي جديد وب اتفاق افتاده است.
7-  سرگرمي
 سرگرمي، طنز، خنده، شوخي، سركار گذاشتن، سوتي و گاف گرفتن، كارهاي مونتاژي و فتوشاپي كردن، دست انداختن سياستمداران، معما طرح كردن از ويژگي‏هاي اين شبكه‏ها است.
8- جستجو شدن
از طريق تركيب موتورهاي جستجو با بسياري از شبكه‏ها مي‏توانيد در اين فضاها همزمان جستجو كنيد و جستجو شويد.
9- اطلاع‏رساني و خبررساني:
رسانه‏هاي شهروندي، خبرنگاران شهروند.
10- رسانه نسل جوان:
نو بودن، خلاق بودن و ابتكاري بودن باعث جذب جوان‏ها به اين پديده شده است.
11- تحرك اجتماعي
 جنبش‏هاي اجتماعي با تحرك يا تجميع گروه‏هايي از افراد متولد مي‏شوند. اين تحرك از يك سو به معناي جابجايي جمعيت است و از سوي ديگر به معناي سرعت يافتن ايده‏ها، ارتباطات و تماس‏ها است. در اين شرايط افرادي كه كمتر محتمل بود با همديگر ارتباط داشته باشند يا پيوندي بين آن‏ها به وجود آيد، فرصت آن را خواهند يافت تا يكديگر را هميابي كند. تحرك جغرافيايي يا جابجايي جمعيت امكان فراتر رفتن از محيط سنتي و قرار گرفتن در شرايط جديدي را مهيا خواهد كرد كه ظرفيت‏هاي افراد را افزايش خواهد داد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.