پایاننامه حقوق تجارت بین الملل قراردادهای انتقال تکنولوژی

150 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق تجارت بین الملل قراردادهای انتقال تکنولوژی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایاننامه حقوق تجارت بین الملل قراردادهای انتقال تکنولوژی


چکیده

مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهاي آن مشخص مي كند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سريع تكنولوژي هاي نو و اهميت آنها از لحاظ تأْمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژي ها را به سريع ترين وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی، انتقال فناوری، قرارداد لیسانس، سرمایه گذاری


فهرست موضوعات

عنوان            صفحه
مقدمه         1
1لف :بیان مساله        1
ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقيق .    2
ج :اهداف مشخص تحقيق       3
د :سؤالات تحقیق        4
ه :فرضيه‏هاي تحقیق       4
و :روش تحقیق        4
فصل اول : مفهوم شناسی و ماهيت انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی    6
گفتار اول :تعریف تکنولوژی       6
گفتار دوم :تحول تکنولوژی       8
گفتار سوم :کاربردتکنولوژی       9
گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی      10
گفتار پنجم : تعریف فن آوری      12
گفتار ششم:تعریف اختراع       12
گفتارهفتم :اسرار تجاری       14
بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری    15
بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری     15
مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی      15
گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژي      16
گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژي      19
گفتار سوم :كانالهاي انتقال تكنولوژي     21
گفتار چهارم :اركان انتقال تكنولوژي      21
بند اول:عرضه كننده تكنولوژي      21
بند دوم :متقاضي تكنولوژي ، آمادگيهاو هماهنگيها    23
گفتار پنجم:موانع انتقال تكنولوژي      25
گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی     25
گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری    27
فصل دوم : بررسی قرارداد های داراي قابليت انتقال تکنولوژی
مبحث اول : قرارداد ليسانس      35
گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس      35
گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس    37
گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس      42
بند اول : تعهدات لیسانس دهنده      42
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده      50
مبحث دوم : فرانشيز       55
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز     55
گفتار دوم :انواع فرانشيز به اعتبار روش هاي اعطاي آن    57
گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز     60
مبحث سوم : قراردا دجوينت ونچر     65
گفتار اول : مفهوم جوينت و نچر«J.V»     65        
گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»     68
گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»     69        
بند اول: ساختار حقوقي «J.V»      69        
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر »    71
بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر »     74
مبحث چهارم : كليد در دست      76
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»    76
گفتار اول : کلیات       77
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»    78
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم    78
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی     79
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران  80
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه   81
اجرای پروژه های «کلید در دست»     83
فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی     84
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده     84
بند اول : تعهد به تحقق انتقال      84
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی      85
بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده     93
بند چهارم : تعهدات طرفینی      94
بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک     96
مبحث دوم :انتقال تكنولوژي و سازمان هاي بين المللي    98
مبحث سوم:حقوق ایران      100
گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی     100
گفتاردوم:اقتصاد ايران و انتقال تكنولوژي     110
گفتار سوم :موانع انتقال تكنولوژي درايران     112
فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی
مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس     114
گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده    114
گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده   116
گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی    117
مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز    118
گفتار اول :مزايای قرارداد فرانشيز از نگاه فرانشيزگيرنده   118
گفتار دوم :مزاياي قرارداد فرانشيز از نگاه فرانشيزدهنده   119
بند اول : گسترش قلمرو فعاليت     120
بند دوم : استفاده از سرمايه فرانشيزگيرنده     121
گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز     122
مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست   123
نتیجه گیری       126
پیشنهادات       129
منابع        130
چکیده به انگلیسی      135


تعریف تکنولوژی

تكنولوژي تركيبي است از دو واژة يوناني: تکنو به معناي هر آنچه كه در طبيعت وجود نداشته باشد و لوژی به معناي هر آنچه كه مبتني بر عقل و منطق باشد. واژة تكنولوژي راهي بس طولاني را در طول تاريخ پيموده، تا امروز بدين شكل در ادبيات مدرن امروزي مطرح گرديده است. در طول تاريخ واژة تكنولوژي را مي‌توان به انحاء مختلف در زبان‌هاي گوناگون مشاهده نمود. در يونان معمولاً به معناي «هنر»، «صنعت» يا «مهارت» ترجمه شده است. ريشة اين كلمه در زبان هند و اروپايي احتمالاً به معناي «كارِ چوبي» و يا «نجاري» بوده است.

تعریف فنآوری

فناوري عبارت است از مجموعه اي از فرآيندها،روشها،فنون،ابزار، تجهيزات،ماشين آلات و مهارت هايي كه توسط آنها كالايي ساخته مي شود يا خدمتي ارائه مي گردد.فناوري عبارت است از كاربرد علوم در صنايع با استفاده از رويه ها و مطالعات منظم و جهت دار. سه تعريفي که از فناوري موجود است و به نظر مي رسد از بقيه رايج تر باشند، عبارتند از:«عامل تبديل منابع به کالا و خدمات»، «کاربرد علم در عمل» و «مجموعه سخت افزار و نرم افزار (نرم افزارهاي مختلف شامل انسان افزار)» روي اين تعاريف بحث هاي فراواني وجود دارد ( البته بحث درست و نادرست در تعريف مطرح نيست؛ ولي بايد تعريفي ارائه شود که بيشترين کاربردهاي واژه در زبان پوشش داده شود و جلوي انحراف گرفته شود. براي مثال تعاريفي که فناوري را «کاربرد علم» مطرح مي کنند، مي توانند انحراف زا باشند؛ چرا که مفهوم و هدف علم و دانش، توسعه شناخت بشر است. اما هدف فناوري تسلط بر طبيعت و توسعه توانايي هاي بشر است. گاه مشاهده مي شود که توسعه فناوري بر سعي و خطا استواربوده است نه بر فرمول هاي علمي (فرمول ها و دلايل علمي آن مدتها بعد شناخته شده است).

قرارداد ليسانس

تأمین سرمایه از طریق تجارت مالکیت های معنوی، از دو راه صورت می گیرد: راه اول وارد کردن مالکیت صنعتی غیر محسوس در مال محسوس و مادی ای که می توان آن را تولید کرد و فروخت؛ و راه دوم انتقال مال معنوی به دیگری یا صدور اجازه ی استفاده از آن برای دیگری که خود محصول را تولید و در برابر، عوضی پرداخت کند که رویالتی نامیده می شود. برخی از کشورهای در حال توسعه، حقوق مالکیت معنوی را بسیار پر هزینه می بینند و انگیزه ای برای حمایت از آن ندارند؛ چرا که می توانند تکنولوژی دل خواه را رایگان به دست آورند ؛ چنین دولت هایی به شهروندانشان اجازه می دهند که بدون پرداخت هزینه و از طریق تقلید، به تکنولوژی مورد نظر دست یابند. نرم افزارهای رایانه ای و محصولات پزشکی، بازارهایی هستند که سیاست مذکور در آن ها به راحتی صورت می گیرد. این محصولات از لحاظ توسعه و پیشرفت بسیار خطرناک و از نظر تحقیقاتی پر هزینه اند، بنابراین تقلید از آن ها بسیار زیاد است؛ در حالی که تقلیدکنندگان چنین محصولاتی، معمولاً نمی دانند که نرم افزارهای رایانه ای چگونه کار می کنند یا از محصولات پزشکی هم به خوبی سر در نمی آورند.

تعریف فرانشیز

فارغ از قوانين ملي برخي از کشورها همچون اسپانيا و ايتالياکه اقدام به ارائه تعريفي در رابطه با قراردادهاي فرانشيز نموده‌ اند، برخي از اسناد بين‌ المللي و منطقه‌اي نيز اقدام به ارائه تعريفي در اين رابطه و در چهارچوب اهداف خاص خود نموده‌ اند. در بسیاری موارد،تولید کنندگان،کارخانه داران،سرمایه داران و صاحبان حقوق مالکیت معنوی مانند حق اختراع علایم شناخته شده تجاری و .و به جای آنکه مستقیما اقدام به فعالیت و تجارت در کشور خاصی نمایند،اقدام به اعطای پروانه ی فعالیت به افرادی دیگر،معمولا ساکن و فعال در همان سرزمین،می کنند.

مفهوم جوینت ونچر «J.V»

حقوق دانان ایران برای یافتن معادل فارسی «J.V.» از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده اند که مورد مناقشه ی بعضی دیگر قرار گرفته است. برخی « جوینت ونچر.» را «قرارداد مشارکت» تعریف کرده اند، اما به نظر بعضی از حقوق دانان، این تعبیر صحیح نیست؛ زیرا این اصطلاح برای اولین بار در قراردادهای نفتی، به معنای قرارداد مشارکت، در مقابل قرارداد «امتیاز» به کار رفت، در حالی که « جوینت ونچر.» الزاما یک قرارداد نیست و در برخی موارد، ماهیت حقوقی شرکت به خود می گیرد. به نظر این حقوق دانان بهتر است با توجه به ماهیت حقوقیِ انعطاف پذیر تکنیک « جوینت ونچر.»، از اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» استفاده شود. برخی دیگر تعبیر «مشارکت انتفاعی» را در ترجمه ی « جوینت ونچر.» به کار برده اند. به نظر آنان معادل های پیشنهادی «شرکت مشترک»، «شرکت مختلط»، «سرمایه گذاری مشترک» و غیره از دقت لازم برخوردار نیست؛ زیرا « جوینت ونچر.» همواره به شکل شرکت نیست و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیت های ناشی از آن است. به نظر آنان، با توجه به ماهیت حقوقی « جوینت ونچر.» که مشارکتی بودن آن است و با توجه به قصد انتفاعی که در آن موجود است، اصطلاح «مشارکت انتفاعی» تعبیری مناسب است. با توجه به ماهیت حقوقی « جوینت ونچر.» و شکل هایی که این تکنیک حقوقی به خود می گیرد، بهترین تعبیر، تعبیر «مشارکت انعطاف پذیر» است؛ البته به منظور سهولت و به دلیل عدم وجود اجماع در ترجمه ی این اصطلاح، از علامت اختصاری « جوینت ونچر.»، بهره گرفته شده است.

تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»

اینک که جایگاه هر یک از روش های قراردادی و ضوابط تصمیم گیری در مورد انتخاب هر کدام در اجرای پروژه های عمرانی مشخص شد ویژگی های قراردادهای کلید در دست به صورت جامع تری مورد بررسی قرار می دهیم. برخی از قراردادهای «طراحی ساخت»، «کلید در دست» نامیده می شوند. در این نوع قراردادهای پیمانکار نه تنها مسئولیت طرح و اجرای پروژه را بر عهده دارد بلکه باید به کارفرما اطمینان دهد که کارخانه یا تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او کار کرده و آماده بهره برداری می باشد. عبارت «کلید در دست» از این مفهوم مشق می گیرد که کارفرما به صورت نمادین کلیدی را چرخانده و کارخانه با موفقیت شروع به کار نماید.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.