پایاننامه حقوق بین الملل جرم قاچاق کالا بین المللی ICC

۱۲۰ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل جرم قاچاق کالا بین المللی ICC روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی ICC


پایاننامه حقوق بین الملل جرم قاچاق کالا بین المللی ICC


چکیده

پديده قاچاق كالا از مسائل و مشكلات همه كشورهاست، اما در كشورهاي رو به توسعه يك معضل به شمار می رود. اين پديده از آن جهت مذموم شناخته می شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی می گذارد، از جمله آن اخلال در سیاست های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت خواری و مشکلات پولی می باشد. بی شک این آثار منفی، فراهم آورنده اختلال در فرایند های مختلف در جوامع است و نتیجه این اختلال، عدم توازن و تعادل در نظام اجتماعی-اقتصادی کشورها بوده و می تواند توسعه همه جانبه را دچار کندی و حتی توقف نماید. دلایل و عوامل متعددی برای ارتکاب قاچاق کالا ذکر شده است اما در این تحقیق عوامل مختلف در سه بخش مهم عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ایبیان شده است. ماهیت ارتکاب قاچاق، نشان دهنده این است که این پدیده ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد. بنابراین، در عرصه بین المللی نیز تلاش هایی برای پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا صورت گرفته است و از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی حقوق جزای بین الملل به آن پرداخته شده و می توان مشاهده کرد که نهادها و سازمانهای بین المللی مختلف از قبیل سازمان تجارت جهانی یا سازمان گمرک جهانی و غیره به آن به شکل ویژه ای پرداخته اند .
این تحقیق با اتکاء به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به تبیین وضعیت قاچاق کالا در حقوق بین الملل پرداخته و راهکارهای مقابله با قاچاق کالا را از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ICC را مطرح ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان از نقش بسزای اتاق مزبور در امر فرهنگ سازی و اعتلای آموزش های تخصصی بازرگانی با هدف پیشگیری از وقوع قاچاق کالا در عرصه تجارت بین الملل داشته و همچنین مبین آن است که اتاق مزبور می-تواند با تدوین مقررات متحدالشکل، بخشی از خلاء های معاهدات و مقررات بین المللیِ زمینه ساز پدیده قاچاق کالا را پوشش دهد و به این طریق نقش مهم خود را در مقابله با قاچاق کالا به خوبی ایفاء کند.


فهرست مطالب

کلیات تحقیق    1
مقدمه:    1
الف : بیان ضرورت تحقیق:    2
ب : اهداف پژوهش:    3
ج : سئوالات پژوهش:    3
د : فرضیات پژوهش:    4
ه : روش و ابزار پژوهش:    4
فصل اول : موضوع شناسی قاچاق    6
مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق    6
گفتار اول – تعریف قاچاق    6
گفتار دوم- انواع قاچاق    12
مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا    18
گفتار اول- عوامل ساختاری:    19
گفتار دوم- عوامل رفتاری    19
گفتار سوم- عوامل زمینهای:    20
مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع    21
گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی    21
گفتار دوم- کمک به افزایش فقر:    23
گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری    24
گفتار چهارم- مشکلات پولی:    25
مبحث چهارم- نهادهای اداری مسؤول اعمال واکنشهای کیفری اداری    25
گفتار اول: ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت    26
گفتار دوم: سازمانهای شاکی    34
فصل دوم: راهبردهای ایران در خصوص برخورد با قاچاق کالا    41
مبحث اول : تاریخچه قاچاق در ایران    42
مبحث دوم : برخی راهکار هاي مقابله با قاچاق در ایران    48
مبحث سوم: وضعیت قوانین ومقررات در خصوص قاچاق در ایران    50
مبحث چهارم : دیدگاههای فقهی در خصوص قاچاق کالا    56
فصل سوم: قاچاق کالا در حقوق بین الملل    59
مبحث اول –قاچاق کالا از منظر اقتصاد، سیاست و حقوق جزای بین الملل    59
گفتار اول- قاچاق کالا از منظر اقتصاد و سیاست بین الملل    59
گفتار دوم – قاچاق کالا از منظر حقوق جزای بین الملل    66
مبحث دوم- قاچاق کالا از منظر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی    67
گفتار اول-کنوانسیون بین المللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری‌، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی ‌مصوب اکتبر 1977 میلادی     68
گفتار دوم- كنوانسيون گمركي T.I.R    71
گفتار سوم- کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون‌اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995 میلادی    74
مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصی بین المللی    76
گفتار اول- سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization -WTO)    77
گفتار دوم- سازمان جهانی گمرک(WCO)    80
مبحث چهارم: جرائم سازمان یافته فراملی (بین المللی)    88
فصل چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC    93
مبحث اول – معرفی اتاق بازرگانی بین المللی ICC    93
گفتار اول- تاریخچه اتاق    93
گفتار دوم- اهداف اتاق    94
گفتار سوم- ساختار اتاق    95
گفتار چهارم – سازمان هاي وابسته به اتاق    97
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق کالا    100
گفتار اول- راهکارهای کلی پیشگیری از قاچاق کالا    101
گفتار دوم- اقدامات پیشگیرانه اتاق بازرگانی بین المللی ICC    105
پیشنهادها:    110
فهرست منابع    112

راهبردهای ایران در خصوص برخورد با قاچاق کالا

ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود و از طرفی سابقه تاریخی آن بعنوان جاده ابریشم سالهای متمادی است که بعنوان گذرگاه ترانزیت کالا مطرح می‌باشد این موضوع سبب شده است که بعضا افراد سود جو و فرصت طلب از این موقعیت برای قاچاق کالا و ارز استفاده نمایند ایران بعنوان عضو icc با عنایت به تعهدات مذکور در قوانین بین المللی تلاش نموده با وضع قوانین سختگیرانه برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق را در دستور کار خود قرار دهد. بدین جهت تاکنون با اقدامات عملی به اکثر کشورهای منطقه ثابت نموده در اجرای قوانین با هدف پیشگیری از تداوم قاچاق کالا بسیار مصمم می‌باشد. پدیده قاچاق در ایران از ابعاد مختلف از جمله آثار اجتماعی قاچاق کالا و ارز ،احکام تکلیفی قاچاق کالا و ارز ،احکام وضعی قاچاق کالا و ارز، تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی قوانین قاچاق کالا و ارز ،احکام فقهی قاچاق کالا و ارز وقواعد فقهی مورد استناد در پدیده قاچاق کالا و ارز قابل بحث می‌باشد که البته قصد بر این است که در این فصل به برخی از ابعاد آن پرداخته شود.

تاریخچه قاچاق در ایران

تجارت و داد و ستد به عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله های زندگی بشر در طول تاریخ همواره در میان مردم به اشکال مختلف در جریان بوده ومی باشد. این مقوله مهم در زندگی بشر از گزند خطرات و لطمات در امان نبوده و همواره مخاطرات کوچک و بزرگی بر سر راه تجار و بازرگانان قرار می‌گرفت. از جمله خطرات و آسیب های تجارت چه در داخل کشور‌ها و چه در صحنه بین المللی پدیده ای است به نام قاچاق. شاید جالب باشد تاریخ را ورق زده قاچاق و قاچاقچی گری را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. این امر هر چند به دلیل کمبود منابع تاریخی اندکی سخت به نظر می‌رسد اما با تدقیق در وقایع تاریخی بویژه مطالعه دقیق و با حوصله تاریخ کسب و کار و تجارت در جهان عملی خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع دراین قسمت سعی گردیده پدیده قاچاق در طول تاریخ از زمان باستان تا دوره معاصر به اختصار مورد مطالعه وبرسی قرار گیرد.
 در بررسی تاریخچه قاچاق در ایران و جهان قبل از هر چیز به نظر می‌رسد ارائه تعریفی از این واژه ضروری باشد. قاچاق کلمه ای است ترکی، از مصدر قاچماق به معنای فرار کردن. از نظر اصطلاحی نیز منظور از قاچاق عملی است که مغایر و مخالف با نظم و قانون ملی و بین المللی انجام می‌گیرد. گویا اصطلاح قاچاق تحت عنوان کلمه‌ی Contrrabband که معادل آن در زبان فارسی همان قاچاق است، از زبان بازرگانان ایتالیایی وارد فرهنگ اروپا شده است. قاچاق از نظر حقوقی بیانگر هر نوع داد و ستدی است که انجام آن موجب نقض قوانین مالیاتی و گمرکی می‌شود.

راهکار هاي مقابله با قاچاق در ایران

در رابطه با راهکارهای عملی در خصوص مقابلع با قاچاق کالا مباحث ریادی مطرح شده است که شاید برخی از راهکارها بر گرفته از قوانین ایران در مورد قاچاق می‌باشد نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که قاچاق کالا در ایران با برخی از مسایل اجتماعی به شدت گره خورده است که در صورت انجام اقدامات غیر اصولی در این مورد می‌تواند تبعات اجتماعی زیادی را در پی داشته باشد . ایران با حدود 14 کشور هم مرز می‌باشد ضمن اینکه بسیاری از مرز نشینان نیز بدلیل شرایط بد آب و هوایی در فقر به سر می‌برند و امرار معاش خود را از این راه بدست می‌آورند بنابر این باید دراین رابطه راهکارها به دقت مورد کنکاش قرار گیرد تا از هر گونه شتابزدگی در این حوزه پیشگیری بعمل آید. لذا در ذیل به برخی از راهکارهای عملی اشاره می‌شود.
1- سياست گذاران اقتصاد کشور به جاي تکيه بر اقتصاد درو نگرا ،برنامه هاي خود را بر کاهش درونگرايي در سياستهاي بازرگاني خارجي استوار سازند .
2- پليس و سازمان هاي کاشف ،با تقويت نيروي انساني و تجهيز امکانات خود از ابزار هاي مناسب براي کشف کامل و انعکاس فوري پرونده هاي تشکيل شده به سيستم قضايي و تعزيراتي بهره برداري کنند.

قاچاق کالا از منظر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی

در زمینۀ پیشگیری از قاچاق کالادر برخی از کنوانسیون ها مقرراتی تدوین گردیده اند که جنبه پیشگیری دارد، به صورت مشخص می توان به کنوانسیون مؤسسۀ بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی دربارۀ اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1990 میلادی اشاره کرد، که کشور ما در تاریخ 30/11/1379 به این قانون ملحق شده است. از آن مهمتر که دقیقاً به بحث ما نیز مربوط می شود کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و پیشگیری از تخلفات گمرکی مصوب اکتبر 1977 میلادی است که ایران در سال 1376 به آن ملحق شده است. در این کنوانسیون به روشنی بر همکاری دولت های عضو برای پیشگیری از تخلفات گمرکی تأکید شده است که منافع اقتصادی، اجتماعی و مالی دولت ها و منافع مشروع و قانونی بازرگانی را خدشه دار می کند. به موجب این کنوانسیون شورای همکاری گمرکی در سطح بین المللی ایجاد شده و نحوۀ همکاری کشورها در زمینه پیشگیری از قاچاق و تخلفات گمرکی بیان شده است که می تواند مبنای همکاری بین المللی در زمینۀ مبارزه با ارتکاب قاچاق تلقی گردد. جهت تدقیق در مفاد کنوانسیون های مزبور، در ادامه سعی می شود، به آنها ذیلا اشاره گردد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .