پایاننامه ارشد نرم افزار انرژی براساس فعالیت فردی کاربر تلفن همراه

100 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد نرم افزار انرژی براساس فعالیت فردی کاربر تلفن همراه روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار آگاهی از انرژی بر اساس فعالیت فردی کاربر در تلفن همراه


خرید محصول پایاننامه ارشد نرم افزار انرژی براساس فعالیت فردی کاربر تلفن همراه


چکیده:

تلفن های هوشمند و دیگر دستگاه های سیار در حال تبدیل شدن به یک پلت فرم ایده آل برای سنجش مستمر فعالیت های کاربر بوسیله تعداد زیادی از حسگرهای تعبیه شده در آن می باشد. به این ترتیب مصرف انرژی به مهم ترین چالش دستگاه های تلفن همراه تبدیل شده است. تشخیص فعالیت های فردی بر روی تلفن های هوشمند هنوز هم با توجه به محدودیت منابع مانند طول عمر باتری، حجم کار محاسباتی یک چالش بنظر می رسد. با در نظر گرفتن فعالیت کاربر و مدیریت آن می توان مصرف پایین از انرژی را برای دستگاه های تلفن همراه و دیگر دستگاه های سیار به ارمغان آورد که این کارخود مستلزم یک برنامه ربزی کامل و بی نقص برای تشخیص فعالیت ها و تنظیم مصرف انرژی دستگاه با توجه به کاربرد آنها در زمان و مکان مختلف می باشد که البته با توسعه سریع برنامه های کاربردی جدید و ابتکاری برای دستگاه های تلفن همراه مانند تلفن های هوشمند، پیشرفت در فن آوری باتری با سرعت نگهداری انرژی همروند نمی باشد. بدین منظور، ما سیستم مدیریت انرژی هوشمند بر اساس فعالیت کاربر برای گوشی های هوشمند با استفاده از سیستم عامل آندروید را در نظر گرفته ایم. در نهایت این برنامه که هم برای توسعه دهندگان دستگاه های تلفن همراه و هم کاربران ضروری بنظر می رسد، ذخیره 15% انرژی در تلفن همراه را بدنبال داشته است.
کلمات کلیدی: تشخیص فعالیت های انسانی، حسگرهای حرکتی، انرژی، اندروید


فهرست مطالب
عنوان               شماره صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-تعریف 3
1-2-محدویت پژوهش 3
1-3-اهمیت موضوع 4
1-4-هدف تحقیق 4
1-5-روش تحقیق 4
1-5-1- مراحل دستیابی به تشخیص فعالیت در اندروید 4
1-5-2- علت انتخاب برنامه نویسی اندروید براي تشخیص فعالیت در موبایل 4
1-6-مراحل تحقیق 5
1-7-ساختار پایان نامه 5
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقبق و پیشینه تحقیق
2-1-هدف 8
2-2-برداشت انرژی از محیط برای تامین انرژی دستگاه های سیار 9
2-2-1-مرور اجمالی بر، برداشت انرژی در سیستم های سیار 9
2-2-2-اصول برداشت از انرژی با استفاده از گرمای بدن انسان 11
2-2-3- استفاده از بدن انسان بعنوان یک منبع حرارتی برای حسگرهای سیار 12
2-2-4-بکارگیریTEGهادر دستگاه های سیار 14
2-3-سابقه پژوهش در آشنایی با حسگرها و گوشی های هوشمند تلفن همراه 15
2-3-1-حسگرها 15
2-3-2-گوشی های هوشمند 18
2-4- سابقه پژوهش تشخیص فعالیت انسانی بوسیله حسگرها 19
2-4-1-تعریف و طبقه بندی فعالیتهای انسان 20
2-4-2-رویکردهای تشخیص فعالیت انسان 24
2-4-2-1-رویکرد مبتنی بر ویدئو 24
2-4-2-2-رویکرد مبتنی بر محیط حسگر 24
2-4-2-3-رویکرد مبتنی بر حسگرهای پوشیدنی 24
2-4-3-رویکردهای مدل سازی فعالیت انسان 25
2-4-3-1–رویکرد استخراج ویژگی 25
2-4-3-2-داده استاندارد وکاهش ابعاد ویژگی 26
2-4-4-الگوریتم های تشخیص فعالیت 26
2-4-4-1-الگوریتم های خوشه بندی 28
2-4-4-2-الگوریتم خوشه بندی K-nn 29
2-4-4-3-الگوریتم خوشه بندیANN 29
2-4-4-4-الگوریتم خوشه بندیSVM 29
2-4-4-5-الگوریتم خوشه بندی Baysian 30
2-4-4-6-الگوریتم خوشه بندی Naïve Bayes 30
2-4-4-7-الگوریتم خوشه بندی Markov chain 30
2-4-4-8-الگوریتم خوشه بندی HMM 30
2-4-4-9-الگوریتم خوشه بندی Fuzzy Logic 31
2-4-5-چالش ها 32
2-4-5-1-پیچیدگی فعالیت ها 32
2-4-5-2-تعداد فعالیت ها 32
2-4-5-3-نوع فعالیت 32
2-4-5-4-نیازمندی های داده آموزشی 33
2-4-5-5-نیاز به دقت 33
2-4-5-6-فعالیت طولانی مدت و سطح بالا 33
2-4-6-نیازمندی های حسگر 34
2-4-7-مکان حسگرها 34
2-4-8-تشخیص بلادرنگ 34
2-4-9-الگوی فعالیت انسان 35
2-4-10- یک نمونه ساده کار بر روی تشخیص فعالیت های انسانی 37
2-5- سابقه پژوهش تشخیص فعالیت در دستگاه های تلفن همراه 38
2-6-جمع بندی 51
فصل سوم 57
ابزار تحقیق 57
مکانیسم تشخیص (آشکارسازی) فعالیت کاربر در دستگاه های محاسباتی 57
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه 58
3-2- مقدمه ای بر، برنامه نویسی اندروید 58
3-2-1-مشکلات 59
3-2-2-کاربردها 59
3-2-3-مثالی ساده از آشکارسازی فعالیت های انسان در محیط خانه 60
3-3-سلسله مراتب نمایش 61
3-4-آشکارسازی فیلم 62
3-5-رخدادهای صوتی 62
3-6-خصوصیات شکل و رنگ 62
3-7-آشکارسازی IE 63
3-8-آشکارسازی GF و GE 63
3-9-آشکارسازی فعالیت های انسان از پشت موانع با استفاده از پویانمایی سیگنال های رادار دوپلر 63
3-10-آشکارسازی از طریق RFID 64
3-11-تشخیص فعالیت در اندروید 65
3-12-تشخیص فعالیت کاربر در موبایل(دستاوردها، چالش ها، توصیه ها) 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 71
4-2-جمع آوری داده ها 71
4-3-تولید داده ها 72
4-4-مجموعه داده های برنامه 74
4-5-مدیریت حسگر 75
4-6-مدیریت مکان 75
4-7-مدیریت فایل 76
4-8-کلاس فعالیت 76
4-9-مراحل اجرای برنامه 77
4-10-استخراج ویژگی 84
4-11-شناسایی فعالیت 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-جمع بندی 90
5-2-کار آتی 94
فهرست منابع 96
پیوست 100


1-1-تعریف

انرژی کارآمد به انجام یک کار بطور موثر و بهینه چه بشکل پشتیبانی سرویس ها و چه بشکل پردازش یک وظیفه، با کمترین استفاده از منابع در دسترس انرژی اطلاق می گردد[1] [2]. اهمیت موضوع درعلت مطرح شدن بحث انرژی کارآمد در دستگاه های محاسباتی سیار اینست که اخیرا اینترنت بطور مستقیم تحت تاثیر دستگاه های سیار (بالاخص در سال های اخیر تلفن های همراه) قرار گرفته است. رایانش ابری تکنولوژی که دورنمای آن پردازش های موازی می باشد را می توان نمونه بارزی از نیاز به انرژی در دستگاه های محاسباتی سیار به حساب آورد. بطور کلی محاسبات سیار یک تکنولوژی زنجیروار است که کاربردهای آن روز به روز گسترش یافته و باید بدنبال راهی برای صرفه جویی در انرژی دستگاه های مورد نظر بود. با تکنولوژی هایی مانند4G ،3G ،CDMA ، Wi-Fi و WiMax پشتیبانی از تحرک به سرعت به موازات اینترنت برای ارائه سرویس های مبتنی بر تحرک در حال پیشرفت می باشد. در نتیجه در دستگاه های سیار نیاز به انرژی کارآمد و یا توان کافی برای پشتیبانی کاربر برای دسترسی وی به سرویس ها برای مدت زمان طولانی مطرح می باشد. بطور کلی: ارائه سرویس به هر کاربری در هر مکانی و در هر زمانی یعنی پشتیبانی خواص دسترس پذیری/قابلیت حمل در حین حرکت.


1-2-محدویت پژوهش

با توجه به اینکه دستگاه تلفن همراه بر اساس سنجشی انسان محور می تواند اطلاعاتی از موقعیت کاربر بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از حسگرها تولید کند، برای تشخیص و تمیز دادن هر موقعیت کاربر پس از طبقه بندی
فعالیت های وی، به طور مداوم نیاز به تعامل با تمام حسگرهای موجود در یک دستگاه تلفن همراه داریم. با این حال، بکارگیری مداوم حسگرها تخلیه باتری دستگاه تلفن همراه به دنبال خواهد داشت. بنابراین، ایجاد یک چارچوب برای استفاده از حسگر برای تشخیص بسیار دقیق موقعیت های کاربر با مصرف انرژی کمتر و مدیریت انرژی مصرفی با تغییر پروفایل های مختلف با توجه به نیاز کاربر ضروری بنظر می رسد. در این گزارش برخی از استراتژی ها برای اصلاح این محدودیت ها پیشنهاد شده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .