پایاننامه ارشد حقوق روند تشکیل دولت فلسطین حقوق بین الملل

150 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق روند تشکیل دولت فلسطین حقوق بین الملل با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل


پایاننامه ارشد حقوق روند تشکیل دولت فلسطین حقوق بین الملل


چكيده

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است. تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است. که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها، قطعنامه ها، بیانیه ها، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند.
این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت. که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود. همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت.
نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند،باشد. در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد.
در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس0ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود.

واژگان کلیدی: سازمان های بین المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان


فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه     2
1-2- هدف     3
1-3 بیان مسئله     3
1-4 فرضیه های تحقیق     3
1-5 روش تحقیق    4
1-6 مشکلات تحقیق    4
فصل دوم : تاریخچه
2-1 تاریخچه     5
2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند     5
2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان     10
2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین    11
2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت    12
2-3 اعلامیه بالفور    17
2-4 تولد اسرائیل     21
2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل     22
2-5-1 جنگ 1948    22
2-5-2جنگ 1956    24
2-5-3 جنگ 1967    25
2-5-4 جنگ 1973    26
2-5-5 جنگ 1982    29
فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  
مقدمه     31
3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین     33
3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید    36
3-4 ابتکارات و طرح های صلح     37
3-4-1 موافقتنامه اسلو1    40
3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا    45
3-4-3 قرارداد اسلو 2    46
3-4-3 موافقت نامه های الخلیل     48
3-4-4 مذاکرات مریلند 1    49
3-4-5 موافقتنامه مریلند 2    51
3-4-6 کمپ دیوید دوم     53
3-4-7 انتفاضه الاقصی    56
3-4-8 نقشه راه     59
3-5 فلسطین بعد از عرفات     62
3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین     64
3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین     64
3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین    65
3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین     69
3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری    72
3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین    73
3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل     75
3-6-7 عضویت در سازمان ملل     76
3-7 شناسایی     77
3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011    78
3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی     80
فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین
4-1شهرک سازی    81
4-1-1 دیدگاه تاریخی     82
4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967    83
4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967    84
4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977    85
4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992    86
4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010    88
4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه     92
4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه     93
4-2 دیوار حائل     98
4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه     104
4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر    110
4-3 آوارگان     115
4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947    116
4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون     117
4-3-4 حق بازگشت     118
4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت     120
4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل    122
4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل    125
4-3-5-1 قطعنامه ی 194    125
4-4 اشغال سرزمین     129
4-4-1 قعطنامه تقسیم     130
4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت     131
4-4-3 قطعنامه 2625    131
فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری     135
کتب فارسی     137
منابع خارجی     139
چکیده انگلیسی     140


تاریخچه فلسطین

تاکنون مسلمانان، ایرانیان، مصریان، رومی ها، عثمانیها، انگلیسی ها، یهودی ها و سلسله های کوچک و بزرگ دیگری در منطقه فلسطین حکمرانی کرده اند که مدت حکمرانی هر کدام متفاوت بوده و در طول تاریخ فلسطین بارها دست به دست شده است.

ساکنان اولیه سرزمین فلسطین

بررسی مستند تاریخی از سابقه حضور اقوام مختلف در فلسطین از ابتدای تاریخ تا امروز نشان می دهد که قدیمی ترین و اولین ساکنان این سرزمین اجداد مردم مسلمانی بودند که امروز برای بیرون راندن بیگانه از خانه و کاشانه به مبارزه برخاسته اند. برای اثبات این ادعا می بایست اعماق تاریخ را مورد کاوش قرار دهیم تا در یابیم کدام اقوام و یا ملتی و یا کدام آیین اعتقادی برای اولین بار که در این سرزمین حضور پیدا نموده به این حضور استمرار بخشیده اند چرا که حق سیاسی به هر سرزمینی بر اساس اصولی چون حق تقدم تصرف، طول مدت و تداوم حاکمیت، ویژگی های نژادی و جمعیت فعلی ان سرزمین تعیین میشود.
اسناد و مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که سابقه تاریخی فعلی فلسطین به حدود 3 هزار سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد و برای اولین بار قبایلی از کنعانی های جزیره العرب به این سرزمین کوچ کرده و در انجا ساکن شدند باستان شناسان می گویند: « اسکلت ها و شکل های فسیل های بر جای مانده از ساکنان حدود پنجاه هزار تا بیست هزار قبل در این منطقه به خاندان و تبار سام و حام ( فرزندان نوح پیامبر ) تعلق دارد. این مطلب با شرح کتاب مقدس – شامل عهد عتیق و جدید – که کنعانیان اولین ساکنان فلسطین بودند کاملا مطابقت دارد ».

جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان

از آنجایی که حضرت محمد (ص) به عنوان آخرین پیامبر خدا مبعوث شدند و پیامبر دین مبین اسلام گردید نزد مسلمانان از جایگاه ویژه و مقدسی برخوردار گردید. پیامبر بزرگ اسلام که در مکه به دنیا آمده بودند چگونه می توانست ارتباطی بین ایشان و بیت المقدس وجود داشته باشد که آن را می توان به معراج پیامبر عظیم الشأن اسلام دانست که در آیات و روایات اسلامی حکایت آن نقل شده است و معراج پیامبر اسلام نیز از سرزمین بیت المقدس و از مکان تاریخی و مقدس مسجد الاقصی آغاز می شود. از سویی دیگر نیز به آیات و روایات مختلفی که از احادیث اسلامی نقل می شود می توان به چند نمونه زیراشاره کرد : از احادیثی که از رسول اکرم (ص) درباره فضیلت های بیت المقدس نقل شده اهمیت این سرزمین مقدس بیشتر روشن می شود.

تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت

در اواسط قرن 12، مملوک ها ( برده های اعراب در پایگاههای مصر )، امپراطوری جدیدی را بوجود آوردند که در آن زمان فلسطین را در بر می گرفت و مسلمانان عرب زبان جمعیت اکثر فلسطین را تشکیل دادند
وقتی مسلمانان آکرا را در سال 1291 فتح کردند، جنگجویان صلیبی برای همیشه فلسطین را ترک گفتند و بدین ترتیب پرده آخر را بر روی اخرین منظره جنگ های همه جانبه میان شرق و غرب کشید. در قرن 13، یهودیان از اسپانیا و دیگر کشورهای حاشیه مدیترانه در بیت المقدس و دیگر مناطق فلسطین ساکن شدند. در سال 1517 ترکان عثمانی مصر را به تصرف خود در آوردند و بدین ترتیب فلسطین جزئی از خاک امپراطوری عثمانی گردید. سلطان سلیمان اداره بیت المقدس را به دست گرفت و نام این شهر را به قدس شریف تغییر داد و دیوارهای بزرگ آنجا ساخت. رهبر عثمانی از یهودیانی که از تفتیش عقاید مذهبی کلیساها در اسپانیا در عذاب بودند، دعوت کرد تا در امپراطوری عثمانی از جمله تعدادی از شهرهای فلسطین ساکن شوند.

کنگره بال :

هرتسل در سال 1897 روزنامه « دی ولت » ارگان رسمی و ناشر افکار صهیونیست ها را تأسیس کرد. در همین سال بنا به ابتکار شخصی او نخستین کنگره صهیونی در شهر بال سویس منعقد شد.
تعداد 240 نفر از یهودیان سراسر دنیا (آلمان، روسیه و…) دور هم جمع شدند و تصمیم به تشکیل    « سازمان صهیونیسم جهانی » گرفتند. همان طور که در این کنگره تأکید شد : « هدف صهیونیسم آن است که برای مردم یهود، میهنی در فلسطین تشکیل دهد و قانونی عام، آن را حمایت کند »

اعلامیه بالفور :

جنگ جهانی اول شروع شد و دامنه ی آن به حدود فلسطین رسید. یکی از رهبران حزب صهیونیسم به نام هربرت ساموئل یادداشتی به اعضای کابینه انگلستان و نمایندگان مجلس عوام آن کشور عرضه داشت و پیشنهاد نمود : دولت یهودی تحت نظارت انگلستان در فلسطین بوجود آید و بین سه تا چهار میلیون نفر یهودی پراکنده در اروپا به آن جا روند و بدین ترتیب انگلستان یک حکومت دست نشانده و حافظ منافع خود را در کنار مصر و کانال سوئز ایجاد کرد و نقطه حساسی را در دست خواهد داشت.

تولد اسرائیل

در شرف جنگ جهانی دوم، سیاست بریتانیا باز تغییر جهت یافت. انگلیسی ها با به خاطر آوردن اینکه چگونه اعراب را به انگیزه وعده های استقلال در جنگ جهانی اول علیه عثمانی ها شورانده بودند، نگران بودند که مبدأ دولتهای محور هم نیرنگ مشابهی را در مورد آنها به کار برند و در نتیجه آنها سلطه خود را بر کانال سوئز و دسترسی به نفت منطقه از دست بدهند. در نتیجه، آنها به فکر طرفداری ازاعراب افتادند. کتاب سفید 1939 این تغییر رویه را منعکس ساخت.


پایاننامه ارشد حقوق روند تشکیل دولت فلسطین حقوق بین الملل

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.