پایاننامه ارشد حقوق جزا تأثیر رسانه دیداری بزهکاری بزهدیدگی کودکان

۱۱۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق جزا تأثیر رسانه دیداری بزهکاری بزهدیدگی کودکان با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان


پایاننامه ارشد حقوق جزا تأثیر رسانه دیداری بزهکاری بزهدیدگی کودکان


چکیده
امروزه رسانه های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه ها به تأسیسات و سیستم های فنی ای اطلاق می شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می-باشد. رسانه ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست. بی گمان رسانه ها موفق گشته اند افکار و عقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه های گوناگونی را با این هدف پخش می کنند. متأسفانه دست یابی به این شبکه ها در کشور ما به سادگی امکان پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقيق 8
1-5- تعاريف واژه‏ها 9
1-6- کاربردتحقیق 11
1-7- سؤالات تحقیق 11
1-8- فرضیات تحقیق 11
1-9- قلمرو تحقیق 12
1-9-1 قلمرو زمانی 12
1-9-2 قلمرو موضوعی 12
1-10- روش انجام تحقیق 12
1-11- سازماندهی تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
2-1- ادبیات تحقیق 14
2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق 17
2-2-1 وسایل ارتباط جمعی 17
2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط 17
2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط 18
2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده هایی را در بر میگیرد 19
2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی 19
2-2-1-5 خصلت رسانه های ارتباط جمعی 20
2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21
2-2-2-1 اجتماعی شدن 21
2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی 22
2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد 23
2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه 24
2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24
2-2-3-1 به لحاظ ابزار انتقال پیام 24
2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی 24
2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین 25
2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26
2-2-4 مصادیق رسانه ها 26
2-2-4-1 رسانه های نوشتاری 26
2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات 26
2-2-4-1-2 کتب و مقالات 27
2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی 27
2-2-4-3 رسانه های صوتی 27
2-2-4-4 رسانه های دیداری 28
2-2-4-4-1 تلویزیون 28
2-2-4-4-2 سینما 28
2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای 29
2-2-4-4-4 ماهواره 29
2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف 30
2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان 30
2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون 32
2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک 33
2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک 35
2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی 36
2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن 38
2-2-6-1 انواع بزه دیدگان 38
2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه ديده 39
2-2-6-1-2 كودكان بزه ديده 39
2-2-6-1-3 ناتوانان بزه ديده 39
2-2-6-1-4 اشخاص حقوقي بزه ديده 40
2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای 40
فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان
3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 42
3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک 42
3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 44
3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز 44
3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان 45
3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان 46
3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه ای با وضعیت کودکان 46
3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان 48
3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان 49
3-1-2-2-3 اختلالات پنداری 51
3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان 53
3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن 55
3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان 57
3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه ای و تأثیرآن برکودکان 58
3-2- رسانه های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 59
3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 60
3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان 60
3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه ای و تأثیر آن برکودکان 60
فصل چهارم: نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان
4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 63
4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان 63
4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان 64
4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان 64
4-1-1-1-2 قابلیت های تلویزیون برکودکان 64
4-1-1-1-3 آگهی های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان 65
4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان 66
4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 66
4-1-1-4 راه های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون 69
4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان 70
4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر 70
4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون 71
4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان 73
4-1-2-4 نقش سینما و فیلم های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 74
4-1-3 نقش بازی های رایانه ای برکودکان 76
4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی های رایانه ای و تأثیرآن برکودکان 76
4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی های رایانه ای برکودکان 78
4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی های رایانه ای برکودکان 79
4-1-3-4 نقش بازی های رایانه ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 80
4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان 82
4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83
4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی 83
4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان 84
4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 90
5-2- پیشنهادات 93
منابع و مأخذ 95
فهرست منابع فارسی 95
فهرست منابع انگلیسی 99
چکیده انگلیسی 100


مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل های پیشین متفاوت است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران این رسانه ها کودکان زیر 15سال و بعد از آن بانوان خانه دار و سپس جوانان بالای 15 سال هستند. امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل تردید نشان می دهند. البته به خاطر تأثیر انکارناپذیر رسانه های دیداری در آموزش فرهنگ سازی، القاء عقیده و غیره در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان تحقیقاتی به عمل آمده است، هر چند تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون، سینما، بازی های رایانه ای و ماهواره را در انحراف و بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در کشور ثابت کند بسیار اندک است.
كودكان ما امروزه در خانه اي پا به دنيا می گذارند كه رسانه های دیداری در آن به طور ميانگين هفت تا هشت ساعت در روز روشن است و کودکان ديگر بيش از آنكه از مادربزرگ ها داستان و از پدربزرگ ها خاطره بشنوند اين رسانه ها هستند كه داستان هاي مربوط به انسان ها، زندگي و ارزش هاي آن را براي ایشان بيان می‌كنند.
رسانه های دیداری، امروزه به عنوان عمومي ترين و پرمخاطب ترين رسانه جمعي، سهم عمده اي در آموزش و تأثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم بر فرهنگ و روح و روان جمعي دارند. تأثير پذيري اكثريت خاموش جامعه از تلويزيون، ماهواره و دیگر رسانه های دیداری بسياري از اوقات فراغت كشورهاي جهان سوم را با بحران فرهنگي روبرو كرده است به طوری که رسانه های دیداری هر روز تسلط بيشتري می يابند و بايد نگران آثار مخرب این برنامه ها بر كودكان و خانواده‌هاي خود باشيم. اين حق ماست و می ‌بايستي عكس العمل نشان دهيم، اگر چه این رسانه ها في نفسه مطرود نيستند؛ اما برنامه‌های آنها در مجموع زيانبار بوده اند. در غرب به نوعي و در شرق به شكلي ديگر خطر اینگونه برنامه هاي مخرب و منحط احساس مي‌شود .

تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف
دراینجا قصد داریم تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال در ادوار مختلف تاریخی را بررسی نماییم. پس مسؤلیت کیفری اطفال در سیستم های مختلف حقوقی مورد بررسی و امعان نظر قرار می گیرد.


شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان

تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسؤلیت اخلاقی در بین نبود. مسؤلیت آن زمان مسؤلیت مادی بود، با این توضیح که کودک اگر مرتکب جرم عمدی می شد مستحق مجازات بود. خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهره مند باشد یا خیر و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود. در مجموعه قوانین حمورابی که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزایی است گفته شده که:
«اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند و در جای دیگر می-خوانیم که اگر بنائی ساختمانی را می ساخت که در نتیجه خراب می شد و در اثر ریزش آن کسی به قتل می-رسید، قصاص بدین نحو انجام می گرفت که اگر صاحب خانه به قتل می رسید، معمار باید کشته می شد و اگر فرزند صاحبخانه در زیر آوار از بین می رفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود.»
اساس مجازات ها در قوانین حمواربی، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات های تحمیلی فرق های زیادی به چشم می خورد. مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده ای می شد، باید جریمه می پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پایین، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار می داد، می بایست به همان نحو مورد شکنجه قرار می گرفت. کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت می گرفت، باعث شد که هیچ گونه توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسؤلیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد و آن مجازات معین و اجرا گردد. به همین جهت اگر شاخه درختی باعث کشته شدن کسی می شد، آن را قطع کرده و از بین می بردند. اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند، آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحله اجرا گذارده و حیوان را به قتل می رساندند.
نوع دیگر قصاص به نام «قصاص کورکورانه» مشهور بود. بدین صورت که همیشه قصاص به طریقه عمل مقابله به مثل با فرد خطاکار انجام نمی شد. یعنی حتماً لازم نبود که کسی که به دیگری لطمه وارد آورده مورد حمله زیان دیده قرار گیرد، بلکه هدف آن بود که صدمه وارده به هر قیمتی که شده جبران گردد و خشم به غلیان آمده فروکش نماید و ترضیه خاطر فراهم شود. بنابراین اهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه زیان دیده و یا خانواده او قرار گیرد.
این طرز تفکر با پیدایش ملت های متمدن تر از بین رفت. طبق قانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند. طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمییز نداشت. تعیین عدم قوه تمییز از اختیارات دادرس بود و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آمد. قانون مورد بحث، اعمال ارتکابی بزرگسالان را به «اعمال ارادی» و «اعمال غیرارادی» تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف تر از اعمال ارادی بود. جرائم ارتکابی اطفال غیربالغ، غیرارادی محسوب و موجب تخفیف مجازات می شد.
در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤلیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود:
1-کودک کمتراز 7 سال اعم دختر و پسر غیرمسؤل اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود.
2- کودک غیر ممیز و غیر بالغ 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران
3- کودک ممیز غیر بالغ 9 تا 12 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران
کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیزان غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آنان مسؤلیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم اثبات قوه تمیز بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است.
در قرن سیزدهم میلادی، سن لوئی فرمان داد که اطفال تا 10 سال غیر مسؤل اعلام و مجازات اطفال بزهکار تا 14 سال را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود و تأکید کرد که اطفال و نوجوانان در زندان ها از بزرگسالان تفکیک و جداگانه نگهداری شوند.
قانون کارولین که درسال 1503 به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژرمن تدوین شد اطفال تا 14 سال را غیرمسؤل اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و دادرس با توجه به نظریه کارشناس نوع مجازات را تعیین می نمود.
نکته ای که ذکر آن ضروری است آن است که در کشورهای اروپایی با این که علی الاصول اطفال به علت صغر سن از کیفیات مخففه استفاده می نمودند، لیکن دادگاه ها نیز حق داشتند که در موارد خاصی بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخففه محروم نمایند. چنانچه در قرن چهاردهم، پارلمان فرانسه طفل یازده ساله ای را که به وسیله ضربات سنگ و به طور بیرحمانه ای دیگری را کشته بود به علت وجود جنایت و خباثت به مرگ محکوم کرد (امبر بی تا، 213).
در انگلستان هیئت منصفه دو طفل نه و ده ساله که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم کرد. زیرا هیئت مزبور قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه دوست خود، جسد وی را مخفی نموده و به علاوه برای فرار از مجازات، خود را از انظار عموم مخفی کرده و به عبارت دیگر با قوه تمیز و خباثت، خیانت خود را انجام داده اند لذا مستحق مجازات اعدام می باشند ( امبر بی تا، 215).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .