پایاننامه ارشد ارتباطات مولفه فرهنگی اجتماعی شبکه یک و منوتو

150 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد ارتباطات مولفه فرهنگی اجتماعی شبکه یک و منوتو روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی


پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی و اجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ماهواره ای من و تو


پایاننامه ارشد ارتباطات مولفه فرهنگی اجتماعی شبکه یک و منوتو


چکیده

در واقع یکی از مهم ترین هدفهای اطلاع رسانی آگاه کردن افراد در زمینه های مختلف است که می تواند برای آنان نافع باشد و مهم ترین عامل، کیفیت آگاهی هاست. قابل درک بودن خبر، تناسب با سلایق و علایق جامعه و میزان برآورد نیازهای اطلاعاتی و دانسته های شخصی افراد منجر به گرایش و تمایل به خبر تلویزیونی می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهد میان اولویتهای خبری تلویزیون و اولویتهای خبری منتشره در ارتباطات میان فردی ، تفاوت چشمگیری وجود دارد.همچنین عدم همسانی اخبار با دانسته های شخصی و پیچیدگی خبر ازجمله عواملی است که به وفور دراخبار تلویزیونی به چشم می خورد.
ارائه اخبار با سه هدف عمده یعنی نیازمخاطب به اطلاع یابی از خبر ارائه شده (فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، خدمات )، ایجاد تصور خاص (چه مثبت وچه منفی با در نظرگرفتن شرایط سلبی وایجابی) در او نسبت به اخبار و اطلاعات و ترغیب او به اعتماد نسبت به صحت اخبار ارائه شده انجام می شود.
هدف از بررسی مقایسه ای بخش های خبری مورد نظر در تحقیق (بخشهای خبری 14 و 21 شبکه یک و اتاق خبر شبکه من وتو 1)، تحلیل محتوایی اخبارجهت شناخت ویژگیهای کمی و کیفی، نشانه شناسی بخشهای خبری مورد مقایسه و میزان اعتبار اخبار هر یک از دو شبکه مذکور است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و شیوه نمونه گیری، بصورت نمونه گیری هدفمند است. تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری دادهها در این تحقیق، اسنادی (کتابخانه ای) و ضبط بخشهای خبری مورد مقایسه، در پروسه زمانی مشخص شده است.
دراین پژوهش سعی شد با رویکردی کمی وکیفی ، مولفه های خبری وفرهنگی واجتماعی موجود درشکل و محتوای اخبار دوشبکه مذکور، مورد مقایسه بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.


فهرست مطالب

فصل او ل : کلیات تحقیق        1
1-1- مقدمه         2
2-1- طرح مساله         4
3-1- اهداف تحقیق         5
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق        5

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق       7
1-2- مقدمه         8
2-2- مبانی نظری تحقیق        8
3-2- چارچوب نظری تحقیق        19
4-2- تاریخچه ومعرفی شبکه یک سیما و شبکه من وتو(1)  21  
5-2- پیشینه تحقیق         26  
6-2- سوالات تحقیق        31

فصل سوم : روش شناسی تحقیق       32
1-3- روش تحلیل محتوای کیفی       33
2-3- جامعه آماری         48
3-3- شیوه نمونه گیری        48
4-3- حجم نمونه         49
5-3- شیوه جمع آوری داده ها        49
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها       49
7-3- تعاریف عملیاتی        50
8-3- قابلیت اعتماد         52

فصل چهارم : یافته های تحقیق        55
1-4- چیدمان و اولویت بندی اخبار در دوشبکه      56
2-4- بررسی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی وشبکه من و تو (1)   59                
3-4- تحلیل مقایسه ای اخبار مشترک دوشبکه      100
4-4- تحلیل مقایسه ای تفاوتهای بخش های خبری دوشبکه     113
5-4- خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق      118
6-4- پاسخ به سوالات تحقیق        119

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری       124
1-5- مقدمه         125
2-5- جمع بندی و نتیجه گیری       126
3-5- محدودیت های تحقیق        140
4-5- پیشنهادها         141


نشانه شناسی

واژۀ نشانه‌شناسی دارای ریشۀ یونانی است. این علم در قلمرو نشانه (Sign) و معنا (Meaning) به پژوهش می‌پردازد و در حقیقت از واژگان علم پزشكی كه علائم بیماری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، برگرفته شده است.
از دوران باستان، فیلسوفان، منطق‌دانان و دستور زبان‌شناسان، به تحقیق دربارۀ نشانه‌ها مشغول بوده‌اند و از عصر رمانتیك تا به امروز، شاهد تلاش پی‌گیر زبان‌شناسان، مردم‌شناسان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و ادبیات‌پژوهان برای تدوین نظریه‌ای منسجم دربارۀ دلالت در ارتباط و شناخت، بوده‌ایم (…، 1380: 11).
خاستگاه تاریخی نشانه‌شناسی را به آگوستین قدّیس نسبت داده‌اند؛ زیرا او میان نشانه‌های طبیعی، نشانه‌های قراردادی و كاركرد نشانه‌ها نزد انسان و حیوان، تمایز قائل شد. اگرچه می‌توان نشانه‌شناسی را تا زمان ارسطو و افلاطون ردیابی كرد؛ ولی نام نشانه‌شناسی را جان‌لاك (۱۷۰۴-۱۶۳۲) مطرح نمود و به شناختی كه هم به مفاهیم ذهنی و هم در عین حال به نشانه‌های مربوط به ارتباط میان انسان‌ها بپردازد، اطلاق كرد.

زبانشناسی و نشانه‌شناسی

زبانشناسی، منتسب به دوسوسور است. حوزه مورد علاقه او، نشانه زبانی است؛ که در آن دنباله‌رو سنّت نظریه‌پردازی در باب نشانه‌های قراردادی است و مفهوم در اولویت قرار دارد. او معتقد است فرآیند ارتباط زبانی مستلزم انتقال محتوای ذهن است.

زیرا نشانه‌هایی که رمزگان مورد استفاده در ارتباط میان دو شخص را می‌سازند، محتوای ذهن هریک از آن‌ها را آشکار می‌کنند. ترکیب ذهن با نوع خاصی از رمزگان نشانه‌ای، نکته‌ای بود که به دوسوسور جسارت داد، طراحی یک علم جدید را انجام دهد؛ که به بررسی زندگی نشانه‌ها در دل زندگی اجتماعی پرداخته و بخشی از روان‌شناسی اجتماعی و روان‌شناسی عمومی باشد؛ که به آن نشانه‌شناسی لقب داد ( …، 1380: 9- 14 ) .

تاریخچه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران

شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه یک و یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت می‌شود. ازاین شبکه به نام شبکه ملی نیز یاد می‌شود.
شبکه یک سیما، از عمری بیش از 30 سال در دوران پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این درحالی است که با احتساب سال های پیش ازانقلاب اسلامی، شبکه یک سیما، به عنوان با سابقه ترین شبکه تلویزیونی ایران، ازعمری متجاوز از 40 سال برخوردار خواهد شد که با این سابقه فعالیت، از بعد منطقه ای نیز به عنوان پرسابقه ترین شبکه تلویزیونی درخاور میانه محسوب می شود. نخستین ایستگاه تلویزیونی ایران درسال 1347، به صورت غیر رسمی فعالیت خود راآغاز کرد که نخستین فرستنده خصوصی خاورمیانه محسوب می شود و درآمد آن نیز از طریق پخش پیام های بازرگانی تامین می شد.
این شبکه در سال ۱۳۵۰ با نام تلویزیون ملی ایران شروع به کار کرد. در آن زمان این شبکه به عنوان بخشی از رادیو تلویزیون ملی ایران فعالیت می‌کرد.با سفر محمد رضا شاه پهلوی به فرانسه طی قراردادی با ژاک شیراک نخست‌وزیر وقت فرانسه،ایران سیستم رنگی سکام را خرید و در سال ۱۳۵۴ این شبکه پخش برنامه را به صورت رنگی آغاز کرد.
پس از انقلاب اسلامی ایران نام این شبکه از تلویزیون ملی به نام فعلی‌اش تغییر کرد. از سال‌های میانه دهه ۸۰ شمسی از این شبکه با نام شبکه ملی نیز یاد می‌شود. در دوران مدیریت علی لاریجانی این شبکه سیستم پخش رنگی خود را از سکام به پال تغیر داد.

تاریخچه شبکه من و تو

شبکه‏ ی تلویزیونی «من و تو »، از 28 اکتبر مقارن با 6 آبان 1389 برنامه ‏های خود را بر روی ماهواره‏ هاتبرد شروع و با ارایه برنامه‏های تفریحی و سرگرمی با جهت‏گیری خلاف شئونات اخلاقی و بومی مردم ایران عملاً مکمل شبکه ‏هایی همچون «فارسی وان» است. این شبکه متعلق به شرکت تلویزیونی مرجان است و از بریتانیا پخش می‏شود.
عمده برنامه‏ های این شبکه به تهیه‏ کنندگی مرجان عباسی و کیوان عباسی پخش می‏شود. کیوان عباسی پیش از این مدیر و پایه‏گذار سایت اینترنتی «ببین تی‏وی» با سرمایه ‏گذاری یک آمریکایی، در ماه ژوییه 2006(م) بود که در زمینه پخش ویدیو و فیلم‏های کوتاه که معمولاً به ایران مربوط بود. وی سابقه همکاری با تلویزیون‏های مختلف در آمریکا، مثل «آزادی» و «تپش» را دارد. سایت اینترنتی «ببین تی‏وی» در سال 2008 به دلیل رویکرد غیراخلاقی و غیر دینی خود به دستور مقام قضایی در ایران فیلتر شد.
این شبکه که درکپیتال استدیو لندن واقع شده با پخش برنامه های متنوعی مثل سریال های دوبله شده، برگزاری مسابقات خوانندگی زیر نظر یک خواننده مشهور زن، پخش مستندهای جذاب و برنامه های عامه پسند، مخاطبان ایرانی را شگفت زده کرده است. «من و تو 1» در ابتدای فعالیت خود با تولید 4 ساعت برنامه در روز توانست حتی بسیاری از مخاطبان فارسی وان را به دنبال خود بکشاند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.