پایان‌نامه کارشناسی ارشد عمران زلزله

125 هزار تومان 70 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پايان‌نامه كارشناسي ارشد عمران زلزله ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان‌نامه كارشناسي ارشد عمران زلزله


ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل


چکیده
زلزله های نزدیک گسل به دلیل داشتن حرکت پالس گونه با پریود بلند در ابتدای رکورد، اعمال نیروی ضربه ای بر سازه های موجود، نسبت بیشینه سرعت به بیشینه شتاب بالا و وجود بیشینه شتاب و سرعت و جابجایی بالاتر نسبت به زلزله های دور از گسل، تفاوت های حایز اهمیتی با زلزله های دور از گسل دارند.
در اين مطالعه عملکرد قاب هاي خمشي فولادي در سازه هاي بلند در حوزه نزديک گسل مورد ارزيابي قرار می گیرد. به دلیل کمبود داده های مربوط به زلزله نزدیک گسل و مرتفع ساختن این مشکل، از روشی جدید برای شبیه سازی زلزله حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن محتوای فرکانسی استفاده می گردد. برای انجام تحلیل ها از سه سازه سه، نه و بیست طبقه دارای سیستم قاب خمشی فولادی پروژه SAC، طراحی شده در لوس آنجلس استفاده می شود. تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي به جهت تعيين سطوح عملکرد و ميزان تغييرشکل اعضاي سازهاي مورد مطالعه، تحت اثر زمين لرزه هاي حوزه نزديک، بر روي مدل هاي طرح شده انجام می گردد. معیار های مختلف خسارت ازقبیل ماکزیمم تغییر مکان طبقات و تغییر مکان بام به عنوان پاسخ سیستم ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که مشخصات خاص زمین لرزه نزدیک گسل از قبیل اثر جهت داری و اثر تغییر مکان ماندگار، می تواند نیاز لرزه ای قابل توجهی در سازه های مهندسی نسبت به زمین لرزه عاری از پالس سرعت ایجاد نماید.

واژه های کلیدی: زلزله حوزه نزدیک گسل,جهت داری, جابجایی مانگار, تحلیل تاریخچه زمانی


فهرست
1 فصل اول : کلیات 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 فرضيه ها و سوالات تحقیق 5
1-4 اهداف تحقيق 6
2 فصل دوم : ادبیات موضوعی 7
2-1 مقدمه 8
2-2 تاریخچه موضوع 8
3 فصل سوم : مشخصات زلزله نزدیک گسل 16
3-1 مقدمه 17
3-2 اثر جهت داری 18
3-3 اثر جابجايي ماندگار 22
4 فصل چهارم : روش های تولید زلزله 26
4-1 مقدمه 27
4-2 روش شبیه سازی تابع تجربی گرین 31
4-3 روش شبیه سازي گسل محدود 32
4-4 تکنیک کارآمد شبیه سازی شتاب نگاشت در حوزه نزدیک گسل 34
4-5 عدم قطعیت در پارامترهای تولید زمین لرزه محتمل آینده 37
4-6 شبیه سازی زمین لرزه آینده با در نظر گرفتن عدم قطعیت چشمه 41
5 فصل پنجم : مطالعه موردی 45
5-1 مقدمه 46
5-2 معرفی سازه ها 47
5-3 روش تحلیل سازه ها 54
5-3-1 روش تحلیل استاتیکی 54
5-3-2 روش تحلیل دینامیکی 55
5-4 ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های مورد مطالعه تحت زمین لرزه نزدیک گسل 58
6 فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات 65
7 منابع 68

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.