زمانبندی انتخاب منابع محاسبات ابری الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی

75 هزار تومان 35 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پايان‌نامه زمانبندی انتخاب منابع محاسبات ابری الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پايان‌نامه كارشناسي ارشد كامپيوتر نرم‌افزار زمانبندی انتخاب منابع محاسبات ابری الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی


خرید محصول پايان‌نامه زمانبندی انتخاب منابع محاسبات ابری الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی


چکیده:

امروزه شبکه محاسبات ابری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای توزیع شده برای انجام پردازش و ذخیره سازی داده ها در بستر اینترنت مطرح شده است تا جایی که سال 2010 را بعنوان سال محاسبات ابری نامیدند از جمله ویژگی های بارز این مدل توزیع شده می توان به کاهش چشمگیر هزینه ها و قابلیت اطمینان بالای آن و همچنین میزان پایین در آلودگی محیط زیست اشاره کرد.با رشد روز افزون این شبکه نیاز به زمان بندی کارها بمنظور استفاده ی بهینه از شبکه و پاسخگویی مناسب به کارها بشدت مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه تلاش های زیادی در حال انجام می باشد و به دلیل اینکه محیط محاسبات ابری محیطی بسیار بزرگ و دارای تعداد زیادی کارهای ورودی به شبکه می باشد الگوریتم های قطعی نتیجه ی مناسبی ندارند و بهترین گزینه برای این مدل از شبکه ، الگوریتم های اکتشافی می باشند ولی یکی از مشکلات اکثر روش های ارائه شده عدم جامعیت نسبی برای ارائه یک راهکار کلی در برقراری توازن در بین پارامترهای شبکه محاسبات ابری می باشد همچنین در اکثر کارهای ارائه شده بحث عدالت در اختصاص منابع به کارها نادیده گرفته شده است یعنی برای بسیاری از کارها امکان وقوع گرسنگی وجود دارد.ما برای بهینه سازی پارمترهای زمان اجرا و زمان پاسخگویی و هزینه و بهره وری سیستم الگوریتمی ترکیبی ارائه داده ایم که ما در راهکار ارائه شده برای بحث عدالت برای کارهای وارد شده به شبکه و جلوگیری از گرسنگی آنها چاره ای اندیشیده ایم.در N2TC(Neural Network Task Classification) که بر اساس شبکه عصبی می باشد کارهای جدید و کارهایی که در صف انتظار قرار دارند وارد شبکه شده و به آنها اولویت داده می شود کارهایی که دارای اولویت بالاتری می باشند به GaTa(Genetic Algorithm Task assignment) که مبتنی بر الگوریتم ژنتیک می باشد ارسال شده تا مجموعه ای بهینه از کارها به منابع موجود در شبکه اختصاص یابد. راهکار پیشنهادی بطور میانگین 10% بهبود در زمان اجرا و 25% در بخش بهره وری شبکه محاسبات ابری و 50% در بخش هزینه و 5% بهبود در زمینه زمان پاسخگویی را بیان می کند هم با توجه به سرعت بالا در همگرایی در GaTa باعث افزایش سرعت اجرای زمان بندی شده است.
کلمات کلیدی: انتخاب و زمان بندی منابع، شبکه محاسبات ابری ، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی، الگوریتم اکتشافی


فهرست مطالب

فصل اول-مقدمه
1-1-مقدمه 1
1-2-بیان مسئله 2
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
1-4-اهداف 2
1-5-فرضیه 3
1-6-جمع بندی 3
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.
2-1-مقدمه 5
2-2-محیط محاسبات ابری 5
2-2-1-عناصر پایه ای 5
2-2-2-معماری 6
2-2-3-انواع ابر 11
2-2-4-کاربردها 11
2-2-5-چالش ها 12
2-3-انتخاب منابع و زمان بندی 14
2-3-1-انتخاب منابع 14
2-3-2-زمان بندی 15
2-4-الگوریتم ژنتیک 15
2-4-1-کروموزم 16
2-4-2-جمعیت 16
2-4-3-تابع برازندگی 16
2-4-4-عملگر انتخاب 17
2-4-5-عملگر آمیزش 17
2-4-6-عملگر تلفیق 17
2-4-7-عملگر جهش 18
2-5-شبکه عصبی 19
2-6-پیشینه تحقیق 20
2-6-1-کارهای مرتبط در محیط محاسبات ابری 20
2-6-2-کارهای مرتبط در سایر محیط های توزیع شده 27
فصل سوم- روش تحقیق
3-1-مقدمه 34
3-2-مدل پیشنهادی 34
3-2-1-شبکه عصبی 35
3-2-2-الگوریتم ژنتیک 37
3-3-معماری مدل پیشنهادی 38
3-4-الگوریتم پیشنهادی 39
فصل چهارم- نتایج تحقیق
4-1-مقدمه 43
4-2-سناریو اجرا 43
4-3-ارزیابی راهکار پیشنهادی 43
فصل پنجم-نتیجه گیری و کارهای آینده
5-1-مقدمه 56
5-2-جمع بندی 56
5-3-نتیجه گیری 56
5-4-کارهای آینده 58
مراجع 60
پیوست ها 66


1-1- مقدمه

در سال 1961 مصادف با صدمین سال تاسیس MIT آقای جان مک کارتی در سخنرانی خود گفت که کامپیوتر می تواند ابزاری اساسی برای صنعتی مهم و جدید باشد این سخن بر مفهوم پایه ای ابرتاکید میکند.اولین معرفی از ابر توسط اریک اشمیت در کنفرانس استراتژی های موتورهای جستجو در سال 2006مطرح شد. [1]
تعریف موسسه جهانی استاندارد و تکنولوژی از محاسبات ابری به شرح زیر است:
شبکه محاسبات ابری مدلی است برای دسترسی به شبکه بر اساس تقاضا برای به اشتراک گذاری مجموعه ای از منابع پیکره بندی شده نظیر شبکه و سرور و محل ذخیره سازی وبرنامه ها و سرویس ها که با میزان سرعت قابل کنترل و با حداقل مدیریت و تعامل با ارائه دهنده سرویس منتشر می شود[2]. همانطور که در شکل 1 می بینید 51% از کاربران بدلیل کارایی بالای شبکه محاسبات ابری از آن استفاده می کنند و 41%به دلیل در دسترس بودن داده ها بدون وابستگی به مکان و محدودیت ناحیه ای می باشد[3]

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.