پایاننامه کارشناسی ارشد رسانه انتقال مفاهیم اخلاقی دین برنامه‌ کودک

220 هزار تومان 115 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه کارشناسي ارشد رسانه انتقال مفاهيم اخلاقي دين برنامه‌ کودک با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پاياننامه کارشناسي ارشد تولید سیما بررسي قالبهاي موفق برنامه‌سازي در انتقال مفاهيم اخلاقي دين در برنامه‌ها ي کودک دو شبكه كودك ست 7 پارس مسيحي و برنامه‌ها ي كودك شبكه قرآن


پاياننامه کارشناسي ارشد رسانه انتقال مفاهيم اخلاقي دين برنامه‌ کودک


چکیده

در این پژوهش سعی کردیم به شاخص‌هایی دست پیدا کنیم که بتوان به وسیله آن در قالب‌های برنامه‌سازی کودک، مفاهیم اخلاقی را به موفقیت آمیزترین شکل ممکن به مخاطب کودک منتقل کنیم. در این پژوهش ابتدا فکر می‌کردیم به قالب یا قالب‌هایی دست پیدا خواهیم کرد که وظیفه پیام‌رسانی مفاهیم اخلاقی به کودکان را انجام خواهند داد ولی در انتها به این نتیجه رسیدیم که همه قالب‌ها ظرفیت پیام‌رسانی را دارند لیکن این ظرفیت با توجه به ایده و موضوع و ویژگی‌های مخاطب متفاوت خواهد بود.
برای دست‌یابی به پاسخ این پرسش به سراغ برنامه‌سازان و کارشناسان حوزه کودک و رسانه رفتیم و با طرح سؤالاتی از نظرات و تجربیات آنها در خصوص این موضوع مطلع شدیم و با استفاده از روش داده بنیاد به استخراج نتایج اقدام کردیم و سپس از نتایج به دست آمده به شاخص‌هایی برای محک برنامه‌ها و رسیدن به درصد موفقیت آنها دست پیدا کردیم. و با توجه به همین شاخص‌ها جدولی طراحی شد که با توجه به میزان نمره کسب شده هر برنامه طبق آن ویژگی‌ها، درصد موفقیتش در انتقال مفاهیم اخلاقی به مخاطبین کودک و نوجوان مشخص گردید.
از جمله نتایج به دست آمده این بود که اگر برنامه‌اي بخواهد موفق باشد بايد بر اساس اصول برنامه‌سازي توليد شود كه لازمه‌اش اين است كه مورد تأييد كارشناسان فن باشد و از عوامل متخصص در توليد براي آن برنامه استفاده شود. و نيز بايد پژوهش صحيح هم داشته باشد. و پژوهش صحيح جز با شناخت صحيح از ويژگي‌ها و نيازهاي مخاطب امكان پذير نمي‌باشد.
در انتها هشت برنامه از برنامه‌های کودک دو شبکه قرآن سیما و ست سون پارس را با جدول استخراج شده بررسی کردیم که مشخص شد شبکه قرآن سیما با میانگین 5/73 درصد نسبت به کانال sat7pars با میانگین 25/58 درصد، عملکرد موفق‌تری برای انتقال مفاهیم اخلاقی داشته است.
کلمات کليدي: قالب‌های موفق برنامه‌سازی کودک، مفاهیم اخلاقی دین، انتقال مفاهیم اخلاقی دین، شاخصه‌های موفقیت یک برنامه برای انتقال مفاهیم اخلاقی دین، کودک رسانه و دین، ژانرهای مورد علاقه کودکان، عناصر جذاب برنامه‌سازی کودک


فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
ديباچه: 2
1-1 طرح مساله: 5
1-2 ضرورت تحقيق: 6
1-3 اهداف تحقيق: .6
1-3-1 هدف اصلی : 6
1-3-2 اهداف فرعی : .6
1-4 سؤال‌هاي تحقيق 7
1-4-1 سوال اصلی .7
1-4-2 سوالات فرعی 7
1-4 تعریف نظري مفاهیم .7
1-4-1 قالب‌های برنامه‌سازی 8
1-4-2 برنامه‌سازی کودک 10
1-4-3 موفق 12
1-4-4 اخلاق .13
1-4-5 انتقال مفاهیم 13
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
‌1-2 بررسي تحقيقات پيشين : . 16
1-1-2 مقالات 16
2-1-2 پایان‌نامه‌ها 18
3-1-2 طرح‌های پژوهشی 22
2-2 چهارچوب نظری تحقیق 25
2-2-1 فرضیه تحقیق 25
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 روش تحقیق 27
3-1-1کلیات 27
3-2 تئوری داده بنیاد .28
3-2-1 مقدمه .28
3-2-2 انتخاب نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق 29
3-2-3 ویژگی‌های داده بنیاد .30
3-2-4 اجزاء و مراحل در فرآیند تحقیق داده بنیاد .31
3-2-4-1 سؤال تحقیق 32
3-2-4-2 نمونه گیری 33
3-2-4-3 نقش محقق 34
3-2-4-4 جمع‌آوری داده‌ها .35
3-2-4-5 تحلیل داده‌ها 35
3-2-4-5-1 شکل گیری مفهوم 35
3-2-4-5-2 کدگذاری 36
فصل چهارم: يافته¬هاي تحقيق
4-1 گزارش نویسی مراحل تحقیق . 39
4-1-1 استخراج سؤالات تحقیق .39
4-1-1-1 سؤالات نهایی تحقیق 43
4-1-2 نمونه‌گیری 45
4-1-2-1 آشنایی با مصاحبه‌شوندگان .48
4-1-3 نحوه پرسش سؤالات از مصاحبه‌شوندگان .49
4-1-4 گزیده‌ای از صحبت‌های شرکت کنندگان در مصاحبه .50
4-1-4-1 مرتضی گوهری‌پور 50
4-1-4-2 محمد مسلمی 51
4-1-4-3 مهدی نیک روش 52
4-1-4-4 پروین شمشکی .53
4-1-4-5 الهه بهبودی .55
4-1-4-6 علی زارعان 56
4-1-4-7 محمود سلامیان 57
4-1-4-8 علیرضا رحیمی 58
4-1-4-9 رضا حبیبی .58
4-1-4-10 گیتی‌فر شفایی .60
4-1-4-11 رودابه حمزه‌ای .60
4-1-4-12 مجید قناد 62
4-1-4-13 مهناز آذین .63
4-1-4-14 اسدالله اعلایی 64
4-1-4-15 رحمان حاصلی 65
4-1-4-16 پرویز امیری 66
4-1-4-17 محمد میرکیانی 66
4-1-4-18 احسان نیلی 68
4-1-4-19 نگین حسینی 68
4-1-5 بررسی سؤالات و کدگذاری 69
4-1-5-1 کدگذاری مرحله اول .70
4-1-5-2 کدگذاری مرحله دوم 129
4-1-5-2-1 سؤال اول : برنامه موفق .129
4-1-5-2-2 سؤال دوم : ضوابط انتقال مفاهیم اخلاقی 132
4-1-5-2-3 سؤال سوم : دسته‌بندی مفاهیم اخلاقی 134
4-1-5-2-4 سؤال چهارم : قرابت قالب‌ها برای .137
4-1-5-2-5 سؤال پنجم : تفاوت قالب‌ها 138
4-1-5-2-5-1 پژوهش‌های انجام شده 142
4-1-5-2-5-1-1 پژوهش اول .142
4-1-5-2-5-1-2 پژوهش دوم .142
4-1-5-2-5-1-3 پژوهش سوم 143
4-1-5-2-5-1-4پژوهش چهارم .143
4-1-5-2-5-1-5 پژوهش پنجم .144
4-1-5-2-5-1-6 پژوهش ششم .144
4-1-5-2-5-1-7 پژوهش هفتم .145
4-1-5-2-5-1-8 پژوهش هشتم 146
4-1-5-2-5-1-9 پژوهش نهم 146
4-1-5-2-5-1-10 پژوهش دهم 147
4-1-5-2-5-1-11 پژوهش یازدهم .147
4-1-5-2-5-1-12 پژوهش دوازدهم 148
4-1-5-2-5-1-13 پژوهش سیزدهم 148
4-1-5-2-5-1-14 پژوهش چهاردهم 149
4-1-5-2-5-1-15 پژوهش پانزدهم 149
4-1-5-2-5-1-16 پژوهش شانزدهم 150
4-1-5-2-5-1-17 پژوهش هفدهم .150
4-1-5-2-5-1-18 پژوهش هجدهم 151
4-1-5-2-5-1-19 پژوهش نونزدهم 151
4-1-5-2-5-1-20 نتیجه پژوهش‌ها 151
4-1-5-2-6 سؤال ششم :ژانرهای مود علاقه کودکان 153
4-1-5-2-6-1 نتیجه 154
4-1-5-2-6-1-1 همه مخاطبان .154
4-1-5-2-6-1-2 مخاطبین خردسال .155
4-1-5-2-6-1-3 مخاطبین کودک .156
4-1-5-2-6-1-4 مخاطبین نوجوان 156
4-1-5-2-7 سؤال هفتم :عناصر جذاب برنامه 156
4-1-5-2-8 سؤال هشتم : قالب‌های برنامه‌سازی در تجربه 160
4-1-5-2-8-1 قالب عروسكي .160
4-1-5-2-8-2 قالب ترکیبی (جُنگ) 162
4-1-5-2-8-2-1 ترکیبی نمایشی 162
4-1-5-2-8-2-2 ترکیبی غیر نمایشی 165
4-1-5-2-8-3 قالب انیمیشن 168
4-1-5-2-8-4 قالب مسابقه .169
4-1-5-2-8-5 قالب کلیپ و سرود 172
4-1-5-2-8-6 قالب مستند 173
8-8-2-5-1-7 سایر قالب‌ها 173
4-1-5-2-8-8 نتیجه 173
4-1-5-2-9 سؤال نهم : سنجش صحت ادعای مطروحه . 177
4-1-5-2-9-1 نتيجه : .181
4-1-5-2-10 سؤال دهم : جذابیت مفاهیم اخلاقی 182
4-1-5-2-10-1 نتیجه 186
4-1-5-2-11 سایر پاسخ‌ها : بُرد رسانه 186
4-2مقایسه برنامه‌های کودک کانال sat7pars و کانال قرآن سیما . 187
4-2-1 چرا این دو کانال 187
4-2-2 درباره کانال sat7pars 188
4-2-2-1 معرفی برنامه‌های کودک کانال sat7pars بر اساس قالب .190
4-2-3 درباره کانال قرآن سیما 191
4-2-3-1 معرفی برنامه‌های کودک کانال قرآن سیما بر اساس قالب 192
4-2-4 دلیل انتخاب برنامه‌های نقد شده از دو کانال .192
4-2-5 نحوه امتیاز دهی به برنامه‌های منتخب 193
4-2-5-1 تناسب قالب با ایده .193
4-2-5-2 انتخاب ژانر مناسب 193
4-2-5-3 رعایت اصول برنامه‌سازی 194
4-2-5-4 رعایت ویژگی‌های مخاطب 196
4-2-5-5 نحوه انتقال مفاهیم 196
4-2-5-6 اعتقاد برنامه‌ساز 197
4-2-6 نقد برنامه‌های منتخب دو کانال 198
4-2-6-1 برنامه خاله اورانوس 198
4-2-6-2 برنامه صبح بخیر کوچولو 204
4-2-6-3 برنامه باغچه گردونه 208
4-2-6-4 برنامه سریال نمایشی هرا و نبات .214
4-2-6-5 برنامه جوانه 218
4-2-6-6 برنامه هدهد و خاله هدی 221
4-2-6-7 برنامه بیشه سبز .226
4-2-6-8 برنامه راه من؛راه تو .234
فصل پنجم: نتيجه¬گيري
5-1 خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌ها . 240
5-1-1 قالب‌های موفق برنامه‌سازی 240
5-1-2 موفقیت برنامه .240
5-1-3 توجه به ظرفیت و بُرد رسانه .241
5-1-4 نوآوری و خلاقیت 241
5-1-5 پدیده مناسبتی زندگی کردن 242
5-1-6 عناصر برنامه‌ای 242
5-2 خلاصه‌ای از بررسی برنامه‌های کودک دو کانال sat7pars و کانال قرآن سیما 242
5-3 پیشنهادات 243
5-3-1 موزه 243
5-3-2 ساخت شهرک سینمایی و تلویزیونی 244
5-3-3 تاسیس رشته دکترای تهیه‌کنندگی گرایش کودک و نوجوان 244
فهرست منابع و مآخذ:‌ 246
ضمائم : متن مصاحبه با شرکت کنندگان در مصاحبه .249


ديباچه

كودكان از اثرپذيرترين مخاطبان برنامه‌هاي تلويزيون هستند ، تأثير برنامه‌هاي اين رسانه بر جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، ¬فرهنگي و رواني کودکان غير قابل انکار است. يکي از مهم¬ترين تأثيراتي که کودکان از تلويزيون مي‌گيرند، تأثيرات ديني است که ممکن است همراه با برداشت‌هاي خاصي از دين باشد. صرف تاکيد بر اين واقعيت که کودکان و بزرگسالان موجوداتي فعال و اثرپذيري هستند که به آنچه مي‌بينند، مي‌شنوند و يا مي‌خوانند معني مي‌دهند، خود مبين آن است که ما به شکل غير هدفمندانه تحت نفوذ و تاثير رسانه‌ها نيستيم. تاثير رسانه‌ها مي‌تواند هم مفيد باشد و هم مضر، اين به نوع انتخاب ما از رسانه‌ها و همچنين تا حد زيادي به محتوا و آنچه هر رسانه عرضه مي‌کند بستگي دارد.
برخي از تحقيقات مربوط به کودکان و رسانه ها، يافته‌هاي بسياري از تاثيرات رسانه‌ها بر کودکان، پيامدها و نتايج مخرب و مضر متمرکز است؛ پيامدهايي که به دليل نگراني والدين، معلمان و ديگر افراد جامعه موضوع بحث و گفتگوهاي بسياري در اين زمينه شده است تا آنجا که بيش از يک هزار تحقيق مشهور و معروف به بررسي خشونت رسانه‌اي پرداخته‌اند. طبق اين مطالعات، خشونت موجود در فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني تاثيرات چند برابري بر بينندگان دارند. تحقيقات بعضي از کشورها نشان مي‌دهد، به جز برخي تاثيرات مطلوب، خشونت رسانه‌اي اغلب موجب ترس‌هاي نامطلوب و تا حدودي پرخاشگري‌هاي مخرب مي‌شود، البته در صورتي که عوامل تعيين کننده ديگري نيز در محيط کودک باشد که به تقويت اين پرخاشگري‌هاي مخرب، بينجامد. در عين حال برخي از تحقيقات انجام گرفته در مناطق مختلف، حاکي از آن است که اين نتايج را نمي‌توان به راحتي به ساير مليت‌ها تعميم داد.
البته همه تحقيقات مربوط به تاثيرات زيان بار رسانه‌ها مربوط به خشونت نمي‌شود. به عنوان مثال مطالعاتي هم در زمينه تصورات کودکان راجع به نقش زن و مرد، افراد مسن و سالخورده، خانواده، اقليت‌هاي قومي، ساير مردم جهان، ديگر کشورهاي جنگ و صلح وجود دارد و يا مطالعاتي که مربوط به ديگر اثرات زيان بار رسانه هاست از قبيل آن که آيا رسانه‌ها و محتواي آنها کودکان را به انزوا، بي توجهي به تکاليف مدرسه و ديگر فعاليت‌هاي بيرون از خانه، بي نظمي و اختلال در تغذيه و يا مصرف گرايي سوق مي‌دهند.
به عنوان يک قانون کلي، محتواي رسانه‌ها به ندرت تاثير مستقيم و يا انحصاري بر اعمال ما دارند. در عوض ما از رسانه‌ها تأثيرات ذهني، تصورات، ايده ها، انديشه ها، احساسات و تجربياتي را دريافت مي‌کنيم که با ديگر تصورات، هنجارها، ارزش‌ها و احساساتي که از تجربيات شخصي خود، خانواده، مدرسه و گروه‌هاي همسالان (که اغلب نيز مهم‌تر هستند) برگرفته‌ايم ترکيب و عجين مي‌شود. مجموعه اين تاثيرات برگرفته از رسانه‌ها، اشخاص و تجربياتمان در زندگي واقعي به افزايش و يا کاهش ميزان تمايل ما به عمل مي‌انجامد. به اين ترتيب تنها رسانه‌ها نيستند که به تصورات ما نسبت به نقش‌هاي زن و مرد در جامعه و يا بي عدالتي‌هاي مربوط به سن، جنس و يا ميزان پذيرش فرهنگي – اجتماعي شکل مي‌دهند و يا ما را به سوي نژاد پرستي، اختلالات و بي‌نظمي غذايي، مصرف‌گرايي، انزوا، آزارهاي جنسي، فقر، پرخاشگري، خشونت و غيره مي‌کشاند. اما اگر ساير عوامل محيطي در يک جهت حرکت کنند، رسانه‌ها نيز در آنها موثر واقع مي‌شوند و مشارکت مي‌يابند. نقش رسانه‌ها به ويژه در مواقعي که شخص تجربه چنداني ندارد و يا اطلاعات مناسب و درست از جايي دريافت نمي‌کند و قادر نيست از محيط شخصي خود، عقيده‌اي براي خود پيدا کند، برجسته‌تر مي‌شود.
همچنين بايد گفت که رسانه‌ها نمي‌توانند به تنهايي عامل تغييرات مثبت اجتماعي (نظير کاهش اختلاف و شکاف‌هاي اطلاعاتي انقلاب آموزشي، مداراي اجتماعي، دموکراسي و صلح) باشند. با اين حال اگر در همان جهت حرکت کنند، مي‌توانند در ايجاد اين تغييرات مثبت مشارکت داشته باشند.
به يقين، شالوده تفکر ديني كودكان را مي‌توان در همين مفاهيم و برداشت‌هاي گوناگون جستجو کرد؛ اما به شرط آنکه شيوه‌هاي طرح اين مفاهيم ديني، متناسب با درک و فهم کودکان با قالب‌هاي مناسب برنامه‌سازي انجام گيرد تا به درستي اين مفاهيم در ذهن کودکان نقش ببندد.
ساخت هر برنامه‌اي نياز به محتوا و قالبي براي ارائه دارد. باتوجه به هدفي كه توليد‌كننده برنامه در نظر دارد محتوا و قالبي مناسب انتخاب مي‌شود تا بتوان راحت‌تر و سريع‌تر به هدف رسيد. و اگر هدف با محتوا و قالب هم‌خواني نداشته باشد هدف دقيق منتقل نمي‌شود و گاه برداشت معكوس، باعث شكست در هدف توليد كننده خواهد شد. محتواي يك پيام در قالب دكوپاژي است كه از صدا و تصوير تلفيق شده با ساختار، ارائه مي‌گردد. و نمي‌توان به راحتي محتوا را از قالب جدا كرد چرا كه هر ساختار و قالبي محتواي خاصي را مي‌طلبد. توليد‌كنندگان برنامه كودك براي ساخت برنامه نياز به قالب و محتوايي خاص دارند كه دانش و تجربه بالايي را مي طلبد.
اما برنامه‌سازي براي كودكان خود از كارهاي بسيار خطير مي‌باشد چرا كه قدرت فراگيري كودك در اين دوره بسيار بالا بوده و گاهي آموختن مطلبي، در رقم زدن سرنوشت كودك موثر خواهد افتاد. در ارتباط با فراگيري در كودكي در آثار اسلامي احاديث فراواني از حضرات معصومين (ع) نقل شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود:
قال رسول الله (ص) : مَنْ تَعَلَّم في شبابه كان بمنزلة الرَّسم في الحَجَر .
كسي كه در جواني علم بياموزد، مانند نقش روي سنگ است.
قال علي بن ابيطالب (ع): الْعِلْمُ مِنَ الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.
يادگيري در كودكي مانند كند و كاري روي سنگ است.(ماندگار است)
قال علي بن ابيطالب (ع): إنَّما قَلبُ الحَدَثِ كَالأرضِ الخالِيَةِ مَهما أُلقِيَ فيها مِن كُلِّ شَيءٍ قَبِلَتهُ ؛
قلب نوجوان ، همچون زمين ناكشته است كه هرچه در آن افكنده شود، مى پذيرد .
در كودكي است كه تمام شاكله شخصيتي كودك شكل گرفته و پايه زيربناي شخصيت هر فرد مشخص می‌شود. و بهتر است از اين فرصت به نحو مطلوبي جهت شكوفا كردن فطرت انساني كودك بهره جست و او را در مدار اخلاق متعالي قرار داد. يكي از پتانسيل‌هاي مهم براي انتقال مفاهيم اخلاقي به كودكان از طريق توليد برنامه‌هاي تلويزيوني براي كودكان است. به ويژه كه در عصر حاضر كودك مدت بيشتري را براي تماشاي برنامه‌هاي كودك سپري مي‌كند و والدين به خاطر مشغله‌هاي فراوان كمتر با كودك هم‌بازي و هم‌داستان مي‌شوند و ديگر مادربزرگ دلسوز و مهربان، زير كرسي گرم و صميمي خانواده داستان و متيلي پندآموز را نقل نمي‌كند بلكه خاله‌هاي مجازي در فضايي سرد داستان‌هايي با ذائقه بيگانه با فرهنگ ايراني را بر بالين كودك مي‌خوانند.


1-1 طرح مساله:
ساختار هر برنامه‌اي متشكل از فرم (قالب، ساختار) و محتوايي ويژه است. اهداف فراسوي هر برنامه تعيين كننده نوع ساختار و محتواي آن برنامه است كه هماهنگي ساختار و محتوا درصد موفقيت آن را رقم مي زند.
برنامه‌هاي كودك و نوجوان اگر چه پيشينه‌اي قابل اعتنا دارند، اما از نظر پشتوانه نظري بسيار ضعيف بوده و گونه‌شناسي (Typology) مخاطبان اين نوع سينما، ‌با بي‌توجهي جامعه علمي – پژوهشي مواجه است؛ وكمبود منابع معتبر در حوزه برنامه‌سازي براي كودك و نوجوان ايفاي نقش تهيه كنندگي اين برنام‌ها را، با مشكل جدي در زمينه علمي بودن مواجه مي‌كند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .