پایاننامه حسابداری قیمت تمام شده انرژی خورشیدی بهره وری انرژی

۱۴۵ هزار تومان ۱۰۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداري قیمت تمام شده انرژی خورشیدی بهره وری انرژی روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

Check the cost of solar energy compared to natural Gas appliances sector with a view to enhancing energy efficiency


پاياننامه حسابداري قیمت تمام شده انرژی خورشیدی بهره وری انرژی


چکیده

هدف از این تحقیق بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای استفاده از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی است و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. با توجه به اين که انرژي در زندگي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند و انرژي هاي تجديد نا پذير از جمله سوخت هاي فسيلي، زغال، گاز هاي طبيعي رو به کاهش است و اثرات مخرب زيست محيطي نيز دارد استفاده از انرژي هاي نو (تجديد پذير ) از جمله انرژي خورشيدي در حال حاضر بهترين گزينه براي جايگزيني انرژي هاي تجديد نا پذير مي باشد. لذا این تحقیق به بررسی قیمت تمام شده انرژي خورشیدي در مقايسه با گاز طبیعی بخش خانگی پرداخته است. قلمرو مکاني پژوهش، شامل خانوارهاي 4 و 5 نفره در شهرستان شيراز مي باشد. قلمرو زماني پژوهش نيز سال 1393 مي باشد و روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي – توصيفي- کاربردي است. نتایج نشان داد که در شرايط كنوني اقتصادي و سياسي، سيستم هاي گرمايش خورشيدي براي توليد آب گرم از منظر يك سرمايه گذار خصوصي مقرون به صرفه نمي باشد.در این تحقیق از نرم افزار Retscreen version 4 استفاده شده است.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، گازطبیعی، منازل مسکونی


فهرست مطالب

شماره صفحه    عنوان

1    چکیده
    فصل اول : کليات تحقيق
2    مقدمه
4    1-1- بيان مساله
7    1-2-اهميت و ضرورت تحقيق
8    1-3- اهداف مشخص تحقيق
10    1-5-سؤالات تحقيق
10    1-6-فرضيه‏هاي تحقيق
10    1-7-قلمرو پژوهش
10    1-8-روش تحقیق
11    1-8-1-جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
11    1-8-2-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
12    1-9-خلاصه فصل

    فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
14    مقدمه
15    2-1-ارزيابي طرح هاي اقتصادي
15    2-1-1-چرخه حيات طرح
17    2-1-2-مفهوم مطالعات توجيه فني و اقتصادي
19    2-1-3-بررسي اجمالي روش هاي جهاني تدوين گزارش توجيهي طرح
23    2-1-4-ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري
23    2-1-5-1-ارزيابي بازار
25    2-1-5-2-ارزيابي فني
25    2-1-5-3-ارزيابي مالي
26    2-1-5-4-ارزيابي اقتصادي
27    2-1-5—5-تحليل هزينه فايده
27    الف: تعريف تحليل هزينه فايده
28    ب: پيشينة تاريخي تحليل هزينه فايده
30    ج: مفاهيم اساسي تحليل هزينه فايده
31    د: محدوديت کاربرد تحليل هزينه فايده
32    و: تحليل هزينه فايده و دولت
33    ز: تفاوتهاي تحليل تجارتي و تحليل هزينه فايده اجتماعي
34    2-1-6-منافع و هزينه‌هاي طرح
35    1- منافع يا درآمدهاي طرح
35    2- منافع مستقيم
35    3- منافع غيرمستقيم
36    4- منافع ملموس و ناملموس
36    2-1-7-هزينه هاي طرح
36    1- هزينه‎هاي مستقيم يا اوليه
37    2- هزينه‎هاي غيرمستقيم يا ثانوي
37    3- هزينه فرصت از دست رفته
37    4- هزينه‎هاي وابسته
37    5- هزينه‎هاي پيش‎بيني نشده
38    2-1-8-معيارهاي انتخاب يا رد پروژه‌ها در تحليل هزينه فايده
38    1-معيارهاي غيرتنزيلي
38    2-معيارهاي تنزيلي
39    2-1-9-روش نرخ بازده متوسط
41    2-1-10-دوره برگشت سرمايه
42    2-1-11-ارزش فعلي خالص
43    2-1-12-روش نرخ بازده داخلي
44    2-1-13-معيار نسبت فايده به هزينه يا شاخص سودآوري
45    2-1-14-نرخ تنزيل در تحليل هزينه فايده
45    2-1-15-رجحان زماني
46    2-1-16-بي اطميناني در برآوردها
47    2-1-17-تحليل حساسيت
47    2-2-انرژي خورشيدي
49    2-2-1-تاريخچه انرژي خورشيدي
50    2-2-2-مزاياي نيروگاه هاي خورشيدي
50    الف) توليد برق بدون مصرف سوخت
50    ب) عدم احتياج به آب زياد
51    ت) امکان تأمين شبکه‌هاي کوچک و ناحيه‌اي
51    ث) استهلاک کم و عمر زياد
51    ج) عدم احتياج به متخصص
51    2-2-3-کاربردهاي غير نيروگاهي
52    الف – آبگرمکن‌هاي خورشيدي و حمام خورشيدي
52    ب – گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي
52    پ – آب شيرين کن خورشيدي
53    ت – خشک کن خورشيدي
53    ت – اجاقهای خورشيدي
54    ج – کوره خورشيدي
54    چ – خانه‌هاي خورشيدي
55    2-2-4-نيروگاههاي خورشيدي ايران
57    2-2-4-1-سيكل نيروگاه خورشيدي
58    2-2-4-2-آشنايي با نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد
58    2-3 – روشهای قیمت گذاری
58    1- قيمت گذاري به روش هزينه تمام شده (قيمت حسابداري)
58    2- قيمت گذاري بر پايه ميزان كار اجتماعي
58    3- محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق
58    4- محاسبه قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل
60    2-4 – پيشينه پژوهش
65    2-5-خلاصه فصل دوم

    فصل سوم: روش تحقيق
80    مقدمه
80    3-1-روش تحقيق
80    الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف
81    ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها
82    3-2-جامعه آماري و نمونه گيري
83    3-3-معرفي تكنيك هاي ارزيابي فني و اقتصادي
84    3-3-1-نرخ بازگشت سرمايه
84    3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده
84    3-3-2-حداقل نرخ جذب كننده
84    3-3-3-روشهاي ارزش فعلي
84    3-3-3-روشهاي ارزش فعلي
84    3-3-5-روش هزينه ساليانه يكنواخت
84    3-3-5-روش هزينه ساليانه يكنواخت
85    3-3-4-روش هزينه ساليانه يكنواخت
86    3-3-5-روش نرخ بازگشت سرمايه
88    3-3-6-روش نسبت منافع به مخارج
90    3-3-7-تكنيك هاي ديگرمحاسبه
91    3-4-نرخ تنزيل اجتماعي
92    3-5-روش معادل هزينه

    فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
97    مقدمه
99    4-1-روش ارزیابی
99    4-2-برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده(LCOE )
100    4-3-محاسبه قیمت تمام شده کل بار آب گرم مصرفی سالانه در کشور
101    4-4-محاسبه قیمت تمام شده رفع آلودگی محیط زیست
103    4-5-محاسبه میزان درآمد ملی
106    4-6-کل درآمد ارزی کشور، ناشی از بهر ه گیری طرح آبگرمکن خورشیدی
105    4-7-محاسبه میزان سرمایه گذاری دولت در سیستم آبگرمکن خورشیدی
105    4-8-چگونگی بکارگیری انرژی حرارتي خورشیدی
105    4-9-عدم سوددهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به قیمت‌های فعلي سوخت
105    4-10-سوددهی با در نظر گرفتن قیمت های صادراتی
105    4-11-سایر مزايا: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی

    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
113    مقدمه
113    5-1-محدودیت های پژوهش
114    5-2-تأمین آبگرم مصرفی سالانه منازل مسکونی در کشور
115    5-3- مشخصات اقليمي شهر
115    5-4-نتیجه گیری
120    5-5- پیشنهاد بنیادی پایدار انرژی


ارزیابی طرحهای اقتصادی

سرمايه‌گذاري در امور صنعتي، کشاورزي، فرهنگي و اجتماعي با استفاده از منابع محدود جامعه، يگانه ابزار عمدة تحقق اهداف مورد نظر کشورهاست. بديهي است در صورت استفاده نامناسب از اين منابع محدود، چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي، کشور متضرّر خواهد شد. به منظور پرهيز از اينگونه زيان‌ها، مي‌‌بايست هر طرح سرمايه‌گذاري بر اساس يک سري ضوابط، به طور دقيق مورد مطالعه و سنجش قرار گيرد. هدف از تدوين مطالعات توجيهي طرحهاي عمراني و به ويژه طرحهاي بندري كه عموماً هزينه بر مي¬باشند نيز جلوگيري از زيان و استفاده بهينه از منابع با تعيين بهترين و مؤثرترين شيوه سرمايه‌گذاري به منظور بهبود سطح عملكرد و درآمد بنادر مي‌باشد. از اين رو در اين فصل، ابتدا تحت عنوان مطالعات توجيهي طرحهاي عمراني، تعريف طرح عمراني و انواع آن تشريح مي‌شود. به علاوه مفهوم مطالعات توجيه فني، مالي و اقتصادي و لزوم انجام آن براي طرحهاي عمراني توضيح داده شده و سپس روند چگونگي تدوين گزارش توجيهي طرح ها درجهان و ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد (–، 1380).

ارزيابي طرحهاي سرمايه‌گذاري

منظور از ارزشيابي يک طرح، دقيقاً انتخاب معيار و استاندارد مطلوب و کاربرد آن براي ارزشيابي است. ضرورت ارزيابي از کمبود منابع موجود سرچشمه مي‌گيرد، زيرا اگر منابع زيادتر از نياز در اختيار باشد ديگر لزومي به ارزيابي نيست. در انجام مطالعات توجيهي يک طرح، چهار جنبة زير مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد (–، 1380)
1- ارزيابي بازار
2- ارزيابي فني
3- ارزيابي مالي
4- ارزيابي اقتصادي

ارزيابي بازار

بخش نخست در گزارش مطالعه توجيهي تمام طرحهاي عمراني (انتفاعي و غيرانتفاعي) را بررسي بازار و يا به عبارتي تقاضاي محصول (خدمت يا کالا) تشکيل مي‌دهدکه چهار مرحله زير را در بر مي‌گيرد :
• تحليل نياز يا تقاضاي گذشته و کنوني محصول
• برآورد نياز يا تقاضاي آينده محصول
• مسأله بي‌اطميناني به برآوردهاي آينده و چگونگي رفع آن
• تعيين هدف توليدي طرح عمراني
در واقع بايد گفت که ارزيابي بازار، به عنوان يک کار مقدماتي در انجام مطالعات يک طرح، به دنبال پاسخگويي به دو سؤال زير است :
1- نياز بازار به محصول يا خدمات مورد نظر چقدر خواهد بود؟
2- سهم بازار براي محصول يا خدمات طرح مورد نظر چقدر خواهد بود؟

ارزيابي اقتصادي

ارزيابي اقتصادي، به تجزيه و تحليل هزينه و منفعت طرح از ديد جامعه مي‎پردازد. در چنين بررسي، بيشتر به هزينه و سودآوري جامعه توجه مي‎شود و اين ممكن است متفاوت باشد با حالتي كه صرفاً هزينه و منفعت مد نظر است (–، 1377). از آنجا كه پروژه‎هاي عمومي توسط دولت تصويب، تأمين اعتبار و اجرا مي‎شوند، منافع حاصل از اين پروژه‎ها را عموم مردم در يك كشور يا منطقه دريافت مي‎دارند. در پروژه‎هاي دولتي تمامي هزينه‎ها و منافع اجتماعي نيز بايد به ارزيابي مالي اضافه شوند. هزينه‎هاي پروژه‎هاي دولتي را مي‎توان به 4 گروه زير تقسيم كرد:
1- هزينه‎هاي ساختماني: هزينه تجهيزات، هزينه حمل و نقل، هزينه قيمت زمين، هزينه تأسيسات.
2- هزينه‎هاي سالانه مستمر: بهره وام‎هاي گرفته شده، استهلاك قطعات و هزينه‎هاي عمليات و نگهداري از آنها.
3- هزينه‎هاي وابسته: شامل تمامي هزينه‎هايي كه مي‎بايستي براي استفاده از محصول پروژه انجام شود.
4-هزينه‎هاي ناملموس: شامل هزينة نتايج زيان آور پروژه مي‎باشد كه در بيشتر موارد محاسبه آن به ريال مشكل و يا غيرممكن است.

تعريف تحليل هزينه فايده

طبق تعريف سازمان ملل متحد هزينه – فايده روشي براي ارزيابي مطلوبيت يك طرح از طريق مقايسه درآمدهاي طرح با هزينه‎هاي آن است كه مبالغ آنها با يك نرخ تنزيل مناسب دفتري به ارزش حال تبديل شده باشند. (–، 1368). در واقع تحليل هزينه فايده يك نظريه زيربنايي و تكنيكي در اقتصاد رفاه نئوكلاسيك است كه با جهت‎گيري الگوي اقتصاد خرد نئوكلاسيك و تأكيد آن بر نقش قيمتها در تخصيص منابع هماهنگ است و به نحوي گسترده در ارزيابي اقتصادي طرحها به كار مي‎رود (–، 1372).

روش نرخ بازده متوسط ARR

نرخ بازده متوسط را معمولا نرخ بازده سرمايه (ROI) نيز مي‌نامند. در اين روش براساس شيوه‌اي که حسابداران نسبت سود خالص را به سرمايه محاسبه مي‌کنند، نرخ بازده سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود. گاه سود خالص سالهاي نخستين بهره‌برداري و گاه سود خالص طرح در يک سال عادي بهره‌برداري (استفاده از ظرفيت کامل طرح) به عنوان سود موردنظر براي برآورد بازده سرمايه‌گذاري، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بهتر است ميانگين سود خالص طرح در طول عمر آن و يا حداقل ميانگين سود 5 تا 10 سال نخستين سالهاي بهره‌برداري به عنوان شاخص سود سالانه طرح در نظر گرفته شود، زيرا سود سالهاي نخستين طرح که هنوز از ظرفيت کامل آن بهره برداري نشده است، نمي‌تواند نشان‌دهنده سود سالهاي بعدي باشد. با استفاده از رابطه ذيل مي‌توان نرخ بازده متوسط را حساب نمود (–، 1380).

انرژي خورشيدي

آرايه انرژي ستاره خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه شمسي مي باشد. طبق آخرين برآوردهاي رسمي اعلام شده عمر اين گوي آتشين بيش از 14 ميليارد سال مي باشد. در هر ثانيه ۲/۴ ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي‌شود. با توجه به وزن خورشيد که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمين است. اين کره نوراني را مي‌توان به‌عنوان منبع عظيم انرژي تا ۵ ميليارد سال آينده به حساب آورد. خورشيد از گازهايي نظير هيدروژن (۸/۸۶ درصد) هليوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر ديگر که مهم‌ترين آنها اکسيژن، کربن، نئون و نيتروژن است تشکيل شده‌است. ميزان دما در مرکز خورشيد حدود ۱۰ تا ۱۴ ميليون درجه سانتيگراد مي‌باشد که از سطح آن با حرارتي نزديک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطيسي در فضا منتشر مي‌شود (–، 1380).

تاريخچه انرژي خورشيدي

شناخت انرژي خورشيدي و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف به زمان ماقبل تاريخ باز مي‌گردد. شايد به دوران سفالگري، در آن هنگام روحانيون معابد به کمک جامهاي بزرگ طلائي صيقل داده شده و اشعه خورشيد، آتشدانهاي محرابها را روشن مي‌کردند. يکي از فراعنه مصر معبدي ساخته بود که با طلوع خورشيد درب آن باز و با غروب خورشيد درب بسته مي‌شد.

روشهای قیمت گذاری

قيمت گذاري به روش هزينه تمام شده (قيمت حسابداري): قيمت گذاري بر پايه هزينه تمام شده محصول، به دليل آن كه بر اساس اصول حسابداري صورت مي گيرد به قيمت حسابداري معروف است. قيمت حسابداري بر پايه هزينه عوامل و نهاده هاي مورد استفاده در فرآيند توليد، به علاوه هزينه هاي فروش و اداري، هم چنين درصدي بابت سود محاسبه مي شود. بنابراين، در اين روش، ميزان تقاضاي جامعه براي كالاها، نقشي در تعيين قيمت ها ندارد. همچنين در قيمت هاي حسابداري هزينه هاي فرصت عو امل توليد در محاسبات منظور نمي شود (–، 1388).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.