مقاله حسابداری بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکتها

۳۵ هزار تومان ۲۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود مقاله حسابداری بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکتها با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


مقاله حسابداری بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکتها


مقاله حسابداری بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

نقدشوندگی از طريق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر مي نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن بر عملکردبلندمدت شرکت ابهام دارند این تحقیق درصد است تا با تست تجربی میزان اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت، درستی تئوريهاي موجود را در بازار نوظهور ایران بررسی و ارزیابی نمايد. برای این منظور تعداد 112 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای مطالعات مقطعی در سال 1386 انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکت ها وجود دارد. این مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس وحسابداري از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشدو همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود.
واژه های کلیدی:
نقدشوندگی، شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش، عملکردشرکت، ارزش شرکت


1- مقدمه:

در مطالعات انجام شده از نقدشوندگی ،محققين تعدادی زيادي از ویژگی هاي نقدشوندگی را بر مي شمارند (آمیهاد و مندلسون 1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ 1998؛کیل و ویلا 1991؛ هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران (2003)، ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر 2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی 2004؛ ساب رحمانیام و تیتمان 2002 کوفی 1991، بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008، ماگ 1998) که مهمترین اين ويژگي، کم بودن هزینه معاملات این نوع سهام می باشد. در این رابطه آمیهاد و مندلسون (2008،1997) بیان داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می دهد. بعلاوه ویژگی نقدشوندگی در سهام موجب می شود مظنه قیمتی برای پیشنهاد خرید و فروش به یکدیگر نزدیک شده و خریدار و فروشنده تلاش کمتری برای رسیدن به توافق برای انجام معامله، لازم داشته باشند.(آمیهاد و مندلسون 2006)
ماگ در تحقیق تجربی خوددر سال (1998) نشان داد كه ویژگی نقدشوندگی در سهام ،امکان فروش راتسهیل نموده و خرید سهام، با مشکل کمتری روبرو است در عین حال هزینه نگهداری این نوع سهام، بسیار پائین می باشد، رز و همکاران(2008) معتقدند که نقدشوندگی بالا منجر به کاهش هزینه ای سرمایه ای شده و می تواند افزایش در سود عملیاتی را به همراه داشته باشد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.