دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

170 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل – بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی ICC با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل


بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن


چکیده:
پديده قاچاق كالا از مسائل و مشكلات همه كشورهاست، اما در كشورهاي رو به توسعه يك معضل به شمار می رود. اين پديده از آن جهت مذموم شناخته می شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی می گذارد، از جمله آن اخلال در سیاست های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت خواری و مشکلات پولی می باشد. بی شک این آثار منفی، فراهم آورنده اختلال در فرایند های مختلف در جوامع است و نتیجه این اختلال، عدم توازن و تعادل در نظام اجتماعی-اقتصادی کشورها بوده و می تواند توسعه همه جانبه را دچار کندی و حتی توقف نماید. دلایل و عوامل متعددی برای ارتکاب قاچاق کالا ذکر شده است اما در این تحقیق عوامل مختلف در سه بخش مهم عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ایبیان شده است. ماهیت ارتکاب قاچاق، نشان دهنده این است که این پدیده ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد. بنابراین، در عرصه بین المللی نیز تلاش هایی برای پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا صورت گرفته است و از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی حقوق جزای بین الملل به آن پرداخته شده و می توان مشاهده کرد که نهادها و سازمانهای بین المللی مختلف از قبیل سازمان تجارت جهانی یا سازمان گمرک جهانی و غیره به آن به شکل ویژه ای پرداخته اند.
این تحقیق با اتکاء به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به تبیین وضعیت قاچاق کالا در حقوق بین الملل پرداخته و راهکارهای مقابله با قاچاق کالا را از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ICC را مطرح ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان از نقش بسزای اتاق مزبور در امر فرهنگ سازی و اعتلای آموزش های تخصصی بازرگانی با هدف پیشگیری از وقوع قاچاق کالا در عرصه تجارت بین الملل داشته و همچنین مبین آن است که اتاق مزبور می تواند با تدوین مقررات متحدالشکل، بخشی از خلاء های معاهدات و مقررات بین المللیِ زمینه ساز پدیده قاچاق کالا را پوشش دهد و به این طریق نقش مهم خود را در مقابله با قاچاق کالا به خوبی ایفاء کند.


فهرست مطالب
کلیات تحقیق 1
مقدمه: 1
الف : بیان ضرورت تحقیق: 2
ب : اهداف پژوهش: 3
ج : سئوالات پژوهش: 3
د : فرضیات پژوهش: 4
ه : روش و ابزار پژوهش: 4
فصل اول : موضوع شناسی قاچاق 6
مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق 6
گفتار اول – تعریف قاچاق 6
گفتار دوم- انواع قاچاق 12
مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا 18
گفتار اول- عوامل ساختاری: 19
گفتار دوم- عوامل رفتاری 19
گفتار سوم- عوامل زمینهای: 20
مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع 21
گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی 21
گفتار دوم- کمک به افزایش فقر: 23
گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری 24
گفتار چهارم- مشکلات پولی: 25
مبحث چهارم- نهادهای اداری مسؤول اعمال واکنشهای کیفری اداری 25
گفتار اول: ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت 26
گفتار دوم: سازمانهای شاکی 34
فصل دوم: راهبردهای ایران در خصوص برخورد با قاچاق کالا 41
مبحث اول : تاریخچه قاچاق در ایران 42
مبحث دوم : برخی راهکار هاي مقابله با قاچاق در ایران 48
مبحث سوم: وضعیت قوانین ومقررات در خصوص قاچاق در ایران 50
مبحث چهارم : دیدگاههای فقهی در خصوص قاچاق کالا 56
فصل سوم: قاچاق کالا در حقوق بین الملل 59
مبحث اول –قاچاق کالا از منظر اقتصاد، سیاست و حقوق جزای بین الملل 59
گفتار اول- قاچاق کالا از منظر اقتصاد و سیاست بین الملل 59
گفتار دوم – قاچاق کالا از منظر حقوق جزای بین الملل 66
مبحث دوم- قاچاق کالا از منظر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی 67
گفتار اول-کنوانسیون بین المللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری‌، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی ‌مصوب اکتبر 1977 میلادی 68
گفتار دوم- كنوانسيون گمركي T.I.R 71
گفتار سوم- کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون‌اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995 میلادی 74
مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصی بین المللی 76
گفتار اول- سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization -WTO) 77
گفتار دوم- سازمان جهانی گمرک(WCO) 80
مبحث چهارم: جرائم سازمان یافته فراملی (بین المللی) 88
فصل چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC 93
مبحث اول – معرفی اتاق بازرگانی بین المللی ICC 93
گفتار اول- تاریخچه اتاق 93
گفتار دوم- اهداف اتاق 94
گفتار سوم- ساختار اتاق 95
گفتار چهارم – سازمان هاي وابسته به اتاق 97
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق کالا 100
گفتار اول- راهکارهای کلی پیشگیری از قاچاق کالا 101
گفتار دوم- اقدامات پیشگیرانه اتاق بازرگانی بین المللی ICC 105
پیشنهادها: 110
فهرست منابع 112

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.