دانلود رساله معماری طرح نهایی خانه هنرمندان

250 هزار تومان 165 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود رساله معماري طرح نهایی خانه هنرمندان با شماره 09201028100 در ارتباط باشید

قیمت فایل  165 هزار تومان


سفارش خرید دانلود پايان نامه كارشناسي معماري طرح نهایی خانه هنرمندان همراه نقشه های کد


دانلود رساله معماري طرح نهایی خانه هنرمندان


چکیده

تاثیر هنر بر حیات فرهنگی یک جامعه انکار شدنی نیست چرا که هنر دردوبعد اجتماعی و شخصی زندگی هنرمند می تواند تغییرات بسیاری را ایجاد کند و در راستای مکاشفه علمی و ذهنی ، پیام و آگاهی لازم به مخاطب خود ارائه کند. گاه یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گوید و یا کار فیلسوف ، رابطه گفتار ها و اندیشه های وی با مردم و درک آنها از جانب ایشان ، می تواند هنر باشد. هنرمند ( فرستنده ) پیام خود را از طریق اثر هنری در فضا یا مکانی مشخص به گیرنده ( مخاطب هنری ) ارسال می کند و با توجه به تاثیر پذیری این پیام و نقش خطیر هنرمند در خلق هنر وجود مکانی مناسب برای تعاملات اجتماعی و زمینه ایی برای ارائه اثر از اهمیت خاصی برخوردار است. اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب در دو بعد فرهنگی وهنری برای هنرمندان یک جامعه است و خراسان بدون توجه به تقسیمات جغرافیایی و سیاسی  مهد پرورش بسیار هنرمندانی بوده است که به دلیل نبود فضای فرهنگی – هنری مجبور به مهاجرت یا انزوا در شهر شده اند و مشهد به عنوان کلان شهری در خطه خراسان با تمامی پتانسیل های موجود که باید پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی هنرمندان این منطقه باشد فاقد مکانی مشخص ومناسب جهت حضور و بیان اهداف فرهنگی – هنری در راستای هویت بخشی به جامعه است. تا آنجایی که همواره هنرمندان خراسانی به خصوص در مناطق محروم جهت برگزاری گردهمایی و یا نمایش آثار خود دچار مشکلات فراوان می شوند و همواره از کمبود فضاهای آموزشی و پژوهشی در زمینه هنر رنج می برند پرسشی که مطرح می گردد این است که میعادگاه هنرمندان خراسان در شهر مشهد چگونه فضایی است و یا چگونه فضایی می تواند باشد ؟
چرا با وجود چند فرهنگسرا و مراکز ارائه آثار هنری مثل گالری های تجارتی و گالری های هنری –فرهنگی در مشهد و سایر شهر ها کمبود فضای فرهنگی – هنری همچون خانه هنرمندان احساس می شود ؟ در بررسی کیفی فضاها و با توجه به کمبود کمی می توان اینگونه پاسخ داد که نبود یک خانه به مفهوم مستتر و آشکار خود برای یک هنرمند که در آن به ملاقات با مخاطب و علاقه مندان بپردازد و فضایی را که در آن حس مکانی و تعلق پذیری را تجربه کند ؛ نیازهنرمند است و بداند که این مکان برای او و تجربه های او طراحی و احداث شده است. نبودن خانه هنرمندان باعث گردیده است اجتماعات هنری شهرها در محافل غیر رسمی تشکیل شود که خود باعث کم اثر شدن این محافل و یا حداقل نافذ نبودن آنها گردیده است و هنرمندی که نقش خطیری در ایجاد آرامش روانی جامعه با خلق هنری خود بازی می کند حال چگونه می توان انتظار داشت که بدون فضای مناسب برای ارائه اثر و ارتباط  با جامعه به انجام رسالت هنریش بپردازد.


فهرست مطالب

عنوان   صفحه
مقدمه
پروپوزال و روش تحقیق
I     روش تحقیق
 اهداف راهبردی    
ضرورت طرح
طرح مسئله
بخش اول : مطالعات پایه
گفتار اول: فرهنگ
1-1- تعاریف فرهنگ     1
1-1-1- واژه فرهنگ     1
1-1-2- تعریف فرهنگ     1
1-1-4- ویژگی های فرهنگی     2
1-2- ویژگی فرهنگی جوامع     3
1-2-3- ریشه‌های بستگی فرهنگی     4
1-3- رابطه مدرنیته و فردگرایی     6
1-4- چگونگی فرهنگی شدن یک جامعه     9
1-5- تأخر فرهنگی (پس افتادگی)    10
گفتار دوم: هنر و هنرمند
1-6-هنر    12
1-6-1- فلسفه هنر – چیستی هنر    12
1-6-3- کاربرد هنر    13
1-6-5- هنر و اجتماع    14
1-7- رابطه هنر و هنرمند    17
1-7-2-تاریخ اجتماعی    18
1-7-3- جامعه شناسی پیمایشی    21
1-8-نتایج تحقیقات پیمایشی    23
1-8-4- رفتار های فرهنگی    24
1-8-5- هنر و علوم اجتماعی    25
1-8-6- هنر همچون بخشی از فرهنگ    26
1-8-7- نهاد های اجتماعی    27
1-9- زمینه اجتماعی اثر هنری    28
1-9-2-زمینه اجتماعی هنر از نظر مارکس و انگلس    29
1-9-3- زمینه اجتماعی هنر از نظر لوکاچ    30
1-9-4- بیانگری هنر از نظر کروچه و کالینگوود    31
1-10- مرزهای هنر    33
1-11- سرچشمه های هنر مردمی    33
1-11-2- هنر مردم ، توده ها و تحصیل کردگان    35
1-11-3- هنر قومي، هنر دهقاني، هنر ولايتي    38
1-12- هنرو مردم    41
1-13- ترویج هنر    44
1-13-1- جامعه های هنری    44
1-14-1- هنر و هنرمند    47
4-2- هنرمند و جامعه    49
1-15- انواع هنر    50
1-16- انواع مراکز ارائه آثار هنری    52
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
2-1- خانه هنرمندان    54
2-1-1- اهداف خانه هنرمندان    54
2-1-2- تاریخچه خانه هنرمندان    55
2-1-3- اهداف خانه هنرمندان در ایران    55
2-1-4- فعالیت خانه هنرمندان در ایران    56
2-1-5- جایگاه خانه هنرمندان    58
2-2- هنرمندان    58
2-2-1- هنرمندان و جامعه هنری    58
2-2-3-  شناخت هنرمندان    61
2-2-3-1- تعاریف سه گانه هنرمند    62
2-2-4-  جایگاه اجتماعی هنرمند    65
2-3-  عرضه و فروش آثار هنری    67
2-3-1-  تکیه بر خود    69
2-3-2-  نظام حمایتی    69
2-3-3-  فروش عمومی    70
2-3-4- فروشندگان و واسطه ها    70
2-3-5- گردانندگان    71
2-4- شهر به عنوان یک محیط فرهنگی    71
2-4-1- فرهنگ معماری،معماری فرهنگی    72
2-5- خلاقیت و جایگاه خلاقیت در ایجاد اثر هنری    74
2-5-1- خلاقیت در معماری    76
2-5-2- راهکارهای افزایش توان خلاقه    77
2-6- ماندگاری وتاثیر نمادگرایی در جهت ماندگاری اثر    77
2-6-2- سطوح ماندگاری    78
2-6-2-2-1- استحکام    80
2-6-2-2-2- انعطاف    81
2-6-3- ارتباط بلافصل یا امتزاج    82
2-6-3-2- گفتگو و رابطه متعادل دو طرفه    84
2-6-4- معماری نمادین    86
2-7- یافته های بخش مطالعات تکمیلی    88
بخش سوم
مطالعات تطبیقی
3-1- برسی نمونه های موردی خارجی    91
3-1-1-  مرکز ملي هنر و فرهنگ ژرژپمپيدو    91
3-1-1-1- تاريخچه مركز ژرژپمپيدو    92
3-1-1-3- اهداف و وظايف مركز ژرژپمپيدو    93
3-1-1-4- بخش هاي مختلف مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو و سازمان هاي وابسته    97
3- 1-1-5-  موزه ملي هنرهاي معاصر و مركز آفرينش صنعتي (Mnam- Cci )    97
3-1-1-6- بخش توسعه فرهنگي (DDC) Departement du Developpement Culturel    100
3-1-1-7-  توليدات مركز توسعه فرهنگي    101
3-1-1-8- فعاليت هاي مركز توسعه هنري    102
3-1-1-9- سازمانهاي وابسته به مركز ژرژ پمپيدو    103
3-1-2- مرکز فرهنگی در سن سباستین (san sebastian)    105
3-1-3- بنیاد فرهنگی گتی – کالیفرنیا آمریکا    106
3 -2-  بررسی نمونه های موردی داخلی    109
3-2-1- مجتمع فرهنگي فرشچيان    109
3-2-2- مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع)    114
3-2-3- فرهنگسرای  خاوران    116
3-2-4- خانه هنرمندان ایران    125
3-2-4-2- نقد فضا    128
3-3- نتایج    135
بخش چهارم
گفتار اول: مطالعات زمینه
4-1- شناخت مشهد    137
4-1-2- پیدایش مشهد    138
4-1-3- محله های قدیم مشهد    144
4-1-4- خیابانهای قدیم مشهد    150
4-1-5- شناخت استخوان بندی شهرمشهد    156
4-1-5-1- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری    156    
4-2- موقعیت منطقه ای مشهد    159
4-2-1- موقعیت جغرافیای مشهد    159
4-2-2- زمین شناسی    160
4-2-3- توپوگرافي    161
4-2-4- لرزه خيزي    162
4-3- وضعیت زیست محیطی شهر مشهد    163
4-3-1- آب و هوا    163
4-5- بررسی عوامل طبیعی موثر بر طرح    164
4-5-1- محیط زیست    164
4-5-2- اقلیم    164
4-5-3- دماي هوا    164
4-5-4- وزش باد    165
4-5-5- موقعیت خورشید    166
4-5-6- رطوبت    167
4-5-7- بارندگی    167
4-7- هماهنگ سازي مسكن با اقليم    168
4-7-1- جدول بيوكليماتيك ساختماني    168
4-7-2- جدول بيوكليماتيك انساني شهرمشهد    169
4-7-3- جهت بهينه استقرار ساختمان    172
4-8- وضعیت اقتصادی شهر مشهد    172
4-9- وضعيت اقتصادي شهر مشهد در سال 1365    175
4-10- وضعيت فرهنگی    177
4-10-2- هویت فرهنگی شهرمشهد    181
4-11- جمعیت مشهد    183
4-12- شناسايي الگو هاي رفتاري گروه هاي جمعيتي ساكن و متحرك    185
گفتار دوم  :
مکان یابی
4-13- مکان یابی و سایت آنالیز    189
4-13-1- معیارهای مکان یابی مجموعه هنری (خانه هنرمندان خراسان)    191
4-13-2- معیار های انتخاب سایت    191
14-3-2-1- آلترناتیوهای سایت    193
4-13-2-2- بررسی عوامل موثر در مکان یابی سایت    195
4-13-3- مطالعات سایت    196
4-13-3-1- دلایل انتخاب ابتدای خیابان پاسداران ( زمین مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد ). 96
4-13-4- مکان یابی سایت    199
4-13-4-1- اصول مكان يابي    199
4-13-4-2- توضيح زمين منطقه(سايت منتخب)    199
4-13-5- بررسي منطقه اي پروژه نسبت به شهر مشهد    200
4-13-5-2- وضعيت فيزيكي زمين سايت    201
4-13-5-3- بررسي همجواريهاي زمين پروژه    202
4-13-5-4- عناصر شاخس شهر در ارتباط با محدوده سایت    202
4-13-5-5- کاربری های اطراف سایت    204
4-13-5-6- دسترسی های اطراف سایت    205
4-13-5-7- کاربریهای شاخص اطراف سایت    206
4-13-5-8- مراکز هنری در نزدیکی سایت    210
گفتار سوم  :
سایت آنالیز
4-14- سایت آنالیز    213
4-14-1- اقلیم    213
4-14-2- شریان و عناصر شاخص    214
4-14-3- دسترسی ها    214
4-14-4- صوت    215
4-14-5- نیروهای سایت    215
4-14-6- دانه بندی    216
4-14-7- هندسه بافت اطراف    217
4-14-8- قابلیت سنجی اراضی    218
بخش پنجم :
شناخت و ارتباط فضاها،برنامه فیزیکی،استاندارد ها
5-1- کتابخانه تخصصی هنر    219
5-2-  سالن اجتماعات چند منظوره    221
5-3- نمایشگاه (گالری های هنر)    232
5-4- فضاهای جنبی    235
5-5- بانک اطلاع رسانی    236
5-6- مرکز ارتباطات هنری    239
5-7-  بخش آموزشهای تخصصی    241
5-8- بخش پژوهش هنری    243
5-9- دیاگرام ارتباط فضاهای خانه هنرمندان    245
5-10- استاندارد ها    248
5-11- تجزیه وتحلیل ارتباط فضاها    274
5-11- برنامه فیزیکی    290
بخش ششم :
مبانی و طراحی معماری
6-1- مبانی نظری فلسفی    297
6-2- مبانی نظری عام    298
6-3- مبانی نظری خاص    299
6-4- کانسپت    300
6-5- مدارک طراحی معماری
6-6- منابع


خانه هنرمندان

خانه هنرمندان مکان فرهنگی است برای فعالیت تخصصی در زمینه هنر . خانه هنرمندان فضایی جهت برآوردن نیازهای فرهنگی و هنری جامعه شهری است که می تواند نیاز هنرمندان و دیگر اقشار جامعه را برآورده سازد. در واقع خانه هنرمندان مجموعه ایی فرهنگی است که علاوه بر ساماندهی فعالیت های فرهنگی هنری به مسئله آموزش و ارتقا فرهنگ جامعه نیز توجه دارد.

اهداف خانه هنرمندان

با توجه به تعریف خانه هنرمندان و با توجه به فرایافته های بخشی مطالعات میتوان اهداف زیر را برای خانه هنرمندان در نظر گرفت :
اهداف پژوهشی
اهداف اطلاع رسانی تخصصی
اهداف آموزش های تخصصی

چگونگی فرهنگی شدن یک جامعه

فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است . دوم بصورت تلاقی دو فرهنگ که بطرق مختلف ممکن است صورت گیرد . فرهنگ در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر می‌آموزیم و تقریباً اعمال انسان مستقیم و یا غیر مستقیم از فرهنگ ناشی می‌شود و تحت نفوذ آن است . برای روشن شدن مطلب یکی از اعمال انسان را مثال می زنیم : غذا خوردن نیازی بدنی و بیولوژیک است , برای زنده ماندن باید تغذیه کرد ولی وقتی سئوال می‌شود چه باید خورد ؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت باید خورد , نفوذ فرهنگ در اعمال انسانی نمودار می‌گردد. برآوردن نیازهای غریزی در انسان با مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده همراه است و این رفتارها را فرهنگ هر جامعه ای شکل می‌دهد . در مورد برآوردن نیاز تغذیه در جوامع مختلف اشکال گوناگونی دیده می‌شود و محدودیت ها، مقررات، قواعد و رسومی هست که افراد هر جامعه را تحت نفوذ می‌گیرند که مثلاً چه باید خورد و از خوردن چه چیز باید پرهیز کرد. فرهنگ بین افراد مشترک است. هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه است و دیگران را از آن بهره‌ای نیست . این گونه خصوصیات جزو فرهنگ بشمار نمی‌رود مگر آنکه بوسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و بصورت رسوم و عادات گروهی در آید و دیگران در انجام آن شرکت کنند. از طرف دیگر فرهنگ گرد آورده جمع است ,ذخیره دانش انسانی از طریق نسلهای متمادی فراهم شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. و بهمین دلیل غالباً هر اختراعی بر اساس زمینه عینی گذشته که حاصل کوششهای جمعی انسان است متکی می‌باشد.

زیبایی شناسی جامعه شناختی

این جا شاهد یک جابه جایی سرنوشت ساز جامعه شناسی هنر هستیم ، به جای تفسیرهای سنتی معنوی یا زیبایی شناختی ( دین گرایانه ، ذوق و سلیقه ) پدیده هنری با علت های خارجی نسبت به هنر تبیین شده است ، که هم «مشروعیت» شان کمتر است و هم ارزش معنوی شان ، چون با منافع مادی یا دنیوی ( به رخ کشیدن قدرت ) تعیین شده اند استقلال زدایی و آرمان زدایی دو لحظه سرنوشت ساز جامعه شناسی هنر هستند که متکی به یک نقد کم و بیش صریح سنت زیبایی شناختی ، مترادف نخبه گرایی ، فردا گرایی و روح باوری است . ایده تبیین هنر بیرون از حوزه زیبایی شناسی ریشه در فلسفه دارد.  علیت های خارجی که جامعه شناسی هنر عنوان می کند می تواند از سامانه های مختلف باشد .

تاریخچه خانه هنرمندان

ضعف های موجود در مراکز هنری و تجاری شدن این فضاها و کاهش ارزش های فرهنگی در جوامع مختلف سبب شد در کشور های مختلف مراکز فرهنگی بزرگ با رویکرد هویت بخشی به فضاهای هنری – فرهنگی و جذب توریسم احداث شود مانند مرکز فرهنگی گتی سنتر در کالیفرنیا آمریکا ، مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس و … و همچنین در ایران نیز با حمایت شهرداری تهران در سال1378و تامین بودجه خانه هنرمندان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت‌های هنری و همچنین بسط و گسترش شعب و نمایندگی هایی در داخل و خارج کشور ایجاد گردید.

اهداف فعالیت خانه هنرمندان در ایران

بنیان گذاران خانه هنرمندان بدین گونه تحلیل می کنند که : روشنفکران دوره قاجار ، سیویلیزاسیون را طریق به خدمت گرفتن سه عنصر جوامع مدنی یعنی مدرسه ، تئاتر دست یافتنی می پنداشتند اما این سه عنصر ضروری بدون وجود نیروی انسانی ، تاسیسات و بدوجه بی معنا و مفهومند . با این اوصاف جامعه مدنی نیازمند تشکیلات است و تشکیلات حامی هنرمندان ،میباید تقویت شود.بر اساس این پارادایم اهداف خانه هنرمندان مندرج در اساس نامه تشکیل خانه هنرمندان عبارتست از :
*تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی و ایجاد جاذبه و خلق آثار هنری برتر در عرصه های مختلف هنر
*ایجاد تعامل، تفاهم و همبستگی میان مؤسسات هنری در سطح ملی به منظور رشد، اعتلا، نوآوری و افزایش غنای فرهنگی و هنری کشور
*برقراری ارتباط مستمر با هنرمندان و جلب مشارکت فعالانه اعضا و هنرمندان کشور به منظور بررسی مسایل و یافتن راه کارهای مناسب در جهت حل مشکلات فعالتهای هنری
*تلاش به منظور برقراری ارتباط میان هنرمندان با مسئوولین هنری و اجرایی کشور
*کوشش در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش هنری مخاطبان
*ارایه نظرات، پیشنهادها و مشاوره های لازم به مراجع دولتی و خصوصی
*برقراری ارتباط با نهادها و مؤسسات فرهنگی هنری در سطح بین المللی به منظور تبادل تجارب و معرفی آثار و قابلیتهای هنری کشور به سایر فرهنگها و تمدنها
*حمایت فرهنگی،مادی و معنوی از مؤسسات مختلف هنری کشور و هنرمندان تحت پوشش

جایگاه اجتماعی هنرمند

عنصر اساساً نوين در درك رنسانس از هنر، كشف مفهوم نبوغ و اين انديشه است كه اثر هنري آفرينش شخصيتي خودمختار است كه از سنت، نظريه و قواعد تعالي مي‌جويد؛ و حتي خود اثر هنري غني‌تر و عميق‌تر از هر كار [متعارف] است و نمي‌توان آن را، چنان‌كه بايد، در هيچ قالب عيني [ديگر] بيان كرد. اين انديشه در قرون وسطا بيگانه بود، دوراني كه براي نوآوري و خودجوشي معنوي ارزش مستقلي قائل نبود، تقليد از استادان را توصيه مي‌كرد و سرقت ادبي را مجاز مي‌شمرد؛ در حد اعلاي خود، از آفرينش و نوآوري دركي سطحي داشت، و رقابت معنوي در آن دوران به هيچ معنايي انديشة غالب نبود. انديشة نبوغ به منزلة موهبتي الهي همچون نيرويي خلاق، فطري و يكسر فردي، آموزة قانون شخصي و استثنايي كه شخص نابغه نه تنها مجاز بلكه مكلف به پيروي از آن است، توجيه تفرّد و خودرأيي هنرمند نابغه … تمامي اين جريان فكري ابتدا در جامعة رنسانس سربر مي‌كشد، جامعه‌اي كه به علت سرشت پوياي خود و آكنده بودنش از انديشة رقابت، در قياس با فرهنگ مرجعيت‌گراي قرون وسطا، فرصت‌هاي بهتري را در اختيار فرد قرار مي‌دهد؛ و بر اثر نياز روزافزون صاحبان قدرت به شهرت و بزرگ‌نمايي، تقاضايي را در بازار هنر برمي‌انگيزد كه عرضة گذشته قادر به پاسخگويي‌اش نبوده‌است. ولي همان‌گونه كه پيشينه انديشة نوين رقابت به اعماق قرون وسطا باز مي‌گردد، اين تصور قرون وسطايي از هنر كه عوامل عيني و فراشخصي را تعيين‌كنندة ماهيت آن مي‌داند تا مدت‌ها بعد تأثيرات خود را حفظ مي‌كند، و برداشت ذهن‌گرايانه از فعاليت هنري، حتي بعد از پايان قرون وسطا، با كندي بسيار پيش مي‌رود. بنابراين تصور فردگرايانه از رنسانس از دو جهت نيازمند تصحيح است. با اين همه، اگر هم بپذيريم كه شخصيت هاي نيرومندي قبلاً در قرون وسطا مي‌زيسته‌اند، ولي به طور فردي انديشيدن و عمل كردن يك چيز است، و آگاه بودن از فرديت خويش و تأييد و تحكيم آگاهانة آن چيزي ديگر. تا زماني كه آگاهي فردي متأملانه جاي بازتاب‌هاي فردي صرف را نگيرد نمي‌توان از فردگرايي به مفهوم مدرن آن سخن گفت. خودآگاهي از فرديت تا پيش از رنسانس آغاز نمي‌شود، ولي خودرنسانس هم با اين خودآگاهي آغاز نمي‌گردد. مدت‌ها پيش از آنكه كسي به اين نكته پي ببرد كه هنر ديگر نه بر «چه» عيني بلكه بر «چگونه» ذهني مبتني است، بيان شخصي در هنر امري مطلوب و ممدوح بود. ديرزماني بعد از آنكه اين امر به صورت يك اعتراف شخصي درآمد، بودند كساني كه همچنان از حقيقت عيني در هنر سخن مي‌گفتند، هرچند دقيقاً همان بيان‌گري شخصي در هنر بود كه اقبال عمومي به هنر را برانگيخت.

خلاقیت در معماری

آنتونی سی. آنتونیادس در کتاب بوطیقای معماری در بخشی مجزا راهبردهای محسوس به سوی خلاقیت در معماری را بیان می دارد.که در ذیل به شرح مختصر آن خواهیم پرداخت.
-مطالعه تاریخ و خلاقیت:درفرآیند خلاقیت قوه تصور،ذهن را تحریک و تغذیه می کند.ذهن فرد خلاق از طریق فرآینده خارق العاده ویرایش،تمامی اطلاعات مربوط و تمامیتصاویر ذخیره شده از مطالعه تاریخ را گزینش وآنها را به عنوان مجموعه های مرتب شده ترکیبات بصری،تصویری یا مفهومی تدوین می کند.
-هندسه و خلاقیت:معماران در زمره سر سپردگان و کاربران عملی هندسه بوده اند.آنها در هندسه اقلیدسی سیستمی کامل از اصول و حقایق را دریافتند که بر مبنای آن توانستند تصمیم گیری های عملی و نهایتا ساختن بنا ها را ممکن سازند.
-کابرد مصالح و خلاقیت:شکافی میان موضوعات مختلف طراحی از قبیل تئوری وجنبه های کلان فضااز یک سو،وفن آوری ساختمان از سویی دیگر،وجود دارد.ذهن خلاق می تواند روش خلاقه استفاده از مصالح را در جهت خلق اثری ماندگار بیابد.
-نقش طبیعت در خلاقیت معماری:طبیعت همیشه در همه جا حاضر و طبقه بندی ناپذیر،و به فرم ونیز در مصالح آشکار است.می تواند تأکید این بر جنبه های محسوس و آموزه های تقلیدی طبیعت باشد ونیاز به اسکیس کشیدن از طبیعت،عادت به تجربه های محیط طبیعی متنوع و تمرین های طراحی مبتنی بر طبیعت از آن جمله هستند.

مرور