پایاننامه کارشناسی ارشد عمران مدلسازی عددی تیرعمیق بتن مسلح بازشو

9 18 همه
مكان گيرنده
100 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

فهرست مطالب