پایان نامه عمران

9 18 همه
 • عمران آب

  عمران آب (3)

 • عمران خاک و پی

  عمران خاک و پی (5)

 • عمران زلزله

  عمران زلزله (6)

 • عمران سازه

  عمران سازه (14)

 • عمران سازه های دریائی

  عمران سازه های دریائی (3)

 • آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله
  250 هزار تومان 130 هزار تومان
  افزودن به سبد خرید

  آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله

  با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده


  فهرست مطالب