خرید پایان نامه ارشد

9 18 همه
مكان گيرنده
120 هزار تومان 65 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

فهرست مطالب

مكان گيرنده
120 هزار تومان 60 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پایان نامه روانشناسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

فهرست مطالب

مكان گيرنده
120 هزار تومان 65 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

اثربخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا

فهرست مطالب

مكان گيرنده
70 هزار تومان 45 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

فهرست مطالب

مكان گيرنده
90 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی

فهرست مطالب