خرید پایان نامه ارشد

9 18 همه
Placeholder
۱۲۰ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه»

فهرست مطالب

Placeholder
۱۲۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پایان نامه روانشناسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

فهرست مطالب

Placeholder
۱۲۰ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

اثربخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا

فهرست مطالب

Placeholder
۷۰ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

فهرست مطالب

Placeholder
۹۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی

فهرست مطالب