خرید پایان نامه ارشد

9 18 همه
آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله
250 هزار تومان 130 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله

با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده


فهرست مطالب