دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

جهت خرید و دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی MBA با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی MBA

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی


لیست پایان نامه های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت MBA، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو (achieve)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه مقایسه کارایی کانالهای مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با کاربرد تحلیلی پوششی داده ها (DEA)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها (DEA)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری با استفاده از مدل SWOT

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بیمه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه‌های عمر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مالی ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی درکارکنان بیمارستان با تأکید بر تعارضات بین فردی

پایان نامه کارشناسی ارشد بازرگانی بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان در شرکت مخابرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبکهای مختلف یادگیری کلب در دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC” بر سنجش عملکرد بانک ملت

پایان نامه- کارشناسی ارشد سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران MBA

پایان نامه- کارشناسی ارشد بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی MBA

پایان نامه کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل تاثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی بکارگیری F-PROMETHEEجهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیرت دولتی گرایش منابع انسانی تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا در بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک رابطه یادگیری محوری با ارزش مشتری در بانک

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران با استفاده از تئوری ارزش حدی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک صنعتی

پایان نامه کارشناسی ارشد استراتژیک بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی های آن در شرکت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک بررسی تاثیر نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره وری سازمانی در شرکت سهامی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی در پروژه های عمرانی شهر تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف فروشگاههای زنجیره ای

پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی «بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران

پایان نامه د وره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری

پایان‏نامه‌ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوا

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظرگرفتن اثر تعدیلگر سرمایه های اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان ها

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بررسی رابطه هوش فرهنگی باتعهدسازمانی معلمان ابتدایی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل بررسی تأثیر هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهای ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل راهکارهای جذب سرمایه گذاریهای خارجی و موانع آن در توسعه صنعتی از دید سرمایه گذاران و کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابیارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی

پایان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند صنعت آسانسور

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی تعیین عوامل موثر بر بازاریابی رابطه مند در شرکت‌های تولیدیِ صنعتی شهر تهران به منظور ارائه الگویی مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی

پایان‎نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با کارایی خدمات ارائه شده

پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد بازرگانی داخلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری و ارائه راهکارهای کاهش آن در بانک صادرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازرگانی داخلی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانکها

پایان نامه کارشناسی ارشد بازرگانی داخلی رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل

پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیمه تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر از کارافتادگی و فوت ناشی از کار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران