دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (دنباله)

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی در سالهای ۹۰ تا ۹۴ با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی


موضوعات آماده پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی


پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر سال ۹۳


پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی سال ۹۴


پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان سال ۹۳


پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان سال ۹۳


پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم سال ۹۳


تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه فزون کنشی سال ۹۳


تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم سال ۹۱


تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان سال ۹۳


تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان سال ۹۱


تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه سال ۹۴


تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی و تاب آوری سال ۹۳


تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان سال ۹۳


تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان


تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار


تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن سال ۹۰


رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی


رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی سال ۹۳


رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی سال ۹۳


رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه سال ۹۲


رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سال ۹۲


رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل سال ۹۳


رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر


رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان


رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی


رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری سال ۹۳


رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سال ۹۲


رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت سال ۹۲


رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش سال ۹۳


رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی سال ۹۳


رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش آموزان دبیرستانی سال ۹۳


رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان(گروه یاور) و بهبود نایافتگان (گروه در حال بهبود) اعتیاد در مرکز سال TC به کمک آزمون TCI


رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر


رابطه سبکهای دلبستگی و سبکهای هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان سال ۹۳


رابطه عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سال ۹۲


رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان سال ۹۲


رابطه ناگویی هیجانی و درونبرون گرایی با رضایت زناشویی


رابطه ویژگیهای شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان سال ۹۳


رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی سال ۹۳


رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سال ۹۲


رابطه ی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با خوش بینی سال ۹۳


رابطه ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آنها-مورد مطالعه والدین پایه دوم (هشتم) دوره اول مقطع متوسطه ی سال ۹۳


رابطه ی شیوههای فرزندپروری و ویژگیهای شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی سال ۹۲


رابطه ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی سال ۹۳


مطالعه ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کل عنوان خبر سال


مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر سال ۹۳


مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی سال ۹۲


مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی


مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال ۹۳


مقایسه حافظه کوتاه مدت، دقت و تمرکز حواس کودکان ۱۰ و ۱۱ ساله موسیقی آموخته و نیاموخته سال ۹۰


مقایسه حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله ای، و سلامت روانی معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون سال ۹۰


مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری در دو گروه افراد نابینا و عادی


مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار سال ۹۴


مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی سال ۹۳


مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا سال ۹۳


مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی ۵ تا ۱۲ سال ۹۳


مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی سال ۹۲


مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار سال ۹۱


مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران سال ۹۲


مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج سال ۹۱


مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی سال ۹۳


مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار سال ۹۳


مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران


مقایسه ابعاد کمالگرایی، سیستمهای مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی سال ۹۲


مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار ۵ تا ۱۲ سال ۹۳


نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول سال ۹۳


نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.


نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی سال ۹۲


نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی سال ۹۳