دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی با ایمیل زیر در ارتباط باشید در صورت انتخاب هر یک از موضوعات زیر، درخواست فهرست و چکیده را به ایمیل ما ارسال و در صورت تایید جهت دریافت فایل اقدام فرمایید

sellthesis@gmail.com


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی


لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی


رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده


طراحی آکادمی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای


«تاثیر ورزش های بومی و محلی بر توسعه گردشگری شهرستان چابهار»


اثر ۳ و ۶ هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین


اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو


اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص های بدنی و رکورد ۱۰۰ متر آزاد دختران شناگر ۱۰ تا ۱۴ سال


اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم های کبدی در رت های نر سالم


اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزایبیماری شریان کرونری در بیمارانمولتیپل اسکلروز (MS) متوسط


اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس


اثر حضور تماشاچی بر روی کارایی تیمی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران


اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقلوابسته به زمینه در اجرا، یادداری و انتقال پرتاب دارت


اثر سه شیوه گرم کردن بر عوامل آمادگی جسمانی فوتبالیست های مبتدی


اثر شدت تمرین بر سطوح برخی آدیپوسایتوکاین و مارکرهای استخوانی در دختران جوان چاق


اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی  در حرکت برشی


اثر مصرف ده روزه ی زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری دختران دبیرستانی


اثر مکمل بهار نارنج بر دفاع آنتی اکسیدانی پس از تغییرات بار تمرین در مردان واترپولوئیست


اثر مکمل بهارنارنج بر فعالیت آنزیم های ALT، ALP، AST  سرم پس از تغییرات بار تمرین در مردان واترپلوئیست


اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا


اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی دانش آموزان دختر غیرورزشکار دارای اضافه وزن ۱۲ تا ۱۴ ساله


اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران


ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب


ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز


ارتباط بین سرمایه اجتماعی با  رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس


ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان


ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران


ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل SWOT


ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران


ارتباط کمال گرایی خودمدار و جامعه مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان


ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران ۱۰ تا ۱۴ سال شهرستان اسلام آباد غرب


استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی


استعدادیابی فوتبالیست های جوان نخبه برمبنای اثرات ویژگی های روان شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی


بررسی تاثیر کارایی تمرینات منتخب شمشیربازی بر نیمرخ وضعیت خلقی و خطر پذیری شمشیربازان


آثار برنامه تمرینی الاستیک  مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان


آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی، بی هوازی، چابکی


آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر


آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال


بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال


بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق


بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران


بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با چاقی و وضعیت تغذیه در معلمان زن ابتدایی و متوسطه شهرستان آستانه اشرفیه


بررسی ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک با برخی از عوامل آمادگی حرکتی والیبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان


بررسی ارتباط بین عوامل انسانی و سازمانی با به کارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی


بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان


بررسی اولویت‌ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش در بازنشستگان آموزش و پرورش


بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته


بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی


بررسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان تربیت بدنی استان کرمان


بررسی تاثیر ۱۶ جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان


بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و  بدون مصرف مکملQ10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال


بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال ساری


بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی برپاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیرورزشکار


بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه


بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی


بررسی تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو


بررسی جامعه شناختی بهره‏وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان


بررسی رابطه ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی با قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان


بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران


بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان


بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال


بررسی سطح دانش مربیان فوتبال استان گیلان حاضر در رده های مختلف و روش های آماده سازی اعلام شده آنان در فوتبالیست ها


بررسی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر (۱۵-۱۳سال) منطقه صومای برادوست ارومیه و مقایسه آن با نورم استانی و ملی


بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و  ماهواره ای


بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش


بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی


بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال


بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در  تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان


بررسی و تاثیر تمرینات ورزشی جهت کاهش ودرمان درد کمر


مقایسه اثربخشی مسابقات علمی تخصصی از دیدگاه معلمان ورزش فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مقاطع آموزش و پرورش


مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان


مقایسه دو روش تمرین کششی ایستا و  PNF بر روی دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضلات همسترینگ پسران ۱۲-۱۰ سال غیر ورزشکار


پایان نامه تربیت بدنی بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان


بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، گرایش ،انگیره وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی


پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی


تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر ۳۰ تا ۱۸ سال


تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی


تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران ۱۷- ۱۵ ساله


تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست‌های مختلف بازی


پایان نامه تربیت بدنی تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان


پایان نامه تربیت بدنی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان


پایان نامه تربیت بدنی تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی در عملکرد قلب کارگران


تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی


تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی


تأثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران ۷ تا ۸ سال دارای اختلال هماهنگی رشدی


تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیرورزشکار دوره ی متوسطه


تأثیر دو شیوه تمرینی استقامتی و مقاومتی بر پاسخ سطوح نسفاتین-۱ و مقاومت به انسولین به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان چاق


تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیادبر شاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار


تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین۶ و اینترلوکین۱۰ سرم در مردان جوان فعال


تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران


تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا


تاثیر مصرف کوتاه مد ت مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرین تخصصی والیبال بر توان هوازی و بی هوازی والیبالیست های باشگاهی ارومیه


تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین و بتا آلانین بر ویژگی های مکانیکی عضلات زانو در سرعت های ۶۰ و ۱۸۰ درجه بر ثانیه


تاثیر و مقایسه هشت هفته تمرین هرمی، متغیر و موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پاورلیفتینگ


تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر عوامل آمادگی جسمانی و ارتباط این عوامل با عزت نفس در دانشجویان دختر غیر فعال


تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی و استقامتی


تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط بر ترکیب بدن، توان هوازی و شاخص های قلبی-عروقی نوجوانان دارای اضافه وزن


تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر ناهنجاریهای اسکلتی وعملکرد هوازی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه


تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید


تاثیرشدت های مختلف فعالیت هوازی در شرایط نورموکسی و هیپوکسی بر اینترلوکین۶ و ۱۰ در مردان جوان فعال


تاثیر تمرین مقاومتی به همراه مکمل ویتامین۹۲ D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک IGF-1 و کارکرد عضلانی زنان یائسه


تاثیر سه شیوه تمرینی در آب، خشکی و الکتروتراپی بر قدرت و سرعت راه رفتن زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو


تاثیر شدت تمرین مقاومتی روی نشانگران آنزیمی و غیر آنزیمی عملکرد کبد در مردان چاق


پایان نامه تربیت بدنی تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن


تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نوجوان


تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامترهای بیومکانیکی زنان ۳۰ تا ۴۰ سال


تأثیر یک دوره تمرین هشت هفته‌ای قدرتی، استقامتی و تعادلی در آب، خشکی و ترکیبی بر تعادل ایستا، نیمه‌پویا و پویای مردان سالمند


تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران


تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل SWOT


تصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری gate شده به روش SPECT از قلب


تعیین آثارتمرین هوازی بر حداکثر اکسیژن مصرفی و تر کیب بدنی پسران نوجوان ورزشکار


تعیین پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمایی به یک جلسه فعالیت صبحگاهی و عصرگاهی در زنان جوان سالم


تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال دبستانی


تعیین موانع مشارکت زنان سالمند شهر یزد در فعالیتهای ورزشی


تعیین نقش پیش بین مکانیزم های دفاعی و نارسایی هیجانی در عملکرد ورزشی ورزشکاران


تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان


رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق ۱۰سال


رابطه بین سبک رهبری مدیران و محیط تدریس معلمان تربیت بدنی


رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران


رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان


رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی


رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان


رابطه بین سازمان یادگیرنده و آمادگی سازمانی برای تغییر درکارشناسان وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی ایران


رابطه توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان


رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی


رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال


رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده


رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم ۲D 4D دست با نیمرخ ویژگی های پیکرسنجی، فیزیولوژیکی و زیست حرکتی بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه


رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان


رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز ۱۴ تا ۱۷ سال


رابطه ی فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان


رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه


شناسایی نوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در هندبالیست های نیمه حرفه ای ۱۷ تا ۲۰ سال با تأکید بر پست بازی


طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی بانوان


طراحی، اعتبار و پایایی سنجی آزمون ارزیابی ارگونومیکی برای مهارت  های ورزشی شنا و دوومیدانی


عنوان ارزیابی شرایط جغرافیایی و امکانات موجود توسعه قایقرانی از منظر متخصصان باتاکید برگردشگری


مقایسه ۸ هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس


مقایسه اثر سه نوع موسیقی (زورخا نه ای، ملایم و تند) بر برخی نتایج آزمونهای آمادگی جسمانی


مقایسه اثر عصاره گیاه تریبولوس ایرانی با مکمل حاوی تریبولوس بر میزان آنزیمهای کبدی سرم افراد مبتدی تحت شش هفته فعالیت ورزشی


مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و قدرتی بر شاخص های قند خون و نیمرخ لیپیدهای پلاسمای خون مردان دیابتی نوع ۲


مقایسه احتمال خطر ده ساله بیماری عروق کرونر قلب در مردان فعال و غیرفعال ۴۰ تا ۵۰ سال


مقایسه آثار تمرینات منتخب یوگا و ماساژ بر میزان دردو دامنه حرکتی


مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال


مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال


مقایسه تاثیرانجام مداوم ومنظم دو نوع ورزش شنا و بدمینتون برسیستم تنفسی دختران ورزشکار ۱۰ تا ۱۵ سال


مقایسه تمرینات ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال


مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی


مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی


مقایسه شاخص های اصلی آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و وضعیت قامتی، اسکلتی- عضلانی


مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس


مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان


مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار از دیدگاه علاقمندان به لیگ های فوتبال و کشتی در شهر تهران با روش AHP


مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان


مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و ناهنجاری های اسکلتی شایع پسران


مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا


مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و یوگا بر آمادگی جسمانی و برخی عوامل فیزیولوژیک زنان غیر ورزشکار


مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP  در محیط GIS


میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار


نحوه گذران اوقات فراغت دو و میدانی کاران حاضر در اردو های تیم ملی در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب


نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی


بررسی تاثیر ترکیب تمرین هوازی و آربوتین بر شاخص های گلایسمیک در رتهای دیابتی شده