دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی با ایمیل زیر در ارتباط باشید و یا روی لینک خرید آن کلیک بفرمایید

sellthesis@gmail.com


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی


لیست پایان نامه های کارشناسی اشد علوم تربیتی


پایان نامه علوم تربیتی اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ابتدایی

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

پایان نامه برنامه ریزی آموزشی ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس اسناد بالا دستی

ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

ارزیابی اثربخشـی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت تقـریرنویـسان قوه‌قضـائیه در شهر تهران

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

بررسی میزان بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی

بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان اول و دوم دبیرستان

بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی

بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه معلمان ابتدایی

بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش

بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی

بررسی تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

بررسی تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظریه‌های مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره) و مصباح یزدی و لیبرال دموکراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری

بررسی رابطه ادراک معلمان ابتدائی از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان

بررسی رابطه بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه داوطلبانه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی

بررسی رابطه بین مدل ۹۳تعالی سازمانی EFQM و عملکرد آموزش و پرورش

بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانه

بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان

بررسی راه کارهای عملی تحقق نظام برنامه درسی غیر متمرکز در آموزش عالی ایران از منظر اساتید و مدیران آموزشی

بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی در دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر معاونان پرورشی شهر تهران

بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در مقایسه با اهداف پیش بینی شده در برنامه ملی آموزش برای همه E.F.A

بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی

بررسی مقایسه ای خودکارآمدی ، مهارتهای اجتماعی و باورهای شناختی دانش آموزان در مدارس هوشمند و غیر هوشمند

بررسی مقایسه ای سنجش مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی

بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها

بررسی نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی

بررسی ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ارزشیابی آموزشی مستمر بر انگیزش، پیشرفت تحصیلی و اعتماد به نفس دانش آموزان سوم راهنمایی

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی

بررسی تاثیر هوش معنوی برکیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی معلمان درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی

بررسی نقش مبانی فکری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

تحلیل سوره مبارکه انشراح بر اساس مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO به منظورتدوین منشور تربیتی مدیریتی جهت استفاده مدیران دستگاه آموزش و پرورش

تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

تشریح کامل مفاهیم سرمایه فکری و مزیت رقابتی

خصوصی سازی در آموزش عالی و بررسی پیامد های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی آن از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

رابطه خودکارآمدی ، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه ۲

مدل سازی کاهش نابرابریهای آموزشی به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

مطالعه تطبیقی دیدگاه سنت گرایان و پسا ساختارگرایان در باب امکان علم دینی

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

مکانیابی ایستگاههای کمک رسانی و تخصیص صحیح نیروی امداد برای واکنش در زمان زلزله در ایران

نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی