دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با ایمیل زیر در ارتباط باشید در صورت انتخاب هر یک از موضوعات زیر، درخواست فهرست و چکیده را به ایمیل ما ارسال و در صورت تایید جهت دریافت فایل اقدام فرمایید

sellthesis@gmail.com


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


لیست پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا۹۳


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با در نظر گرفتن ریسک تحت شرایط عدم قطعیت و حل مدل به کمک روش های تاپسیس و ویکور۹۳


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی ۹۱


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور۹۲


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی۹۲


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز پلی وینیل الکل۹۳


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع برنامه زمان بندی تولید پیشرفته چند دوره ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع بهینه سازی سیاست کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین تک انبار- چند خرده فروش با هدف کمینه سازی تابع هزینه و تعداد تقاضای پس افت


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع پیش بینی تقاضا برای بیمه عمر در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج در استان مازندران و راهکارهایی در جهت دستیابی به حداکثر سودآوری


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار۹۲


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت ۹۲


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع خلق ارزش در زنجیره تأمین با استفاده از مدل۹۳ Fast


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی صنعت مواد غذایی)


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در افزایش رضایتمندی مشتریان در بخش خدمات


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن۹۳


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر


پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی