دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی در سالهای ۹۰ تا ۹۴ با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی


موضوعات آماده پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی


«اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر


نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه» سال ۹۲


اثر بخشی آموزش راهبرد های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی


اثربخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان، کلینیک درمانی و بازتوانی پویا


اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی


اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی


اثربخشی آموزش نرم‌افزار ان‌بک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان


اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی سال ۹۳ (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی


اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی


اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان


اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلا به ADHD


اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی


ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی


اصلاح سوگیری توجه در معتادین تحت درمان با شربت نگهدارنده متادون


بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری


بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان


بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر


بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال ۹۳


بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی  سال ۹۴


بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادین کمپ اعتیاد سال ۹۳


بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی سال ۹۲


بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویان


بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی سال ۹۳


بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در سال ۹۴


بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌های ابراز هیجان سال ۹۳


بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران سال ۹۳


بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان سال ۹۲


بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران 


بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان سال ۹۴


بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان


بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان سال ۹۲


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان سال ۹۱


بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم متوسطه در سال تحصیلی سال ۹۲-۹۱


بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیّت با تعصّب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 


بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان سال ۹۳


بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین سال ۹۲


بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سال ۹۲


بررسی عملکرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی سال ۹۲


بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی سال ۹۳


بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای


بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و تن انگاره درمیان زنان با وضع حمل طبیعی وسزارین سال ۹۳


بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی سال ۹۲


بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه سال ۹۴


بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع سال ۹۲


بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه درپیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان سال ۹۲


بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر سال ۹۴


بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در تبریز سال ۹۳


بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی سال ۹۴


بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار سال ۹۲


بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارمندان بانک‌ سال ۹۳


جهت دیدن ادامه موضوعات روانشناسی کلیک کنید